Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Etikett: integrated reporting Sida 1 av 5

High time to re-invent the corporate reporting framework

Please find below my speech from the Sustainable Business, Reporting and Assurance Conference (SUBREA) in Lund on November 16th 2017

Good afternoon everyone! My name is Dan Brännström and I’m Secretary General at FAR – the Institute for the Accountancy Profession in Sweden.

My starting point will be how global market changes really do challenge today’s corporate reporting. I’m talking about ever-increasing expectations on transparency, sustainability and serving the public interest. In addition, there is the increased importance of non-financial information and integrated reporting – one way or the other.

Furthermore, new technology is expected to lead to major changes in Corporate reporting. Real-time reporting and auditing is no longer unreachable science fiction. Bolagsverket, the Swedish Companies Registration Office, and its Nordic equivalents are presently working on a concept they call Smart Government. This project is aiming at submission of financial and other information directly from the companies’ systems to one appointed authority, one-stop-shop if you like. And this shall take place in real-time.

One question in particular comes to mind – will there still be a need for annual reports when this becomes reality?

All this means that the organization and processes for the standard-setting in both reporting and auditing must be thoroughly re-invented. In addition, initiatives from one standard-setter must be better synchronized with others.

However, preparers are struggling on. We can see that the quality of financial reports and other corporate reporting is improving every year. Sweden is on top, maybe even the best. For those of us involved in arranging awards for the best financial statements and sustainability reporting this is quite obvious. The financial statements are however becoming far too voluminous. For the 2016 annual reports the average number of pages increased by 4 from 94 to 98 pages for companies listed at Nasdaq Stockholm. The thickest annual report was, in fact, all of 248 pages!

Is anyone really able to digest such a thick document? Corporate reporting must be readily available for different stakeholders.

All I’ve said so far points to a need for a totally new framework or standard setting, since today’s concept is clearly inadequate. Such a framework should focus on what is really creating value.

I’m talking about a totally new corporate reporting that includes both financial and non-financial information in an integrated manner. All the time with the focus on value-creation. And I guess that you could pick up a lot from the proposed framework for integrated reporting (IIRC).

More and more frequently I hear requests in the market place for a more standardized reporting on sustainability, this in order to make that reporting comparable between companies and hence a better basis for decisions. And I believe sustainability aspects will continue to become more and more important and decisive for all stakeholders.

Well, I’m not sure what you think, but my view is that we can’t go on with this current standard setting where IASB is the standard setter for IFRS and GRI, and up to a thousand others are sources for guidance on sustainability reporting. To me it’s absolutely clear that U2 is right – “we still haven’t found what we’re looking for”.

Furthermore, we have the IIRC for integrated reporting.

If we want corporate reporting to be relevant and to focus on value creation it’s high time to re-invent the standard setting process. And I’m not talking about an add-on to IFRS. My conclusion is that IFRS and other standard-setting must be replaced by a totally new framework.

In doing this, we must aim at making the reporting sufficiently accessible. In this context a paper from Accountancy Europe, including a “Core & More”-concept could be a basis for further development. The concept comprises a summary of business activities – that’s the Core part. In order to meet market demands, this should be prepared in a rather standardized format. It shouldn’t be too voluminous. Maybe 30-40 pages. Everyone can manage to read that.

In addition to this, there is in-depth information available regarding areas such as sustainability, risk, internal control and detailed financial information – that’s the More part.

Obviously, we should apply new technology to – as far as possible – make reporting accessible in real-time. This means, as mentioned earlier, that the annual report will become less significant.

What about audit or assurance on this new, let’s call it integrated corporate reporting?

There are all kinds of possibilities. Anything that is measurable can be subject to audit or assurance. And everything in this world is in fact measurable. I’ve learnt that from working together with technical researchers at the Swedish Research Institute RISE.

At least, the Core-part is the part that ought to be subject to audit or assurance. In doing this the auditor must apply an overall view. That reminds me of the fact that audit is closely related to the word audition – you can almost hear that – which means listening, observing and then setting a grade.

The auditor of tomorrow must be able to make a statement on this kind of integrated corporate reporting. And that will greatly contribute to a reliable, relevant value-creating reporting. In real-time.

Thank you for listening!

Första ramverket för integrerad rapportering

Nu publiceras det första ramverket för integrerad rapportering (Integrated reporting). Det är en stor sak i redovisningsvärlden, för nu ser vi konturerna på en rapportering som på ett mer heltäckande sätt beskriver hur ett företag utvecklas och skapar värde. Avsikten är att företagets intressenter ska få ett bättre beslutsunderlag än vad dagens årsredovisningar och övriga finansiella rapportering innebär.

Men jag tror att integrerad rapportering också har stor betydelse för att lyfta verksamheten i företaget och göra den än mer värdeskapande – det som mäts blir ju gjort. Integrerad rapportering förutsätter dessutom att själva verksamheten är integrerad. T.ex. kan hållbarhetsarbete inte vara något som sköts lite pliktskyldigt vid sidan om. Nej, det måste vara en given del i affärsutvecklingen. Och då krävs till och med integrerat tänkande (Integrated thinking). Flummigt? Nej, på sikt är det alldeles nödvändigt i en komplex och snabb värld med begränsningar i form av exempelvis naturresurser.

Tillkomsten av ramverket kommer nu att skynda på utvecklingen av företagens rapportering. Här i Sverige är AB Volvo pilot i det internationella utvecklingsarbetet, men det finns många andra företag med ambitionen att integrera den finansiella rapporteringen med annan väsentlig information. Och som jag har skrivit tidigare kommer detta även att påverka de mindre företagens rapportering.

Men alla pusselbitar har inte landat. Ingen vet säkert hur den integrerade rapporteringen kommer att påverka de legala kraven på årsredovisningar. Eller om den integrerade rapporteringen en vacker dag till och med ersätter dagens årsredovisningar. Det är också oklart hur det blir med revision eller annan granskning av integrerad rapportering.

Det enda som är säkert är att utvecklingen går fort. Och att det är spännande att vara med om en resa där så många vill vara med och bestämma färdriktningen. Jag tycker att vår bransch kan och måste göra mer här.

Jag hoppas att du nu vill studera ramverket. Återkom gärna sedan med dina frågor och funderingar. Om inte jag kan svara känner jag till andra som gärna bidrar i diskussionen.

Målet för resan är i sikte

Göran Tidström, f.d. ordförande i bl.a. FAR och IFAC, sätter integrerad rapportering på kartan.

Göran Tidström, f.d. ordförande i bl.a. FAR och IFAC, sätter integrerad rapportering på kartan.

Den här gången är det många fler intressenter som vill påverka framtidens rapportering från företagen. Fokus på hållbarhet och socialt ansvarstagande ökar i betydelse. T.ex. blir det allt viktigare vid rekrytering att visa på hur företaget skapar värde och resultat utöver det som framkommer i dagens resultaträkning. Däremot är några av de nuvarande huvudintressenterna, som t.ex. ägare och finansanalytiker, inte riktigt med på banan. Detta framkom vid morgonens paneldebatt i samband med utdelningen av FARs pris för bästa hållbarhetsredovisning.

Jag drog också slutsatsen att utvecklingen mot integrerad rapportering rullar på, tåget går inte att stoppa. Redan nästa vecka förväntas IIRC dessutom publicera det första ramverket för integrerad rapportering. Så nu börjar vi skönja målet för resan – en helt integrerad rapportering. Och det är inte samma sak som en utvecklad hållbarhetsredovisning. Det är så mycket mer. Marita Sander, SCA (förra årets pristagare), satte ord på det när hon i debatten sa att integrerad rapportering förutsätter att själva affärsverksamheten är integrerad. Frågor som hållbarhet och socialt ansvarstagande får inte vara något vid sidan om, utan styrelse och ledning måste ha med dessa frågor i affärsutvecklingen.

På samma sätt tror jag att vår bransch måste arbeta integrerat. Idag hanteras frågor kring hållbarhetsredovisning ofta av specialistfunktioner på byråerna. När de kundansvariga sätter frågan högt på agendan påskyndas utvecklingen och branschen kan då lättare ta en ledarroll. Och – jag säger det igen: integrerad rapportering är inte bara för stora företag. FAR kommer därför att ta fram ett förslag på hur det mindre företaget kan utveckla sin rapportering.

Visionen måste vara att den integrerade rapporten (eller vad den nu ska heta) ersätter årsredovisningen som beslutsunderlag för företagets intressenter. Den detaljinformation som lagar och regler kan kräva måste naturligtvis finnas tillgänglig som komplement. Men det är den integrerade rapporten som verkligen beskriver företagets utveckling och som därigenom blir det mest relevanta beslutsunderlaget.

Sida 1 av 5

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén