Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Etikett: Jonas Svensson Sida 3 av 5

Brev om byrårotation

De komplexa övergångsreglerna för byrårotation i EUs revisionspaket väcker många frågetecken. En högaktuell fråga gäller när beslut om eventuell förlängning av revisionsuppdrag, som påbörjades under perioden 17 juni 2003 till och med 16 juni 2006, måste fattas. Måste det ske före 17 juni 2016, som är ikraftträdandedatum för revisionspaketet, eller kan man avvakta första stämman efter nämnda datum? Till bilden hör att det finns särskilda regler för det anbudsförfarande som måste föregå stämmobeslutet.

Från FARs sida säger vi att beslutet om förlängning av revisionsuppdrag kan fattas vid den årsstämma som följer närmast efter 17 juni 2016. Något annat kan inte motiveras från rättssäkerhetssynpunkt, eftersom riksdagen fattar de helt avgörande besluten om byrårotation först under senvåren 2016.

Mot bakgrund av osäkerheten kring övergångsreglerna skriver FARs ordförande Jonas Svensson och jag idag ett brev till VDar och ordförande i revisionsutskott i företag av allmänt intresse. Revisionspaketet omfattar ju noterade och finansiella företag.

Här kan du läsa brevet med FARs bedömning av hur övergångsreglerna för byrårotation ska tillämpas.

Kommuner har 1800-talsrevision

”Öppenhet, insyn och granskning är omistliga inslag i vår demokrati. Därför är det oroande när traditionella medier drar ned på sin lokala närvaro. För behovet av granskning av hur kommuner och landsting sköter sina uppdrag åt medborgarna har inte minskat, snarare tvärtom. Den ökande insikten om risken för korruption bidrar till det, och tveklöst fyller medier även här en viktig granskande funktion. Att den kommunala redovisningen och revisionen inte håller måttet gör knappast saken bättre.”

Så inleder FARs ordförande Jonas Svensson och jag debattartikeln ”Kommuner har 1800-talsrevision” i Dagens Industri.

Såväl redovisningen som revisionen i kommunerna behöver moderniseras – allt i medborgarnas intresse!

Vad tycker du?

Fina klappar i tomteFARs säck

Redovisningskonsulter och revisorer kikar i säcken.

Redovisningskonsulter och revisorer kikar i säcken.

FARs ordförande Jonas Svensson och jag hade i fredags förmånen att träffa redovisningskonsulter och revisorer från Skaraborg och Älvsborg. Som så ofta förr blev det traditionsenliga mötet på Bjertorp Slott finalen på höstens ”turné”. Det känns alltid lite grand som att knyta ihop säcken lagom till jul.

Vi tryckte på betydelsen av att varje byrå proaktivt går in i den annorlunda framtid som framtidsstudien pekar på. Den väntade automatiseringen kommer ju att påverka arbetssättet men också grunden för prissättning av branschens tjänster. Istället för att baseras på timmar måste arvodet bestämmas utifrån faktisk leverans av värde, nytta och kvalitet.

Vi talade också om kampanjen Bättre bokföring och nya utgåvan av Svensk standard för redovisningstjänster, Reko. Och alla auktoriserade redovisningskonsulter uppmanades att verkligen avge bokslutsrapporter, annars får bokslutsrapporten inte det genomslag den förtjänar.

Självklart kom vi också in på det nordiska projektet kring att ta fram en helt ny standard för revision med glöd och inspiration i mindre företag. På andra sidan årsskiftet ska det första utkastet presenteras. Därefter följer förankring och såväl teoretisk som praktisk utvärdering av standarden. Hela världen följer detta med stort intresse!

Arbetet med att implementera EUs revisionspaket berördes liksom projektet för att lyfta redovisningen i bostadsrättsföreningar på kort respektive lång sikt.

Det positiva utfallet för samverkan med Skatteverket kunde vi heller inte låta bli att uppmärksamma. Det är, för att citera Skatteverket, ”en signifikant skillnad” i kvalitet mellan de deklarationer som branschen upprättar jämfört med normaldeklarationen. Vilken julklapp! Därför uppmuntrade Jonas och jag FAR-medlemmarna att verkligen utnyttja den möjlighet till ökad kundnytta som vår samverkan med Skatteverket innebär.

Det är inspirerande att diskutera branschens vägval. Så även denna gång, för möjligheterna är alltid fler än utmaningarna!

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén