Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Etikett: innovation Sida 2 av 6

Framtiden är snart historia

FARs ordförande Jonas Svensson leder NRF-mötet

FARs ordförande Jonas Svensson leder NRF-mötet

Oändliga vidder och dramatiska nivåskillnader ger alltid nya perspektiv. Därför var Snæfellsnes på Island en utmärkt plats för Nordiska Revisorsförbundets (NRF) årsmöte i helgen med FARs ordförande Jonas Svensson vid klubban. På plats var även ledande företrädare för branschens europeiska och globala organisationer – FEE och IFAC inklusive standardsättaren IAASB.

Den snabba förändringen utanför och i branschen präglade agendan. Ledarskap, förändring och innovation är inte längre buzzwords utan duggar tätt i dialogen om branschens möjligheter och utmaningar. Till listan kan överraskning läggas, för vi kan räkna med oväntade och disruptiva förändringar som snabbt förändrar förutsättningarna för branschen. Eller som någon uttryckte det under mötet: Framtiden är snart historia.

Det blev extra glöd i dialogen när vi kom in på NRFs utkast till Nordisk standard för revision i mindre företag (Standard for Audits of Small Entities, SASE). Utkastet har tagits fram som en direkt respons på IAASBs ovilja att utveckla en standard anpassad för de mindre företagens behov och förhållanden. IAASB tog inte bollen den här gången heller. Så nu blir nästa steg att ta del av vad medlemmarna i FAR och de andra nordiska branschorganisationerna tycker om det nordiska förslaget. En lång rad externa intressenter har självklart också bjudits in att lämna synpunkter. Ytterst måste det ju vara marknadens behov som avgör hur revisionstjänsten utvecklas. Deadline för alla synpunkter är 19 oktober.

Jag vill även berätta om det unika tillfället att diskutera Nordiska standarden på Branschdagarna 24–25 september. Riktigt spännande, tycker jag! Och det blir naturligtvis mycket mer om branschens möjligheter och utmaningar på Branschdagarna som i år har temat Nya tidens tjänster, så välkommen att anmäla dig!

Vem är det som kör egentligen?

DFK samlar branschen från jordens alla hörn

DFK samlar branschen från jordens alla hörn

Så var det dags för ytterligare ett internationellt byrånätverk att konferera i Sverige. Förra veckan arrangerade DFK en global konferens i Stockholm med svenskt deltagande i form av företrädare för byråer knutna till Sverev.

Jag var inbjuden att hålla det avslutande anförandet och gav mig själv rubriken: ”The future of the profession is what we make of it”.

Med utgångspunkt i vår framtidsstudie talade jag om automatiseringen och hur vi möter den. Här nämnde jag bl.a. att redovisningskonsulter kan bli personliga tränare – PT som går bredvid kunden. Jag diskuterade också vikten av att branschen differentierar revisionstjänsten till olika behov på marknaden. Den nordiska standarden för revision i mindre företag är ett tydligt exempel.

Till min stora glädje hade innovation varit på agendan tidigare under veckan. Därför var det ovanligt lätt att tala om nya tidens tjänster (som ju är temat för årets Branschdagar) och om ledarskapets betydelse för att den nödvändiga innovationsloopen i en byrå ska komma i funktion.

Mot slutet tryckte jag på att branschen måste återta initiativet när det gäller att utveckla spelplanen och tjänsterna. För vem är det som nu sitter i förarstolen, vem är det som kör egentligen? Musse Pigg och Kalle Anka är lika frågande varje julafton när Janne Långben uppenbarligen inte sitter i förarstolen under deras berömda campingtur. Men hur är det i vårt fall? Min bild är att efter Enron så befolkas förarstolen av det politiska systemet. EUs revisionspaket och EUs påverkan på nya revisionsberättelsen från IAASB är aktuella bekräftelser på detta.

Det är hög tid att branschen kravlar sig tillbaka till förarstolen. Men det förutsätter att vi visar hur vi tar ansvar för att tjäna både näringsliv och samhälle, och att vi åtnjuter tillräckligt förtroende.

Så frågan är: Är förtroendet för branschen tillräckligt starkt? Om inte, hur kan det stärkas?

På turné med framtidsstudien

Jag är på turné med vår framtidsstudie. Förra veckan träffade jag ledande företrädare för Praxity Alliance, där bl.a. Mazars ingår, för en dialog om branschens möjligheter och utmaningar. Och igår höll jag ett anförande på samma tema för nätverket BKR International. Det är kul att framtidsstudien väcker så stort intresse internationellt. Och jag är naturligtvis glad att kunna berätta hur svenska byråer låter sig utmanas och inspireras av den.

Jag trycker alltid på hur förväntningar på öppenhet och transparens från branschens sida ökar. Möjligen skakar jag om en och annan kollega, men för att klara förtroendet måste vi öppna upp branschen.

Jag säger också att vi som bransch måste återta positionen i förarsätet och målmedvetet arbeta med utveckling och innovation. För det är inte politikerna som ska utveckla branschens tjänster. Här är EUs revisionspaket ett avskräckande exempel. Verklig innovation uppkommer när modiga redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare gör saker på nytt sätt i kundarbetet. Men mycket är vunnet om varje byrå har en egen ”innovationsloop” på plats. På samma sätt måste vi som profession även på det globala planet skapa utrymme och processer för det angelägna utvecklingsarbetet.

Vi kommer även in på att det är hög tid att överge timmarna som bas för arvodesdebitering. I takt med tilltagande automatisering måste värdet av tjänsterna baseras på nytta, kvalitet och faktisk leverans.

Med stor glädje berättar jag att FAR nu startar upp en utbildning av personliga tränare (PT) till företagare. Vi börjar med de auktoriserade redovisningskonsulterna som ju står inför den största omställningen.

Lika kul är det att presentera att vi lanserar en ny nordisk standard för revision i mindre företag (Standard for Audits of Small Entities – SASE). Många huvuden nickar bifall, och det ser jag som tecken på att vi är på rätt väg. Det är många som längtar efter att få använda hela spektrat av sitt professionella omdöme snarare än checklistor.

Om någon vecka fortsätter framtidsstudien och jag vår turné …

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén