Några revisorer har kontaktat mig och sagt att deras kunder väljer bort revision, trots att bolagen inte träffas av reglerna för frivillig revision. I några fall struntar man helt i gränsvärdena, i andra ”anpassas” uppgiften om antalet anställda eller så utelämnas den helt och hållet. Det finns även antydningar om otillåten kvittning i balansräkningen eller att det trixas med klassificering av intäkter.

Mycket dystert. Jag hoppas att branschen inte i ett endaste fall medverkar till detta.

Som bekant har Bolagsverket sagt att man inte har resurser att följa upp efterlevnaden av de här reglerna, trots att ett bolag som saknar revisor till slut blir likvidationspliktigt. Myndigheten sätter istället sitt hopp till att intressenterna runt ett bolag sörjer för att revision utförs där lagen så kräver. Jag tror att den förhoppningen är blåögd. Om inte hotet om likvidationsplikt biter, vad biter då? Kanske krävs det att Skatteverket ställer en uttrycklig fråga i deklarationen!? Trist, men kanske nödvändigt.

Om problemet växer är jag rädd att det slår tillbaka mot branschen. Dessutom är det aldrig bra att lagar och regler negligeras. Var slutar vi då?