Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Etikett: kvalitet Sida 1 av 4

Vinst är väl fortfarande positivt

Jag har inte kunnat släppa tanken på nödropet på DN Debatt igår. Under rubriken ”Personalägda välfärdsbolag måste få gå med vinst” argumenterar företrädare för sådana bolag för att vinsten är nödvändig. Artikelförfattarna skriver att ”det medarbetarägda företaget måste få gå med vinst för att kunna kvalitetsutvecklas och för att kunna erbjuda vård och omsorg till fler personer”. Vidare påpekas bland annat att vinst skapar långsiktig stabilitet och gör det möjligt att klara svackor.

Allt detta är väl självklart!? Och vinst är väl fortfarande något positivt ….

Tankarna går vidare till den utredning som regeringen tillsatt för att begränsa vinstuttag ur privata välfärdsbolag. I direktivet för utredningen finns det en mening på sidan 10 som jag snubblar på: ”Förekomsten av vinstintresse påverkar incitamentsstrukturen i verksamheten, vilket går ut över kvalitet, likvärdighet, tillgänglighet och arbetsvillkor.”

Är det verkligen så – innebär vinst och vinstintressen att kvaliteten försämras? Jag kan inte se att påståendet är underbyggt i direktivet, och jag inser självfallet att det finns ett stort inslag av politik i detta. Men jag menar att det – oavsett politiska förtecken – måste finnas sätt att mäta hur det faktiskt förhåller sig. Dessutom skulle ju en sådan syn på vinst och vinstintressen få långtgående konsekvenser för allt vad företagande heter om påståendet cementeras som sanning. Om vinst allmänt börjar uppfattas som något negativt är vi illa ute.

Så hur ligger det till – blir kvaliteten generellt sämre när välfärdsföretaget går med vinst?

Ett larm från UC som måste tas på allvar

UC slår nu larm om försämrad kvalitet i årsredovisningarna till följd av den slopade revisionsplikten. Det måste tas på största allvar, och tidigare har ju även Bolagsverket informerat om sjunkande kvalitet.

Tilltron till årsredovisningar som beslutsunderlag får bara inte minska. Utvecklingen är särskilt tragisk eftersom vi i Sverige haft en hög kvalitet i bolagens redovisning. Det var också en av faktorerna bakom det höga förtroendet för aktiebolaget som företagsform.

Nu har UC alltså tagit fram statistik för 2013 och tittat på de bolag som var registrerade innan revisionsplikten slopades 2010. UC har även kikat på bolag som har startats senare. När det gäller de gamla bolagen visar statistiken tydligt hur antalet bolag som väljer bort revision ökar år från år. 2011 handlade det om 22 procent, 2013 var andelen uppe i 46 procent, dvs. närmare hälften av bolagen. För nystartade bolag väljer ca. 80 procent bort revisionen.

Det är företagarna själva som har ansvaret för att redovisningen håller måttet, men det tycks inte fungera i praktiken. Vi kan heller inte förlita oss på att kompletterande kontroller från Bolagsverket eller Skatteverket fyller behovet. Därför måste redovisningskonsulter och revisorer faktiskt söka upp alla företag som behöver hjälp. För det krävs proffs för att få till en årsredovisning värd namnet.

Nu måste vi tillsammans visa på hur branschens tjänster gör skillnad. Och ingen ska sätta hoppet till att revisionsplikten kommer tillbaka. Det gör den inte.

Håller du med mig? Men viktigast av allt: Vad kan vi gemensamt göra? Vad kan du göra för att lyfta kvaliteten?

Läs pressmeddelandet från UC här.

Revisionsplikten i valrörelsen

Centerpartiet lanserar nu ett konkret nästa steg i avregleringen av revisionsplikten för aktiebolag. Förslaget innebär att företag med färre än 50 anställda ska undantas från plikten. Syftet är att företagen ska få resurser att skapa jobb istället för att betala för revisionen. Här kan du höra inslaget på ekot där näringsminister Annie Lööf och jag kommenterar utspelet.

Jag är i grunden positiv till att revisionen, precis som alla andra tjänster, är efterfrågestyrd. Revision ska utföras där den är önskad och gör skillnad, men revisionen är samtidigt speciell eftersom den sänker transaktionskostnaden i näringslivet (kostnaden för att göra affärer och låna pengar) och skapar trygghet för intressenter som kunder, leverantörer, konkurrenter, kreditgivare, anställda m.fl – ja till och med staten. Revisionen har tveklöst stor betydelse för både näringsliv och samhälle. Därför är det angeläget med en bra process när den frivilliga revisionen utvidgas till att omfatta fler företag.

Först och främst måste det första steget för slopad revisionsplikt från 1 november 2010 utvärderas ordentligt. Det handlar om hur kvaliteten på årsredovisningar har påverkats, för det är inte alla företag som anlitar en auktoriserad redovisningskonsult eller revisor vid upprättande av årsredovisningen. Och vi får inte glömma att årsredovisningen är ett viktigt beslutsunderlag för många intressenter. Det handlar också om att bedöma den ökade risken för oegentligheter och att aktiebolag används i rent brottslig verksamhet. Sedan menar jag att det krävs en djup analys av hur statens skatteintäkter har påverkats.

Att förändra revisionsplikten förutsätter alltså en ansvarsfull process, för det går inte att backa bandet!

Avslutningsvis kan jag inte låta bli att tänka tanken att det är politiskt enkelt att förändra revisionsplikten men politiskt svårt att ge sig på de områden där man kan uppnå verklig förenkling och betydligt större besparing. Det räcker med att nämna exemplet moms!

Vad tycker du?

Sida 1 av 4

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén