Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Etikett: kontrollsamhälle

Upp är ner och ner är upp

För första gången var jag igår på en alumniträff på Handelshögskolan i Göteborg. Det är 38 år sedan jag avslutade mina studier där, så det var ju på tiden. Fast jag har föreläst flera gånger genom åren och på det sättet behållit kontakten med skolan.

På temat ”Upp är ner och ner är upp” föreläste docenten Johan Magnusson om hur digitaliseringen utmanar gamla kunskaper. Tidigare handlade ekonomi om hushållning med knappa resurser, nu råder överflöd av resurser. Och tron på skalekonomi med stordriftsfördelar ersätts av styrkan i kombinationsekonomi.

Allt vänds upp och ner, och befintliga affärsmodeller måste stöpas om för att skapa nya intäkts- och värdeströmmar. Värden för användare, inte kunder. För värdet av en tjänst kommer genom användningen.

För att lyckas måste en verksamhet vara öppen för utveckling, springa fortare än konkurrenterna, satsa på tillväxt och tillväxt och tillväxt – absolut inte lönsamhet, den kommer när man äger tillräckligt med data och kan sätta villkoren på marknaden. Den viktigaste förutsättningen för framgång är att man vågar, också vågar göra fel.

Föreläsningen var mycket givande och tankeväckande. Men samtalet under det efterföljande minglet med andra alumner var minst lika intressant. Vad gör digitaliseringen med människan, med dig och mig? Vi kom in på allt från gamnacke och livet i den egna lilla bubblan till det stora skrämmande kontrollsamhället. Och vad händer med livskvaliteten – gör digitaliseringen oss lyckligare, ökar livslängden? En alumn svarar med att berätta om byn på Sardinien där människorna lever längre än någon annanstans i världen. Varför? Varm vänskap, närhet och kärlek.

5 kommentarer

Jag vill inte bli avlyssnad

För mig är det en outhärdlig tanke att bli avlyssnad eller spårad på nätet. Jag vill helt enkelt ha en fredad zon. Hur lovvärda syftena med spaningen än må vara måste det få finnas utrymme för personlig integritet.

Känslan av obehag stärks av osäkerheten kring omfattningen av FRAs avlyssning. Det enda jag vet är att regeringen är alldeles för tyst. Måste man följa utrikesminister Carl Bildt på twitter för att få höra ens något? För vi väntar väl inte på att Edward Snowden ska informera oss!?

Nej, jag känner inte igen Sverige i den här frågan. Vi ska ju vara i frontlinjen för demokrati och öppenhet. Det som händer med The Guardian i Storbritannien förskräcker – må det aldrig hända här!

Och jag blir inte lugnare av debatten om att ta bort kontanter ur betalningssystemen. Om vi upplever att vi redan lever i ett kontrollsamhälle så är det bara förnamnet om hela ekonomin blir digital. Då kommer allt, precis allt, att kontrolleras – frågan är bara av vem.

Det är bättre att lyssna – inte avlyssna. Det är bättre att bygga relationer på förtroende och tillit – inte kontroll.

Och vi får aldrig någonsin ge upp den personliga integriteten. Det kostar att visa integritet. Men det är värt allt att ha möjligheten.

Kommentera

Powered by lovecraft Anders Norén