Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Etikett: integrerad rapportering Sida 2 av 11

Integrerad rapportering på allas läppar

Ossian Ekdahl, Första AP-fonden, vill se hur företaget utvecklas på längre sikt.

Ossian Ekdahl, Första AP-fonden, vill se hur företaget utvecklas på längre sikt.

Transparens kan ibland uppfattas som bara ett modeord, ett ”buzzword”. Men samtidigt ser vi på område efter område allt högre krav på öppenhet och transparens för att stärka förtroendet och tilliten. Tillsammans med Nasdaq, Institutet för Näringslivsforskning (IFN) och Transparency International Sverige arrangerade vi förra veckan ett seminarium om just transparens. Här kan du läsa ett kortfattat referat från seminariet.

Mycket av diskussionen kom att handla om hur man kan göra företagens årsredovisningar och övriga rapportering till relevanta och bra beslutsunderlag. Alla var överens om att för mycket information skymmer sikten och gör att transparensen faktiskt minskar, för vem läser en årsredovisning på 150 sidor? Det gäller därför att finna den optimala transparensen.

Professor Lars Oxelheim efterlyste för sin del ökad belysning av makroekonomiska med- och motvindar i ett företags rapportering, allt för att kunna bedöma nivån på den uthålliga vinsten. När sedan Första AP-fondens Ossian Ekdahl också ropade efter ett bredare och mer långsiktigt perspektiv passade jag på att slå ett slag för integrerad rapportering. För om vi lyckas skapa en rapport som i verklig mening integrerar finansiell rapportering med information om styrning, hållbarhet, möjligheter och risker blir det enklare att se hur företaget långsiktigt kan skapa värde. Utmaningen blir att göra formatet hanterligt, maximalt 50 sidor tyckte jag i debatten. I det lilla företaget handlar det naturligtvis om ett betydligt behändigare format.

Till min stora glädje var integrerad rapportering plötsligt på allas läppar. Frågan är bara, hur ska vi få integrerad rapportering att bli verklighet?

Det är en välsignad bransch som bygger sin framtid

Påve Franciskus talar till branschen.

Påve Franciskus talar till branschen.

På något sätt kändes det som att den intensiva veckan aldrig ville ta slut. Men så kallas ju Rom för ”Den eviga staden”, och det var där som branschens världskongress – World Congress of Accountants 2014 – hölls i mitten av november med uppemot 4 000 deltagare från 140 länder.

Under världskongressen diskuterades branschens hetaste frågor och vägval. Årets tema ”learning from the past, building the future” kändes extra spännande med tanke på vår framtidsstudie och det förändringsarbete som många svenska byråer nu genomför för att skapa sin egen framtid.

Jag har för övrigt svårt att tänka mig en bättre inramning för det temat. Med sina otaliga ruiner påminner Rom om flydda tider. Samtidigt är det en modern storstad som sjuder av liv och som lockar besökare från hela världen. Alla vägar tycks faktiskt bära till Rom. Att påve Franciskus dessutom beviljade branschen audiens blev till en oslagbar final.

Om branschen ska kunna återta platsen i förarsätet, där ju politikerna nu trängs, och ta ansvar för sin utveckling och bygga sin framtid är det faktiskt nödvändigt att vi träffas över gränserna och gemensamt tar ut färdriktningen. För framtiden blir inte som vi tror utan vad vi gör den till. En av paneldeltagarna pekade obarmhärtigt på alternativen: ”make history” eller ”made by history”.

Seminarierna under kongressen erbjöd en bred meny om frågor som redovisning, revision och finansiering i mindre företag men också om hur revisionsutskottens roll i större företag förändras. Den nya revisionsberättelsen, som publiceras i januari 2015, var ett annat populärt ämne. För att inte tala om offentlig redovisning som ju är så avgörande för världsekonomin. Jag valde även att gå på seminarier om framtidens redovisning – integrerad rapportering.

I ett seminarium presenterade norske kollegan Per Hanstad det nordiska arbetet med att ta fram en ny standard för revision i mindre företag. Det möttes av en spontan applåd och efteråt var intresset stort från många håll runt vår jord. För det är hög tid att differentiera revisionen och anpassa den till företag av olika storlek och komplexitet.

Att revisorn i företag av allmänt intresse ska öppna ”svarta lådan” och berätta mer i den nya revisionsberättelsen mottogs positivt. Här kunde britterna, som har tjuvstartat, visa på positiv respons från marknaden. Revisionsberättelsens läsvärde ökar om det alltid finns företagsspecifika kommentarer. Att revison blir mer transparent gör också att företagens rapportering och riskhantering förbättras. Så tror i alla fall många.

Men det som dröjer sig kvar allra starkast är diskussionerna om framtidens redovisning – integrerad rapportering. Det var under kongressen i Kuala Lumpur 2010 som jag först hörde om tankarna på integrerad rapportering. Behovet ökar nu att finna ett sätt att i både små och stora företag integrera den finansiella rapporteringen med annan information så att det går att förstå hur företaget hållbart kan skapa värde. Pilotföretagen säger att en förutsättning är en annorlunda och integrerad styrning av företaget.

I Rom fick vi bevis på hur den integrerade rapporteringen vinner terräng. Det var också uppmuntrande att höra hur ett företag kunde gå från en årsredovisning på 660 sidor(!) till en integrerad rapport på 55 sidor.

Ett företags redovisning ska inte bara vara korrekt utan också begriplig och användbar. På den punkten konstaterades att branschen proaktivt måste medverka till att finansiella rapporter verkligen blir bra beslutsunderlag. Här fladdrade mina tankar till vårt arbete med att utveckla redovisningen för de svenska bostadsrättsföreningarna. Den som vill köpa en bostadsrätt har rätt att förvänta sig att årsredovisningen är ett bra beslutsunderlag. Varför ska den annars ligga framme på visningen?

Det går alltid att önska mer, men jag tycker att den globala branschen har blivit öppen för förnyelse och innovation. Det bådar gott och stärker min framtidstro. Att påven dessutom har välsignat oss kan bara vara en fördel.

Ledare i Balans #10/2014

För sent att vara sen

Idag är sista dagen för 255 000 aktiebolag att skicka in årsredovisningen för 2013 till Bolagsverket. Men egentligen är det alldeles för sent om årsredovisningen ska utgöra ett bra beslutsunderlag för kunder, leverantörer och andra intressenter. ”It’s too late to be late again” sjunger David Bowie i en låt, och jag kan inte låta bli att tänka på den strofen varje gång vi passerar 31 juli.

Här har du min vision för årsredovisningar:

  • Årsredovisningen måste finns hos Bolagsverket senast fyra månader in på det nya räkenskapsåret. Jag träffar byråer som har detta som policy, men min önskan är att alla auktoriserade redovisningskonsulter och revisorer ska verka för detta. Redovisning är färskvara och snabbhet är en viktig komponent i kvaliteten.
  • Självfallet ska årsredovisningen rapporteras elektroniskt till Bolagsverket. Att Sverige ännu inte har infört krav på rapportering i XBRL kallar jag för den bortglömda förenklingen. Digital rapportering innebär en stor potential för samhällsnytta och besparing för företag och näringsliv, men hittills har det politiska intresset varit minst sagt svalt. Sverige riskerar här att bli sist! Det bristande intresset har också medfört att Bolagsverket har stängt tjänsten.
  • Sist, men inte minst, vill jag att alla årsredovisningar ska fokusera på själva verksamheten (och inte bara på formella krav) och verkligen visa på det värde som allt arbete och slit resulterar i. Det måste också finnas med en beskrivning av företagets fortsatta resa som ju alltid inrymmer både möjligheter och risker. Du som följer mig på bloggen vet att jag hoppas mycket på s.k. integrerad rapportering.

Hur länge ska detta behöva förbli en vision? Och vilken av de tre punkterna kommer först att bli verklighet?

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén