Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Etikett: ledarskap Sida 1 av 6

Vad är sanning?

Så presenterades 2018 Edelman Trust Barometer under World Economic Forum i Davos. Rapporten bekräftar dessvärre bilden av en värld som lider av brist på förtroende och tillit.

Värsta utvecklingen sker i USA där förtroendet rasar för politiker, näringsliv, media m.fl. viktiga samhällsfunktioner. Det är ytterst beklagligt men kanske inte så märkligt. President Donald Trump far ju fram med falska eller felaktiga påståenden – 1950 stycken på 347 dagar. Att han ständigt anklagar media för ”fake news” gör inte saken bättre. ”Den som sa’t han va’t”, hette det när jag växte upp i Trollhättan.

Det finns tydliga tecken på postmodernism – inga fasta värden, inga absoluta sanningar. Till och med tanken på objektivitet ifrågasätts. Vad är sanning i en sådan värld?

Det behövs därför motkrafter, och här kan vi alla bidra. En betydelsefull motkraft är att visa ledarskap baserat på tydliga värderingar. Sedan ser jag en spännande ljusglimt i Edelmans rapport. Förtroendet för experter ökar, och expertens återkomst är naturligtvis avgörande i jakten på sanning. Vad bra det vore om många plockade upp Hans Roslings fallna mantel, klev fram och berättade hur det faktiskt ser ut. Det kan också min egen bransch göra i större utsträckning.

Med glöd och längtan in i framtiden

Allt ljus på Ben Wood alias Bengt Skough.

Allt ljus på Ben Wood alias Bengt Skough.

Det är 9 november 2016 på morgonen. Hela världen nås av det överraskande och omtumlande budskapet att Donald J. Trump blir USA:s näste president. Men varken presidentval eller djup snö stoppar framtidsentusiaster. De pulsar fram i snön på Stadsgårdskajen i Stockholm där Fotografiska ligger inbäddat i dimma. Sådan är inramningen runt Vismas framtidsdag – Forward 2016.

Först ut är Rob Nixon från Australien. Han är mest känd som författare till boken ”Remaining Relevant – the future of the accounting profession” och far runt vår jord och predikar om hur branschen måste ställa om. Nixon är extremt tydlig med vad digitaliseringen medför. Alla utmaningar. Alla möjligheter. Egentligen är det inget nytt, förutom att det NU är dags att göra förändringen. På väg mot ”Real time accounting”.

Allt handlar inte om digitalisering. På en publikfråga utvecklar Rob Nixon begreppet ”financial intimacy”. En lång relation med kunden lägger bästa grunden för värdeskapande och framåtriktad rådgivning, särskilt som redovisningskonsulten, revisorn eller rådgivaren ofta vet saker om kunden som ingen annan har kännedom om, inte ens kunden själv.

FAR:s egen framtidsgeneral Bengt Skough, alias Ben Wood (eller är det tvärtom), äntrar scenen. Budskapet bygger på framtidsrapporten ”Nyckeln till framtiden”, och Skough ackompanjerar föregående talare på ett övertygande sätt. Varje byrå behöver mejsla fram en affärsplan utifrån en tydlig affärsmodell. Något som särskilt sätter ledarskapet på prov är att förändra principerna för prissättning efter 100 år av timdebitering. I det digitala landskapet är timmar ingen bra bas, om de någonsin har varit det, för värdet av en tjänst.

Anna-Bella Packwood, redovisningskonsult på Deskjockeys, berättar på Fotografiska om hur byrån inspirerades av FAR:s första framtidsstudie 2013. Då föddes en längtan men också ett mod att förändra. Med utgångspunkt i en ny affärsmodell är alla medarbetare nu involverade i det ständiga förändringsarbetet. Och Deskjockeys växer med god lönsamhet. Nästa steg är att gå från fasta priser till värdeprissättning, och för balansen i livet är sex timmars arbetsdag ett viktigt mål. Årets framtidsbyrå 2014 sätter hela tiden nya mål.

Efter Forward 2016 grunnar jag på varför uppskattningsvis cirka 20 procent av byråerna hängivet och påtagligt utvecklar sina verksamheter inför framtiden. Jag funderar också på varför övriga 80 procent inte gör det. Det finns ju inget som behöver inväntas; varken lagstiftning eller system och program, inte heller något speciellt startskott, inte ens FAR:s utbildning av ledare eller digitala stöd i affärsutvecklingen.

Jag tror stenhårt på betydelsen av visioner som sätter ord på drömtillståndet, dit man verkligen vill, och som får bollen att rulla. Det måste ju bli action. På nätet läser jag: ”En vision är en framtidsbild som är så magnetisk att den driver till handling. En stark vision fungerar både som bränsle och vägvisare, och den hjälper företaget att motivera medarbetare, attrahera kunder och partners och att ta strategiskt viktiga beslut.”

En uttalad färdriktning gör det också enklare att sätta mål, och utvecklingstakten accelererar sedan av sig själv. Dessvärre gäller även det motsatta – utan en vision och tydliga mål går det knappast att starta upp ett förändringsarbete. Här kan jag inte låta bli att återge den berömda ordväxlingen ur Alice i Underlandet. Alice frågar klockarkatten:
– Vilken väg ska jag ta härifrån?
– Det beror på vart du vill komma, svarar katten.
– Det vet jag inte, svarar Alice.
– Då spelar det heller ingen roll vilken väg du tar, säger katten.

Saknar ni en vision som ger färdriktning och glöd? Den mest digitala byrån. Den mest hållbara byrån. Den mest lönsamma byrån. Den mest … Nej, nej. Ni ska välja en vision som passar er och era kunder. Eftersom vanans makt är så stor och stark är det avgörande att alla medarbetare är med i processen. Det måste dessutom få ta lite tid att finna den rätta visionen. När visionen väl är på plats börjar det hända saker.

Ledare i Balans #10/2016

 

Är intimitet din framgångsformel?

Efter Branschdagarna förra året konstaterade jag att branschen hade blivit modigare och yngre. I år var känslan att branschen faktiskt gillar förändring. Det är bra, för det kommer att bli åka av.

I nya framtidsrapporten ”Nyckeln till framtiden” beskrivs det pågående teknikskiftet och de branschtrender som väntas följa i spåren. Det är en spännande läsning som jag hoppas ska inspirera och hjälpa till i byråernas förändringsarbete. Särskilt intressant blir det att se hur affärsmodellerna kommer att förändras successivt. I dag ser byråerna i branschen ganska lika ut, men här pekar rapporten på nya scenarier. Eller vad sägs om affärsmodeller som snabba följare och legotillverkare? Kittlande, tycker jag.

På Branschdagarna i september visade vi också hur FAR vill stötta branschen med utbildning av ledare och erbjuda digitalt stöd i affärsutvecklingen. Att supporta allt vad ledarskap heter är vårt bästa bidrag i det paradigmskifte som digitaliseringen och automatiseringen medför.

Framtiden handlar inte bara om teknik. I en av paneldebatterna konstaterade EY:s vd Hamish Mabon att kundmöten aldrig kan automatiseras. Så sant, för ”all business is human”. Och jag tror att mjuka faktorer som ledarskap, kultur och etik är och förblir oumbärlig hårdvara för den som vill vara vinnare på marknaden.

I samma debatt plockade professor Bino Catasús upp det kanske allra viktigaste i framtidsrapporten, nämligen värdet av ”financial intimacy”. Jag använder här uttrycket ”finansiell intimitet”, även om orden kan tyckas vara omaka.

Vad är då finansiell intimitet? Det kan säkert beskrivas på olika sätt, men jag tror att det bottnar i en lång och förtrolig affärsrelation som gör att kunden känner trygghet och öppnar sig om det som är väsentligt i företaget. Redovisningskonsulten, revisorn eller rådgivaren måste samtidigt ha djup kunskap om företaget för att kunna vara proaktiv. Att ha tillgång till och kunna samverka med modern teknik är också en förutsättning för den som vill bli vad framtidsrapporten kallar en kentaur, cyborg eller hubot för sin kund. Auktoriserad hubot vore väl något!?

Under augusti genomförde Aalund Nordic en webbenkät bland landets revisions- och redovisningsbyråer där resultaten ställdes i relation till vad kunderna säger. Av sammanfattningen framgår att byråerna anser sig vara proaktiva, men det är de inte enligt kunderna. Hela 35 procent av kunderna efterfrågar mer rådgivning än vad som levereras. Vilken potential! Det är samtidigt en utmaning eftersom kunderna rankar just proaktivitet som den allra viktigaste faktorn för lojaliteten i affärsrelationen.

Enkäten visar även att byråerna inte betraktar sig själva som en strategisk samarbetspartner som i någon större utsträckning ökar sina kunders intjäning, utan de har en tillbakalutad position som ”enbart” revisor eller redovisningskonsult. Jag blir både förvånad och orolig. En bransch som vill vara relevant i det framväxande affärslandskapet måste vara framåtlutad. Jag tror för egen del att branschens relevans, tillväxt och lönsamhet avgörs av förmågan att skapa finansiell intimitet.

När jag skriver detta kan jag inte låta bli att koppla till den utbildning av personliga tränare (PT) i ekonomiska frågor som vi sjösatte i augusti. Jag tänker särskilt på när affärscoachen Kicki Westerberg vid Gävle Dala Revision i kursstarten berättade om hur hon nyligen hade förändrat sitt arbetssätt. Hon är nu ekonomisk PT för många av sina kunder. Att PT-rollen är rolig framgick tydligt. När den framåtriktade rådgivningen hjälper kunderna att våga ta nästa steg och utveckla affären är den även värdeskapande.

Branschens potential att göra ännu större nytta för näringsliv och samhälle är som sagt stor. Mot slutet av framtidsrapporten står det, apropå finansiell intimitet, att den som tar till sig det nya arbetssättet och utvidgar sitt erbjudande till nya tjänsteområden kan ”bli en ännu mer betydelsefull leverantör till framgångsrika företag och organisationer. Och det är verklig samhällsnytta.”

Ledare i Balans #9/2016

Sida 1 av 6

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén