Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Etikett: K2-revision Sida 1 av 5

Revision med glöd och inspiration

Här är ISA - Kåre Rödssäteren, EY i Oslo.

Här är ISA – Kåre Rödssäteren, EY i Oslo.

Revisionen i mindre företag diskuteras över hela världen. En fråga handlar om huruvida den globala standarden ISA är bästa lösningen för sådan revision.

Under flera år har vi från svenskt och nordiskt håll utmanat normgivaren IAASB och efterlyst en specialdesignad revisionsstandard för mindre företag. Tyvärr har något sådant ännu inte kommit upp på IAASBs agenda. Men vi kan inte låta tiden gå, utan något måste göras.

Hemma i Sverige har vi nyligen lanserat Revisionshandboken och utbildningar som resultat av projektet ”K2-revision”. Syftet är att öka både kvaliteten och effektiviteten i revisionen. Men går det att göra mer? Ja, det gör det alltid …

Igår träffade FAR sina nordiska systerorganisationer vid ett möte i Köpenhamn. FAR företräddes av John Osser, BDO och undertecknad. Huvudpunkten var brainstorming kring möjligheten att ta fram en nordisk standard för revision i mindre företag – en revision som bygger på god kunskap om kundens verksamhet och stort utrymme för det professionella omdömet, en mer värdeskapande revision som inte tyngs av dokumentation.

Rummet fylldes av glöd och inspiration, och alla fick en hemläxa inför nästa möte som äger rum på FAR i april. Vi har för övrigt redan informerat IAASB som vill följa vårt arbete med stort intresse.

Visst finns det hinder på vägen, men möjligheterna är större.

”K2-revisionen” har landat

Det blev några extra turer men så landade ”K2-revisionen” till slut. För inom kort finns skriften ”Revisionshandboken – vägledning vid revision av mindre företag” som kombineras med utbildningsdagar i FARs lokala verksamhet.

Bakom projektet ”K2-revisionen” låg behovet av särskild vägledning vid tillämpning av International Standard on Auditing (ISA) i mindre företag. Förutom en teoridel innehåller skriften därför även ett praktikfall som diskuteras under utbildningsdagarna. Fokus ligger på revision av intäkter och områden där en auktoriserad redovisningskonsult varit involverad. Skriftens praktikdel innehåller många tips på revisionsåtgärder och för vissa poster även förslag till dokumentation.

Det blir spännande att följa hur vårens utbildningar tas emot. Alldeles säkert kommer det fram fler idéer om hur vi kan förbättra och effektivisera revisionen i mindre företag. På så sätt kan vi fortsätta att gemensamt utveckla den goda revisionsseden så att revisionen gör största möjliga nytta i den svenska miljön. FAR kommer också att delta i ett nordiskt projekt som syftar till att anpassa revisionen till de mindre företagens behov.

Jag hoppas få många anledningar att återkomma till dessa frågor.

Revision av gränsvärden

För varje dag som går kommer vi närmare höjda gränsvärden för revisionsplikt. När frivillig revision infördes hösten 2010 utlovade regeringen att reformen skulle utvärderas inför ett nästa steg. Så kommer säkert att ske, men nu närmar vi oss ett riksdagsval och jag kan inte bortse från de politiska aspekterna. För regeringen vill alldeles säkert kunna visa på förnyad glöd i sitt reform- och förenklingsarbete. Och höjda gränsvärden för revisionsplikt ger politiska poäng.

Regeringen har – av samma skäl, tror jag – startat upp en utredning om hur EUs nya redovisningsdirektiv ska införas i den svenska miljön, trots att EU ännu inte har fastställt direktivet! Här tänker jag att regeringen på motsvarande sätt kan initiera en utredning kring EUs revisionspaket och där lägga in frågan om revisionsplikt. Redan i år? Ja, varför inte!

Nästa tanke är att fortsatt reformering av revisionsplikten ökar trycket på ett införande av XBRL. I vart fall lär Bolagsverket trycka på för att säkerställa kvaliteten i årsredovisningarna men också en effektiv hantering.

I det här sammanhanget vill jag nämna att vi under april kommer att skicka ut ”K2-revisionen” (inte det slutliga namnet) på remiss. Det handlar om en metodik för ISA-revision i mindre företag med exempel på effektiv dokumentation.

Utlandet visar stort intresse för FARs initiativ, och jag hoppas att du tar chansen att tycka till!

Sida 1 av 5

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén