Feb 172014
 

Sent i fredags publicerade Revisorsnämnden (RN) beslut i två uppmärksammade fall: HQ respektive Kraft&Kultur. Beslutet rörande HQ avser räkenskapsåret 2007 (det förra beslutet om HQ avsåg räkenskapsåren 2008-09). RN riktar ingen kritik mot revisorn utan avskriver ärendet. RN skriver bl.a. om tradingportföljen i HQ Bank att revisorn ”har haft rimligt stöd för sin bedömning att Läs mer…

Nov 252013
 

”En bransch i kris. Revisorer som sitter på dubbla stolar och som inte har dragit i larmklockan i ”företagsskandaler” som Carnegie, HQ Bank, Kraft&Kultur, Panaxia, Prosolvia, Skandia och TeliaSonera. Det är den bild som medierna har förmedlat av revisionsbranschen.” Så inleds den debattartikel som FARs ordförande Anna-Clara af Ekenstam och jag skriver på DI Debatt idag. Läs mer…

Jan 292013
 

Troms Kraft i Norge stämmer idag revisions- och konsultbyrån Grant Thornton och den ansvariga auktoriserade revisorn på rekordhöga 1,8 miljarder kronor. Bakgrunden är den fleråriga manipulationen av räkenskaperna i Troms Krafts svenska dotterföretag Kraft&Kultur (namnändrat till Nordic Green Energy). Grant Thornton säger till bl.a. Affärsvärlden att det inte finns någon grund för dagens stämningsansökan. Ingen Läs mer…

Nov 232011
 

Jag kommer från ett seminarium om finanssektorn där det på en Powerpoint-bild stod ”svaga styrelser” som förklaring till brister i företagens interna kontroll. Det är naturligtvis sant, för utan engagerade och kunniga styrelseledamöter lyfter sällan den interna kontrollen till önskvärd nivå. Idag läser vi om påstådd manipulation i elbolaget Kraft&Kultur. En rubrik i den tryckta versionen av Dagens Nyheter lyder Läs mer…