Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Etikett: innovationsloopen Sida 1 av 2

Alltfler tvåhänta byråer

Mattias Axelson diskuterar innovation på Branschdagarna.

Mattias Axelson diskuterar innovation på Branschdagarna.

Intrycken från Branschdagarna dröjer sig kvar. Jag tänker bland annat på passet om innovation i branschen.

Det var forskaren Mattias Axelson, Handelshögskolan i Stockholm, som tog oss med på en upptäcktsfärd med utgångspunkt i Joseph Schumpeters definition av innovation:

”New combinations of knowledge, leading to new products, new methods of production, opening up of new markets and even the reorganization of a sector of the economy”

Vi började med att diskutera varför ämnet är så aktuellt och nödvändigt i många sammanhang, också i vår bransch. En stor del av förklaringen ligger i digitaliseringen och det ökande behovet av anpassade tjänster. Den som vill vara konkurrenskraftig måste därför utveckla sitt tjänsteutbud och samtidigt innovera fram nya tjänster.

Här tryckte Mattias på att ett företag, exempelvis en byrå i vår bransch, måste vara tvåhänt. Det handlar om att vårda och utveckla de tjänster byrån redan erbjuder samtidigt som det är angeläget att få igång innovationsloopen. Glädjande nog ser jag nu alltfler tvåhänta byråer i branschen. Några av dem återfinns i Balans Special.

Till sist utmanade Mattias oss alla att växla upp och bli attraktiva samarbets- och innovationspartners! Den utmaningen gäller även FAR …

Vad tycker du – hur tvåhänta är vi i branschen? Har du bra exempel på tvåhänta verksamheter i eller utanför branschen?

Ett överflöd av möjligheter

Sverevs augustikonferens i Ljungby

Sverevs augustikonferens i Ljungby

Jag var ombedd att tala om ”aktuella branschfrågor” när byrånätverket Sverev konfererade i Ljungby förra veckan. Men rubriken matchade inte riktigt vad jag ville förmedla. Jag ville främst lyfta de möjligheter som följer av digitaliseringen och lanserade därför temat ”Ett överflöd av möjligheter”.

Ofta framställs robotens ankomst som ett hot – men den ska ju hjälpa oss, inte ersätta oss. Det gäller dock att hänga med, för det mesta kommer att förändras: nya tjänster kommer och gamla försvinner, snabbare kommunikation med kunden, nya grunder för arvoden, annorlunda ledarskap, nya former av rekrytering, kompetensutveckling och ersättning till medarbetare. Listan kan göras mycket längre.

I Finland, som tycks vara före oss i digitaliseringen, är en erfarenhet att medarbetare i branschen anpassar sig olika snabbt. En finländsk kollega beskrev det som att en tredjedel av medarbetarna tidigt ser möjligheterna och är aktiva i utvecklingen. Nästa tredjedel ser inte vad som håller på att hända utan kliver på först när det blir skarpt läge. Sista tredjedelen orkar inte med förändringen och checkar därför ut på det ena eller andra sättet.

Här utmanade jag medarbetarna inom Sverev och ställde frågan: Vilken tredjedel är du?

Direkt efter träffen i Ljungby åkte jag till Halmstad och SNS Tylösand Summit om digitaliseringens påverkan på näringsliv och samhälle. Även här präglades dialogen av potentialen i digitaliseringen men att vi i Sverige måste höja ambitionsnivån. Kanske är självbilden att vi är så långt framme inte helt up to date!? Andra saker som underströks flera gånger var behovet av aktivt ledarskap och kontinuerlig kompetensutveckling, allt för att klara konkurrenskraften. I en digital värld är varje verksamhet utsatt för global konkurrens.

Vad ska man då göra? Jag tror det är viktigt att starta förändringsresan tidigt, innan man känner kniven mot strupen. Ett sätt att komma igång kan vara att använda sig av de olika stegen i innovationsloopen. FAR har också bett Kairos Future att komplettera framtidsstudien från 2013. Avsikten är att i en ny studie beskriva mer på djupet hur det digitala landskapet kommer att utvecklas för mindre och medelstora företag. Och samtidigt ge konkreta förslag på hur en byrå kan dra nytta av digitaliseringen. Den nya studien ska presenteras på Branschdagarna 2016. Men snälla, vänta inte med att exploatera överflödet av möjligheter.

På turné med framtidsstudien

Jag är på turné med vår framtidsstudie. Förra veckan träffade jag ledande företrädare för Praxity Alliance, där bl.a. Mazars ingår, för en dialog om branschens möjligheter och utmaningar. Och igår höll jag ett anförande på samma tema för nätverket BKR International. Det är kul att framtidsstudien väcker så stort intresse internationellt. Och jag är naturligtvis glad att kunna berätta hur svenska byråer låter sig utmanas och inspireras av den.

Jag trycker alltid på hur förväntningar på öppenhet och transparens från branschens sida ökar. Möjligen skakar jag om en och annan kollega, men för att klara förtroendet måste vi öppna upp branschen.

Jag säger också att vi som bransch måste återta positionen i förarsätet och målmedvetet arbeta med utveckling och innovation. För det är inte politikerna som ska utveckla branschens tjänster. Här är EUs revisionspaket ett avskräckande exempel. Verklig innovation uppkommer när modiga redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare gör saker på nytt sätt i kundarbetet. Men mycket är vunnet om varje byrå har en egen ”innovationsloop” på plats. På samma sätt måste vi som profession även på det globala planet skapa utrymme och processer för det angelägna utvecklingsarbetet.

Vi kommer även in på att det är hög tid att överge timmarna som bas för arvodesdebitering. I takt med tilltagande automatisering måste värdet av tjänsterna baseras på nytta, kvalitet och faktisk leverans.

Med stor glädje berättar jag att FAR nu startar upp en utbildning av personliga tränare (PT) till företagare. Vi börjar med de auktoriserade redovisningskonsulterna som ju står inför den största omställningen.

Lika kul är det att presentera att vi lanserar en ny nordisk standard för revision i mindre företag (Standard for Audits of Small Entities – SASE). Många huvuden nickar bifall, och det ser jag som tecken på att vi är på rätt väg. Det är många som längtar efter att få använda hela spektrat av sitt professionella omdöme snarare än checklistor.

Om någon vecka fortsätter framtidsstudien och jag vår turné …

Sida 1 av 2

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén