Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Etikett: korruption Sida 4 av 7

Ekonomutbildningen måste genomsyras av etik

Henrik Lundin, EBM, och jag vill se etikinslag i ekonomutbildningen.

Henrik Lundin, EBM, och jag vill se etikinslag i ekonomutbildningen.

Jag deltog tidigare under veckan i en paneldebatt arrangerad av Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation (S.E.R.O.) och Civilekonomerna. Diskussionen handlade främst om etikinslagen i ekonomutbildningen eller snarare frånvaron av etik, för cirka hälften av studenterna på civilekonomutbildningen uppger att de inte har de inslagen. Ändå finns det uttryckliga krav i högskoleförordningen.

Panelen och auditoriet, som bestod av både studenter och lärare från lärosäten runt om i landet, var överens om betydelsen av att träna sig på att lösa etiska dilemman. Detta gäller under studietiden men också under hela arbetslivet, inte minst för att minska risken för korruption. Här refererade jag till Skanska som målmedvetet arbetar med etikfrågorna.

För att öka inslaget av etik i utbildningen konstaterade vi att lärarna är nyckeln. Och säkert behöver de själva etikträning för att i sin tur kunna arbeta in etikfrågorna i utbildningen. Jag tryckte hårt på att etiken måste integreras i andra ämnen som skatt och juridik. På det sättet blir de etiska aspekterna en naturlig del i alla beslutsprocesser.

Jag vill tacka S.E.R.O. och Civilekonomerna för ett mycket bra initiativ. Alla studenter och lärare som var med på seminariet måste åka hem och påverka den egna utbildningen. Men det räcker inte, utan alla goda krafter måste samverka för att etiken blir ett naturligt inslag i ekonomutbildningen. FAR vill vara en sådan kraft.

Sverige är i korruptionshänseende det tredje ”renaste” landet, och det ger oss en betydande konkurrensfördel. Men korruption tycks tyvärr alltid lura i vassen, och därför måste etiken genomsyra ekonomutbildningen!!

Äntligen FARs dag

Nu är det dags för FAR i Almedalen.

Nu är det dags för FAR i Almedalen.

Så har det äntligen blivit FARs dag i Almedalen!

Vi bjuder idag på lunchmingel, debatt och samtal i en trädgård på Klosterbrunnsgatan 5, en fantastisk oas alldeles intill Stora Torget vid kyrkoruinen S:ta Katarina. Här ser du alla tiderna.

FARs seminarier belyser på olika sätt hur branschen kan göra nytta för näringsliv och samhälle. Under ledning av våra moderatorer Mia Odabas och Anna Bellman ska vi diskutera om förtroendet för revisorn är tillräckligt, och om det är något mer branschen kan göra för att lyfta förtroendet. I ett annat seminarium ska vi syna mygel och korruption i sömmarna. Frågan är given: Hur kan branschen hjälpa till än mer för att stävja korruption? Sedan tar vi oss an en annan stor fråga, nämligen kvaliteten i välfärden. Här borde branschens kompetens, metodik och etik kunna användas i högre grad för att lyfta och säkra kvaliteten inom skola, vård och omsorg. Men hur ska det gå till? Sist, men inte minst, ska vi debattera vårens heta potatis – bostadsrättsföreningar! Även här är frågan given: Ger årsredovisningen det beslutsunderlag som köpare av bostadsrätter och andra intressenter behöver? Om svaret är nej, vad måste i så fall göras?

Visst låter detta spännande! Och hela tiden är dessutom matkreatören Johan Hedberg på plats och dukar upp smarriga bakverk.

Väl mött på Klosterbrunngsgatan 5! Om du inte har möjlighet att komma till trädgården i Visby, kan du ändå följa FAR i Almedalen via far.se eller på twitter under hashtaggen #FARialmedalen.

Dags att syna myglet i sömmarna

Under Almedalsveckan bjuder FAR på fyra seminarier 1 juli på eftermiddagen. Vi anlitar proffsiga Mia Odabas och Anna Bellman som moderatorer, men ett seminarium ska jag faktiskt moderera på egen hand. Det handlar om kampen mot korruption och har rubriken: Dags att syna myglet i sömmarna.

Under seminariet diskuterar vi frågor som: Måste revisorn vara detektiv? Hur långt sträcker sig egentligen revisorns ansvar för att upptäcka oegentligheter, korruption och organiserad brottslighet? Här har Revisorsnämnden nyligen publicerat hur nämnden ser på revisorns ansvar och uppgifter.

Visst kan branschen bidra till att stävja korruption i näringsliv och samhälle, men ingen aktör kan på egen hand stoppa korruptionen. Det krävs nya grepp och samarbete mellan flera aktörer för att stoppa den farliga och för näringsliv och samhälle så kostsamma korruptionen. Och jag vet att den här panelen är taggad för just den diskussionen:

Helena Sundén, vd Institutet Mot Mutor
Karl-Åke Pettersson, f d polis, ordförande Stiftelsen Tryggare Sverige
Gunnar Stetler, överåklagare Riksenheten mot korruption
Birgitta Nygren, styrelseledamot Transparency International
Martin Krüger, Head of Forensics, KPMG
Håkan Stenström, vice vd Skanska Sverige AB
Jonas Svensson, vice ordförande FAR

Seminariet Dags att syna myglet i sömmarna äger rum 1 juli kl. 14.00 i trädgården på Klosterbrunnsgatan 5 intill S:ta Katarina kyrkoruin vid Stora torget i Visby, och på twitter använder vi hashtaggarna #FARialmedalen och #myglet.

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén