Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Etikett: kvalitetskontroll Sida 1 av 2

Ibland är intensiteten så hög att tankarna går till Fame

Beatrice Brorsson hälsar välkommen till FAR.

Beatrice Brorsson hälsar välkommen till FAR.

Varmt välkommen till FAR på Kungsbron 2, alldeles nära Stockholms Centralstation. Faktum är att huset bokstavligt talat delvis hänger över järnvägsspåren.

Jag vill berätta om vilka vi är och vad vi gör. Men du får inte ha för bråttom, för då kan det gå så här:

En arbetssökande kommer till oss lätt försenad och kastar sig in i hissen. Där upptäcker han att det inte finns några knappar att trycka på, förutom larmet och för att öppna eller stänga dörren. Imponerad av denna high-tech säger han högt och tydligt: ”Våningsplan nio”! FAR håller ju till på nionde våningen, men hissen låter sig inte rubbas. Det hjälper inte hur mycket han än ökar röststyrkan. Den stackars hissen förstår inte att den ska lyfta. Han ger upp, går ut ur hissen och upptäcker där de rätta knapparna.

Väl uppe på våningsplan nio möts du av en ganska oansenlig dörr. Men när du ringer på välkomnas du av Beatrice in i ljusa och moderna lokaler. Det är härifrån som 60 medarbetare – alla anställda i FAR:s enda dotterföretag FAR Akademi – hjälper branschen att göra nytta för näringsliv och samhälle.

Tack vare den transparenta glasväggen ser du rakt framför dig redaktionen för tidningarna Balans och Resultat. På en vägg kan du faktiskt följa hur nästa nummer växer fram, och bortom journalisterna skymtar marknadsmänniskorna på FAR. Det är ju många böcker, utbildningar och digitala tjänster som hela tiden ska presenteras för både medlemmar och kunder.

Men nu vill jag visa dig mer. Vi går först en sväng åt höger i kontoret, åt Norra Bantorget till. Här arbetar redovisningskonsulter, revisorer och jurister med att ge råd till FAR:s medlemmar inom områden som redovisning, revision och bolagsrätt. Det kostar inget extra utan ingår i medlemskapet, och målsättningen är att alltid återkoppla inom 24 timmar. Att besvara remisser och att medverka i det internationella arbetet är andra uppgifter.

Vi passar på att säga hej till Camilla och Bengt som har fullt upp med den lokala verksamheten. Här finns också FAR:s sekretariat för kvalitetskontroll som servar kvalitetsnämnderna för redovisnings- respektive revisionsverksamhet. Vi träffar även juristerna som är redaktörer i förlagsverksamheten. Böcker av högsta kvalitet produceras i strid ström – hela 30 titlar per år – samtidigt som de digitala tjänsterna växer i betydelse. Flaggskeppet FAR Online har närmast blivit ett måste för den som vill vara uppdaterad.

Vi går tillbaka, förbi receptionen till konferensrummen som alla har namn kopplade till järnvägsspåren. Stambanan är förstås störst. FAR vill vara en mötesplats där viktiga frågor för näringsliv och samhälle förs framåt. Och självklart vimlar det här av FAR-medlemmar som är engagerade i olika nämnder, styr-, policy- eller arbetsgrupper. Ibland är intensiteten så hög att tankarna osökt går till filmen eller tv-serien Fame om dans- och teaterskolan i New York. Glädje, energi och utveckling!

Vi hälsar på Annelie, vd för FAR Akademi, och går sedan parallellt med Kungsbron i riktning mot Kungsholmen. Här arbetas det med HR och kommunikation. Vi stannar även upp hos Bettan och Bittus som hjälper till med administrationen kring medlemskapet. Därefter möter vi teamen som arbetar med kundservice, ekonomi och IT.

Till slut öppnar sig kontoret till ett landskap med utbildning i fokus – hela 400 kurstillfällen för 10 000 deltagare på årsbasis. Ofta är det ganska folktomt eftersom många av medarbetarna är ute och stöttar lärarna på kurserna. En spännande utveckling är också framväxten av digitala utbildningar. Webbinarierna om moms- och skattenyheter är bra exempel.

Men så har ju FAR också en ­framåtlutad vision: Steget före – när förtroende räknas.

Visionen förpliktar och påminner oss om att vi proaktivt ska söka bästa vägen framåt. Inte minst för att skapa medlemsnytta för de uppemot 6 000 medlemmarna som ju representerar branschens alla professioner – redovisningskonsulter, revisorer, skatterådgivare och andra rådgivare. Andra givna inslag i FAR:s arbete är branschens förtroende- och framtidsfrågor.

Det finns mer att berätta, så hör av dig om du vill göra rundvandringen ”IRL”!

Ledare i Balans #2/2015

En tuffing som förtjänar förtroende

FARs ordförande Anna-Clara af Ekenstam och jag i dialog med professor Christopher Humphrey.

FARs ordförande Anna-Clara af Ekenstam och jag i dialog med professor Christopher Humphrey.

På frågan om vad som väntar under det nya året svarar kollegan: ”I min värld är det bara K3”. Ett nytt regelverk för redovisning ska alltså sjösättas. Och för andra är det säkert det alternativa regelverket för mindre företag – K2 – som utgör den stora förändringen. Inget står stilla, allt förändras.

Men så finns det förändringar och trender som kommer smygande. Som så ofta bläddrar jag i den framtidsstudie som Kairos Future tog fram på uppdrag av FAR. I beskrivningen av branschens resa fram till år 2025 ser jag spännande rubriker om en annorlunda framtid, men den som mest av alla griper tag i mig lyder: ”Hur skapar vi ’sense of urgency’?

Under den oroliga rubriken framkommer att det visst finns drömyrken i branschen, men också en påtaglig riska att man är för nöjd med hur det ser ut just nu. Framtiden är betydligt osäkrare, och branschen måste därför visa vilja till innovation, något som underströks vid seminarier arrangerade av SNS – Studieförbundet Näringsliv och Samhälle – strax före årsskiftet. Den brittiske forskaren Christopher Humphrey uttryckte det träffande när han sa att innovation måste bli standard, snarare än att branschen behöver en standard för innovation. Finns det antydan till ironi?

Hur uppkommer då innovation? Jag tror att verklig innovation sker på marknaden, när modiga redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare vågar möta kunders förväntningar på ett nytt sätt. Och är lite som Vårälväxingen (Sesleria heufleriana), som utsetts till 2014 års perenn, nämligen ”mångsidig och överraskande, en skir tuffing som inte invaderar sina grannar”…

Den integrerade och omdiskuterade revisionsberättelsen för SKF, som inkluderade rapport om översiktlig granskning av det miljömässiga och sociala resultatet, är ett exempel på innovation. Men vi behöver se fler exempel. Jag hoppas bland annat att branschen tar på sig ledartröjan när det gäller att utveckla framtidens integrerade rapportering som på ett tydligare sätt visar hur ett företag utvecklas och skapar värde. Och det handlar inte bara om de stora företagens kommunikation med omvärlden, och därför ska vi på FAR ta fram ett exempel som visar hur det kan se ut i ett mindre företag.

FAR vill alltid hjälpa branschen att göra största möjliga nytta för näringsliv och samhälle. Och ingjuta det mod som behövs för den nödvändiga innovationen. Då är förtroendefrågan viktig. Efter all uppmärksamhet kring redovisningen och revisionen i ett antal så kallade skandaler har förtroendet naggats i kanten. Under 2014 genomför FAR därför en rad aktiviteter för att stärka branschens förtroende. Aktiviteterna handlar om allt från framtagande av konkreta arbetsverktyg till seminarier och utspel. Det angelägna förtroendearbetet grundas till stor del på de lärdomar från skandalerna som sammanfattas i skriften ”Revisionsberättelsen – startskottet för ett angeläget lärande”.

För att matcha förväntningarna måste vi självfallet våga vara självkritiska och göra konkreta förändringar. Traditionellt uppfattas branschen som lite ”hemlig”, men vi måste nu öppna upp och berätta mer om vad vi faktiskt gör. Jag tror exempelvis att det vore bra att publicera det samlade utfallet av FAR:s kvalitetskontroll av sina medlemmar och samtidigt beskriva branschen omfattande kvalitetsarbete. Det finns för övrigt ett behov av att folkbilda om branschen uppdrag och slå hål på gamla myter. En viktig del handlar här om att tydliggöra de olika yrkesrollerna.

Sedan kan vi inte bara utgå från oss själva och vad vi i branschen tycker. Vi utökar därför dialogen med olika intressenter och söker nya svar på de eviga frågorna om ansvar och relevans: Hur kan vi bli bättre på att ta ansvar? Hur kan vi bli än mer relevanta? Frågeställningarna gäller i det enskilda uppdraget men också i ett större perspektiv i näringsliv och samhälle. Den här delen av förtroendebygget är inget engångsjobb, och därför vill vi inrätta ett forum för kontinuerlig dialog kring förtroende- och etikfrågor. För förtroende måste förtjänas hela tiden.

Ledare i Balans # 1/2014

Redovisningskonsultens väg

Först en sann historia:

En god vän ska gå över till andra sidan gatan mitt i Göteborg. Eftersom det är enkelriktat tittar han bara åt ena hållet när han kliver ut. Han hinner uppfatta skrikande bromsar från andra hållet innan bilen slår omkull honom. Och ut kliver en argsint bilförare: ”Se dig för, du kan ju inte bara gå ut i gatan utan att titta”. Min gode vän känner sig ordentligt överkörd men försöker kontra: ”Du kör ju åt fel håll”, varpå föraren höjer tonläget ytterligare ett snäpp: ”Vad vet du om det? Du vet väl inte vart jag ska!”

Lena Sjöblom och Eva Törning på Redovisningskonsultveckan 2012.

Ja, det gäller att välja rätt väg för att slippa onödiga kollisioner. Jag tycker att redovisningskonsultens resa är spännande. Från att ha haft en relativt undanskymd roll och i folkmun ofta ha kallats för ”revisorn” är den auktoriserade redovisningskonsulten på väg framåt. Här är några av hållplatserna hittills på resan:

Och resan fortsätter nu vidare. Närmast kommer yrkesrollen att diskuteras på Redovisningskonsultveckan. I år är jag tyvärr inte med på kursen, men jag ser fram emot att få höra hur diskussionen om olika vägval går. Jag återkommer gärna om detta här på bloggen.

Vägval under Redovisningskonsultveckan.

Sida 1 av 2

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén