Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Etikett: KPMG Sida 2 av 4

HQ återigen i strålkastarljuset

Svenska Dagbladet uppmärksammar ånyo HQ-affären i en rad artiklar: Möjligt åtal i HQ-härvan i höst – men Qviberg sågar utredningen, Revisorerna såg mellan fingrarna före HQ:s krasch och HQ-revisor fick bara en erinran.

I några av artiklarna refererar tidningen till ”hittills okända interna dokument” och ”hemliga interna mejl”. Jag har full förståelse för att dessa mejl, som utgör en del av kommunikationen inom KPMGs revisionsteam, kan väcka frågetecken. Men revision är alltid en process där olika antaganden och bedömningar måste diskuteras innan kompletterande granskning sker och den ansvariga revisorn kan sätta ned foten. Och därför kan enskilda mejl ge en bild som inte återspeglar den samlade bedömningen.

Det kan också vara intressant att ta del av hur KPMG kommenterar artiklarna på webben.

Jag fäster för övrigt stor tilltro till att Revisorsnämndens HQ-beslut rörande räkenskapsåren 2008 och 2009 respektive räkenskapsåret 2007 är välgrundade. I det förstnämnda beslutet blev det en erinran för bristande dokumentation, i det andra fanns ingen kritik alls utan ärendet avskrevs. Och Revisorsnämnden har naturligtvis haft tillgång till KPMGs samlade dokumentation från revisionen inklusive mejl-korrespondensen inom KPMGs HQ-team.

Det har nu gått drygt fyra år sedan HQ Bank stängdes för gott, och jag tycker fortfarande att det är angeläget att vi – alla inblandade aktörer – verkligen lär av HQ-affären. Det är också därför som jag har efterlyst en HQ-kommission.

Dags att syna myglet i sömmarna

Under Almedalsveckan bjuder FAR på fyra seminarier 1 juli på eftermiddagen. Vi anlitar proffsiga Mia Odabas och Anna Bellman som moderatorer, men ett seminarium ska jag faktiskt moderera på egen hand. Det handlar om kampen mot korruption och har rubriken: Dags att syna myglet i sömmarna.

Under seminariet diskuterar vi frågor som: Måste revisorn vara detektiv? Hur långt sträcker sig egentligen revisorns ansvar för att upptäcka oegentligheter, korruption och organiserad brottslighet? Här har Revisorsnämnden nyligen publicerat hur nämnden ser på revisorns ansvar och uppgifter.

Visst kan branschen bidra till att stävja korruption i näringsliv och samhälle, men ingen aktör kan på egen hand stoppa korruptionen. Det krävs nya grepp och samarbete mellan flera aktörer för att stoppa den farliga och för näringsliv och samhälle så kostsamma korruptionen. Och jag vet att den här panelen är taggad för just den diskussionen:

Helena Sundén, vd Institutet Mot Mutor
Karl-Åke Pettersson, f d polis, ordförande Stiftelsen Tryggare Sverige
Gunnar Stetler, överåklagare Riksenheten mot korruption
Birgitta Nygren, styrelseledamot Transparency International
Martin Krüger, Head of Forensics, KPMG
Håkan Stenström, vice vd Skanska Sverige AB
Jonas Svensson, vice ordförande FAR

Seminariet Dags att syna myglet i sömmarna äger rum 1 juli kl. 14.00 i trädgården på Klosterbrunnsgatan 5 intill S:ta Katarina kyrkoruin vid Stora torget i Visby, och på twitter använder vi hashtaggarna #FARialmedalen och #myglet.

Vi är alla skattenördar

Skatt berör oss alla och därför blir också debatter med skatterådgivaren i fokus spännande. Så också den här gången.

I debatten lyftes frågor som aggressiv skatteplanering, etik och moral, samverkan kring stora respektive små företag, ”svarta listan” över skatterådgivare och – det viktigaste av allt – förtroendet.

Först ut var Maria Andersson, auktoriserad skatterådgivare vid KPMG, som grillades i heta stolen. Maria ser ett växande värde i auktorisationen av skatterådgivare och anser definitivt att rollen hör till framtidsjobben.

Maria Andersson vid KPMG lättad efter grillningen i heta stolen

Maria Andersson vid KPMG lättad efter grillningen i heta stolen

Lösryckt ur paneldiskussionen minns jag att Skatteverkets rättschef Inga-Lill Askersjö dementerade uppgifter om att myndigheten skulle ha ”svarta listor” över skatterådgivare. Koncernskattechefen på Swedbank, Lena Swedenborg, konstaterade att alla som jobbar med skatt vill att det ska bli rätt – ”vi är alla skattenördar”. Och Gunnar Thuresson, ordförande i FARs skattesektion tillika auktoriserad skatterådgivare vid Ernst & Young”, menade att ”förtroendet för skatterådgivaren skulle vara högre om alla kände oss”.

Jag gick från debatten med en god känsla. För den auktoriserade skatterådgivaren fyller en viktig funktion och kan se fram emot en spännande framtid.

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén