Under temat ”Den modiga branschen?” vill jag sätta fokus på de viktiga framtidsfrågorna för revisions- och rådgivningsbranschen. Hit hör naturligtvis förmågan att utveckla tjänster som möter marknadens behov.

Det har hänt mycket inom lag- och regelutveckling som påverkar branschen. Ett exempel är avregleringen av revisionsplikten för ca 70 % av aktiebolagen, och nu väntar vi på vad EU ska besluta till följd av de finansiella kriserna. Här finns en uppenbar risk att vi som bransch avvaktar den internationella utvecklingen och politiska beslut istället för att ta saken i egna händer. Och samtidigt som vi väntar växer behovet av värde- och förtroendeskapande tjänster i både näringsliv och samhälle. Dessutom springer marknaden fortare än regelutvecklingen, och om branschen inte fyller behoven gör någon annan (mindre lämpad?) det.

Att branschens alla professioner – redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare – nu är samlade i Far ger bra förutsättningar för framväxten av nya tjänster. Det är i gränssnitten mellan professionerna som verkliga innovationer kan uppstå. Jag tror exempelvis att Reko, som är unik i världen, aldrig hade kommit till om standarden inte arbetats fram i det spännande gränssnittet mellan redovisningskonsulter och revisorer. Jag menar att vi ska utnyttja gränslandet och skapa de tjänster som matchar marknadens nya behov.

En idé jag bär på handlar om ett samlat grepp för uppföljning av måluppfyllelse och effektivitet i både företag och organisationer. Det kan också handla om välfärdssektorn. I samband med en debatt under Almedalsveckan kom jag till insikt om att det hela tiden poppar upp nya tillsyns- och utvärderingsmyndigheter samtidigt som de som redan finns, t.ex. Skolinspektionen, inte hinner med sina uppgifter. Om branschen istället ges i uppdrag att följa upp måluppfyllelse och effektivitet i välfärden får vi en betydligt mer flexibel och kostnadseffektiv lösning. Fokus i uppföljningen måste först och främst ligga på kvalitet, inte kvantitet. Rätt upplagt kan detta lyfta välfärden mer än vi anar. Det är min bestämda uppfattning.

Har du något recept för hur branschen kan springa ikapp marknaden?