Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Etikett: IPSAS

Lösningen på Europas problem

Jag har just kommit tillbaka från SNS Tylösandskonferens som i år handlade om Europa. Vi var där för att lösa Europas kris. Inga problem, på plats fanns ju ekonomer, experter på Europa och politiska bedömare. För att inte tala om den starka representationen från näringslivet.

Men jag kom på det för sent. Det finns ju en fantastiskt bra lösning … som i vart fall motverkar att vi en gång till får en onödig finanskris med en, minst sagt, darrig euro. Det som behövs är en offentlig redovisning värd namnet! Självfallet ska alla EU-länder redovisa sina nationalräkenskaper efter enhetliga standarder. Och exemplet Grekland visar att det dessutom krävs en oberoende revision av redovisningen.

För mig är det därför en gåta att frågan om enhetlig redovisning och revision av ländernas räkenskaper inte ligger högst på agendan. Är det för enkelt? Så självklart att man inte ser det? Är det kanske politiskt omöjligt?

Eller har jag helt fel?

Jag längtar i alla fall efter att Riksrevisionen i sin revisionsberättelse avseende Sveriges räkenskaper ska kunna hänvisa till internationella redovisningsstandarder som t.ex. IPSAS. Och inte – som nu – till budgetlagen!

Men det räcker inte att Sverige lyfter redovisningen. Alla EU-länder måste göra det!

I enlighet med budgetlagen

Redovisning och revision inom näringslivet hamnar ofta i fokus vid finanskriser. Den kris som följde efter kraschen för Lehman Brothers hösten 2008 är ett tydligt exempel då till och med den franske presidenten intresserade sig för IFRS. Att EU-kommissionen tog upp revisionsspåret är ingen nyhet för läsare av den här bloggen.

Den nuvarande finanskrisen handlar dock främst om obalanser i länders ekonomier. För Grekland har krisen varit akut i tre år, och varje vecka kommer orosmoln även från andra håll. Visst har det politiska systemet tagit fram enorma stödpaket för att rädda situationen, men jag ser inte att man på allvar försöker ta bort roten till det onda. Jag tror i min enfald att en förbättrad, harmoniserad och kvalitetssäkrad redovisning av staternas räkenskaper skulle göra världen till en bättre plats. Och jag är inte ensam om den uppfattningen – artikeln ”Making Enron look good” är läsvärd.

Jag blir än mer övertygad när jag tar del av Riksrevisionens revisionsberättelse för staten avseende 2011. Själva uttalandet lyder: ”Enligt Riksrevisionens uppfattning är Årsredovisningen för staten i allt väsentligt upprättad i enlighet med 5 – 10 §§ budgetlagen.”

Inte i enlighet med någon internationell redovisningsstandard eller ens en svensk standard, utan i enlighet med budgetlagen. Det låter fattigt, mycket fattigt.

Ekonomistyrningsverket (ESV) har fått i uppdrag att jämföra statens redovisning med internationella redovisningsstandarder, IPSAS och IFRS. Det är ett viktigt första steg mot en bättre redovisning. Målsättningen måste ju vara att både regeringen och Riksrevisionen ska kunna referera till en redovisningsstandard som ger en rättvisande bild, och inte till budgetlagen. Allra bäst vore om G20, eller vem som nu kan få en sådan här boll i rullning, ser till att alla länder på sikt tillämpar samma standard. Det är kul att se att branschens globala organisation – IFAC – trycker på hos G20, men egentligen är det märkligt att den internationella samordningen inte redan är verklighet.

På hemmaplan står hoppet till att ESV lyssnar på Riksrevisionens råd och därför föreslår att statens redovisning utvecklas och anpassas till internationell standard. I enlighet med budgetlagen duger faktiskt inte.

Sida 2 av 2

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén