Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Etikett: integrated thinking

Första ramverket för integrerad rapportering

Nu publiceras det första ramverket för integrerad rapportering (Integrated reporting). Det är en stor sak i redovisningsvärlden, för nu ser vi konturerna på en rapportering som på ett mer heltäckande sätt beskriver hur ett företag utvecklas och skapar värde. Avsikten är att företagets intressenter ska få ett bättre beslutsunderlag än vad dagens årsredovisningar och övriga finansiella rapportering innebär.

Men jag tror att integrerad rapportering också har stor betydelse för att lyfta verksamheten i företaget och göra den än mer värdeskapande – det som mäts blir ju gjort. Integrerad rapportering förutsätter dessutom att själva verksamheten är integrerad. T.ex. kan hållbarhetsarbete inte vara något som sköts lite pliktskyldigt vid sidan om. Nej, det måste vara en given del i affärsutvecklingen. Och då krävs till och med integrerat tänkande (Integrated thinking). Flummigt? Nej, på sikt är det alldeles nödvändigt i en komplex och snabb värld med begränsningar i form av exempelvis naturresurser.

Tillkomsten av ramverket kommer nu att skynda på utvecklingen av företagens rapportering. Här i Sverige är AB Volvo pilot i det internationella utvecklingsarbetet, men det finns många andra företag med ambitionen att integrera den finansiella rapporteringen med annan väsentlig information. Och som jag har skrivit tidigare kommer detta även att påverka de mindre företagens rapportering.

Men alla pusselbitar har inte landat. Ingen vet säkert hur den integrerade rapporteringen kommer att påverka de legala kraven på årsredovisningar. Eller om den integrerade rapporteringen en vacker dag till och med ersätter dagens årsredovisningar. Det är också oklart hur det blir med revision eller annan granskning av integrerad rapportering.

Det enda som är säkert är att utvecklingen går fort. Och att det är spännande att vara med om en resa där så många vill vara med och bestämma färdriktningen. Jag tycker att vår bransch kan och måste göra mer här.

Jag hoppas att du nu vill studera ramverket. Återkom gärna sedan med dina frågor och funderingar. Om inte jag kan svara känner jag till andra som gärna bidrar i diskussionen.

Dags att göra nytt

Så har vi klivit över tröskeln till ett nytt spännande år. Vimlet av utmaningar är kvar. Hur ska vi t.ex. klara klimatfrågan och hushållningen av jordens resurser? Det ena klimatmötet avlöser det andra, men jag får alltid känslan av att de verkligt viktiga besluten skjuts på framtiden.

Mervyn E. King övertygar om integrerat tänkande.

Mot en sådan bakgrund finns det både möjligheter och utmaningar för näringslivet. En som pekar på dem är Mervyn E. King, en tungviktare inom bolagsstyrning. Det han säger är självklart men måste ändå sägas. Om en verksamhet ska överleva, och i verklig mening vara hållbar, måste den motsvara omvärldens föränderliga förväntningar. Relationen till intressenterna måste utvecklas. Verksamheten måste också anpassas till det faktum att jordens resurser är begränsade. Styrning av företag måste beakta fler faktorer än tidigare och ske genom det King kallar integrerat tänkande eller ”integrated thinking”. Ta gärna del av de övertygande argumenten i bildspelet från Kings medverkan på ett IFAC-möte!

Det som mäts/redovisas blir gjort. Därför pågår ett internationellt arbete för att även göra företagens rapportering alltmer integrerad – den finansiella rapporteringen vävs samman med information om företagets sociala ansvarstagande och hållbarhetsarbete. Här är Sydafrika ett föregångsland, men det dröjer säkert några år innan integrerad rapportering blir standard för alla företag här hemma. Först ska vi klara övergången till K2 och K3 …

Men ingen har råd att invänta globala klimatmöten, nationell lagstiftning eller något annat för att tänka integrerat i bolagsstyrningen. Förresten tror jag att man ofta redan gör det utan att använda någon speciell etikett. För att utveckla en verksamhet på en alltmer konsumentstyrd marknad krävs ju nya förhållningssätt och kompetenser.

Ett aktuellt fall är TeliaSonera där uppmärksamheten kring verksamheten i Uzbekistan gjort att finansmarknadsminister Peter Norman önskar att styrelsen tillförs kompetens om mänskliga rättigheter och korruptionsfrågor.

Som jag ser det måste det alltid finnas personer i ett företags styrelse eller ledning med särskilt ansvar för hållbarhetsfrågan. Vem kan avstå när ”business as usual” inte längre är ett alternativ? Ägare och valberedningar måste därför jobba på ett annorlunda sätt inför tillsättande av styrelseledamöter. Insikten finns säkert hos många, men det krävs mod att göra nytt och bryta med det gamla.

Vad passar nu bättre än att få önska dig ett Gott Nytt År!

Här behövs inget dukat bord

IFAC-mötet här i Kapstaden inser jag plötsligt varför Sydafrika är världsbäst på redovisning. Det är glöden! Alla är besjälade av tanken att företagen ska lämna relevant information till intressenterna. Fokus ligger på rapporteringen, inte rapporten – på kommunikationen, inte regelefterlevnaden.

FAR-kollegan Ewa Fallenius och jag på Table Mountain.

Företrädarna för olika sydafrikanska intressenter säger samma sak. Det räcker inte längre med traditionell finansiell rapportering. Marknaden vill veta hur företaget tjänar pengar idag, men framför allt hur det uthålligt ska tjäna pengar och skapa värde. Rapporteringen blir därför mer framåtriktad och besvarar frågor om företagets sociala ansvarstagande och hållbarhetsarbete. Det handlar alltså om integrerad rapportering, som i sin tur förutsätter ”integrated thinking”.

Table Mountain må bokstavligt talat utgöra bakgrund till IFAC-mötet, men Sydafrika har inget dukat bord att tillgå. Tvärtom, här inväntar man inte internationella standarder. Man vill inte ens ta fram gemensamma checklistor för integrerade rapporter. Nej, utifrån principer lämnar företagen den information som ägare och andra intressenter behöver. Alla gör på lite olika sätt, och det blir inte perfekt – men företagens utveckling kommuniceras nu på ett mer relevant och heltäckande sätt. Rapporterna är också betydligt kortare än de traditionella årsredovisningarna med sina tunga notapparater. Informationen är lättillgänglig och därmed användbar för intressenterna. Perfekt!

Nicky van Hille om nyttan med integrerad rapportering.

Urfadern i sammanhanget, professor Mervyn E. King, trycker på betydelsen av att företaget berättar hela ”storyn” – det skapar förtroende och ger ett bra beslutsunderlag. Och det handlar inte bara om de större företagens rapportering. Den sydafrikanska erfarenheten är att integrerad rapportering skapar stora möjligheter också för de mindre företagen. Nicky van Hille vid The Moss Group är här mycket övertygande.

Planen är att IIRC ska fastställa ett ramverk för integrerad rapportering i slutet av 2013. Måtte tillkomsten av ett globalt ramverk bara inte dämpa glöden. För det engagemang som Sydafrika uppvisar kring integrerad rapportering överträffar det mesta jag har träffat på i dessa sammanhang.

Nu hoppas jag att glöden sprider sig!

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén