Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Etikett: Martin Andersson

Fritt fram för en HQ-kommission

Högsta domstolen har nu satt punkt för turerna kring HQ. Men vad lärde vi oss av ”skandalen”?

Att det rättsliga efterspelet blev kliniskt rent från fällande domar bekräftar enligt min mening att Finansinspektionen (FI) inte hade grund för att stänga HQ Bank. Mycket talar för att det passade FI:s nya generaldirektör Martin Andersson och den tillträdande finansmarknadsministern Peter Norman att nyttja HQ Bank för att statuera ett exempel. Banken var ett lämpligt offer, varken för liten eller för stor, och några kännbara reaktioner på marknaden skulle det inte bli tal om.

Mot denna bakgrund upprepar jag envist kravet på en HQ-kommission, och nu utgör de rättsliga processerna inte längre ett hinder. Förutom att granska FI:s HQ-beslut bör kommissionen belysa hur rättssäkerheten påverkas av att FI sitter på många stolar – som normgivare, åklagare och domare, allt på samma gång. Kommissionen bör även uppmärksamma ansvarsfrågor, bland annat med utgångspunkt i domstolens obegripliga skrivningar i civilmålet. Det saknas för närvarande en röd tråd vid prövning av skadeståndsansvar och det är allt annat än bra för rättssäkerheten. Förutsättningarna för att redovisa finansiella instrument till verkligt värde är en annan given frågeställning.

För ett år sedan anslöt Aktiespararna till mitt krav på en HQ-kommission. Det är utmärkt, för vi har inte råd att slösa bort en så omdebatterad ”skandal”. Vi måste kunna dra lärdomar av HQ-fallet, vi är skyldiga oss själva en HQ-kommission.

5 kommentarer

Revision som lyfter

Det är ett år sedan branschen träffade finansmarknadsminister Peter Norman och Finansinspektionens (FI) Martin Andersson. Därför är det hög tid att sjösätta allt vi kom överens om för att lyfta revisionen i finansiella företag.

Från Fars sida har vi beslutat om en ny licensiering av revisorer i finansiella företag. Kraven är betydligt tuffare än tidigare, för revisionen i finansiella företag måste vara på topp. Vi har också bestämt hur revisorns rapportering till FI ska snabbas upp.

Men den riktigt stora pusselbiten är en helt ny rekommendation för revision i finansiella företag. Den innebär en ökad granskning av företagets interna styrning och kontroll, utan att komma i närheten av en SOX-granskning. Revisionen blir också mer transparent genom två årliga ”long form reports” till styrelse och ledning. Rapporterna behöver inte bli så långa som namnet antyder, men förhoppningsvis ska de bidra till företagets ständiga förbättringsarbete.

Visst har vi sneglat på internationella förebilder, men upplägget är anpassat till den svenska miljön och FI har löpande lämnat konstruktiva synpunkter. Under våren ska rekommendationen ut på remiss för att kunna implementeras redan i år om FI så beslutar.

Jag menar att åtgärderna lyfter revisionen på det sätt som regeringen, FI och vi från branschen var och är överens om. Det känns bra.

Kommentera

Powered by lovecraft Anders Norén