Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Etikett: kungen

En värld där varje barn vågar drömma

Kronprinsessan Victoria på Global Child Forum.

Kronprinsessan Victoria på Global Child Forum.

Det finns seminarier, till och med högnivåseminarier. Och så finns Global Child Forum.

Vi var ungefär 400 deltagare på Kungliga slottet igår. Där var politiker, investerare, företagsledare, hållbarhetsansvariga och människorättsexperter från hela världen. Och kungafamiljen var i högsta grad aktiv i dialogen om barnens situation.

– ”Företagandet påverkar barnen, nu måste vi låta barnen påverka företagandet”, sa kungen.

När jag deltog förra gången var det flera som undrade vad FAR gjorde på Global Child Forum. Nu var det tvärtom många som spontant sa att branschen har en given roll – ”vilken nytta ni kan göra”. Och det är ju sant. Att barns rättigheter tas tillvara måste vara en central del i rapportering och granskning av företagens hållbarhetsarbete.

När kronprinsessan Victoria höll det avslutande anförandet hördes varje knappnål som föll till golvet i Rikssalen. Och visionen i de allra sista orden – ”en värld där varje barn vågar drömma” – slutar aldrig att eka.

2 kommentarer

Kungens ord väger tungt också i HQ

Kungen är kanske inte känd för att vara en djup tänkare, men vid ett tillfälle överraskar Elvis Presley. På frågan om han är nöjd med sin image blir svaret: »En image är en sak, en människa är något annat«.

När en image eller en bild väl är etablerad sitter den kvar länge. I Elvis fall tror ju fortfarande en och annan att han lever. Musiken lever i alla fall vidare.

HQ får mig att fundera på detta med bilder och perception. Jag ser likheter med Skandiafallet för tio år sedan. Tidigt i förloppet kablades bilden ut att personer i Skandias företagsledning hade sprängt taken i Sharetracker och Wealthbuilder – de omtalade incitamentsprogrammen.

Jag menar med bestämdhet att detta var frågor som låg på styrelsens bord, inte hos ledningen. Men tyvärr förlorade den allmänna bilden kontakten med fakta, och ingen – var det ens någon som försökte? – lyckades vrida bilden rätt. Därför blev det rättsliga efterspelet också nästan helt resultatlöst. I domstolarna läser man ju fortfarande lagen, och där gick ledningen fri.

Det finns en bild också i HQ-affären. Den är starkt präglad av Finans­inspektionens (FI) kraftfulla åtgärder och uttalanden. I Sverige gör myndigheter inte fel, och därför är det naturligtvis rätt av FI att stänga banken. Sedan anmäler FI även HQ-revisorn till Revisorsnämnden (RN) med hänvisning till påstådd övervärdering av tradingportföljen.

Bilden är nu tydlig, de flesta springer åt samma håll och skuldfrågan är sedan länge avgjord. Och styrelsen och revisorn klär skott när aktie­ägarna förlorar pengar.

På Karlavägen i Stockholm bryr man sig inte om bilden av HQ. Där sitter RN och nagelfar revisorns granskning och dokumentation under mer än ett år. Det blir till slut en erinran för bristande dokumentation på någon punkt men i övrigt beröm(!) för en bra granskning.

Det är ingen överdrift att påstå att de två myndigheterna – FI och RN – gör helt olika bedömningar. Men det finns ingen tredje myndighet som säger vem som har rätt. För båda kan inte ha rätt, en har gjort fel. Punkt.

Mycket står på spel: förtroendet för myndigheter och rättssäkerheten. Det handlar också om revisionens relevans. Men värst av allt är att människor har kommit i kläm. Vi måste därför få veta om det är FI eller RN som är ute och cyklar. Någon ordning ska det vara i en rättsstat.

När tillsätter regeringen HQ-kommissionen?

Kommentera

Är det bättre att vara tyst?

Rebecka Åhlund gör en bra analys i sin krönika om efterspelet till TT-intervjun med kungen. Hon pekar på mediernas överdrivna fokusering på HUR saker och ting framförs, istället för att ta fasta på VAD som faktiskt sägs eller händer. Att VAD är viktigare än HUR har en stor bloggare för övrigt redan konstaterat, ”Vi lever i två världar” hette visst inlägget.

Självfallet måste vi alltid utgå från att det som sägs är sant och riktigt till dess motsatsen har bevisats. Det gäller även när kungen talar. Nu kastas första stenen innan bläcket ens har torkat. Det är lätt att kasta stenar, men det innebär också ett stort ansvar. Och om allt ska analyseras ur ett hur-perspektiv, var slutar det då? Då är det kanske bättre att vara tyst. När tror du att kungen ställer upp på en liknande intervju igen?

Men jag tänker i alla fall fortsätta att framföra åsikter, ställa frågor och informera på min blogg. VAD ska vara i centrum, inte HUR. Och på bloggen kan i vart fall inte kroppsspråket studeras. Men det är stort.

2 kommentarer

Powered by lovecraft Anders Norén