Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Etikett: Kina

Breaking up is never easy

Återigen höjs det röster för att Big 4 ska delas upp genom att rådgivningsverksamheten inte får finnas kvar. Den här gången är det främst brittiska tillsynsmyndigheten FRC som driver frågan. Bakgrunden är att intäkterna från rådgivningen överstiger arvodena från revisionen (relationen är 68/32).

Är detta ett problem? Om ja, för vem? Till bilden hör att rådgivningen i allt högre utsträckning riktar sig till icke-revisionskunder. Och var finns exemplet som visar att rådgivning leder till sämre revision? Jag känner inte till något. Debatten är hursomhelst igång och några av argumenten återfinns i denna FT-artikel. Att marknaden för revision i större företag domineras av Big 4 kommer också upp.

De brittiska revisorerna tar förstås frågan på allvar. Läs gärna kollegan Michael Izzas tänkvärda inlägg Breaking Up the Big Four där han bland annat lyfter koncentrationen till Big 4. Izzy kommenterar insiktsfullt att det finns inga enkla lösningar, och gör man något måste det ske globalt och på ett sätt som gagnar revisionens syfte – att medverka till förtroende.

För egen del förstår jag inte hur konkurrensen på revisionsområdet skulle öka om separation från rådgivningen vore enda förändringen. Fokus borde istället vara på att underlätta för fler revisionsfirmor att verka på marknaden för större företag. Eller ska vi hoppas på Kina? För åtta år sedan indikerade Kina att man skulle sätta upp 10 globala revisionsfirmor, då hade vi haft Big 14. Bara att Kina startade upp en sådan firma vore minst sagt spännande för marknaden, även för FAR.

Kommentera

Big 4 blir Big 14?

Kina är i fokus på SNS Tylösandskonferens. Jag ser på deltagarna att de anar det stora som händer framför oss.

Idag är USA världens största ekonomi. Prognosen är att Kina, som har haft en imponerande tillväxt under 30 år, går om USA redan om fem år. Det innebär att Kina återtar den roll som västvärlden fått låna. År 2027 förväntas Kinas ekonomi vara dubbelt så stor som USAs. Detta utmanar, minst sagt, den amerikanska självbilden!

Idag vet vi alla vad USAs president heter, få kan namnet på Kinas. Är det tvärtom om 10-15 år? Vi är många som har vuxit upp med hamburgare, Coca-Cola och rock and roll. Hur blir det för nästa generation?

Kina är nu ”going global”. Volvo är ett av många exempel. Jag funderar naturligtvis på hur allt detta påverkar revisions- och rådgivningsbranschen. Företrädare för Kinas regering har sagt att Kina kan skapa 10 globala revisionsfirmor. Big 4 är snart ett minne blott?

Det som är science fiction idag är verklighet imorgon. Sådan är vår föränderliga värld.

3 kommentarer

Powered by lovecraft Anders Norén