Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Etikett: Michel Barnier (Sida 2 av 13)

Vägen till vinst är smal

På plats i EU-parlamentet.

På plats i EU-parlamentet.

Jag befinner mig i en av Sveriges två huvudstäder, nämligen Bryssel. Här är den politiska aktiviteten minst sagt hög. En intressant iakttagelse är att EU-parlamentet inte gör som EU-kommissionen säger. I Sverige är vi ju vana vid partipiskan som innebär att regeringen ofta får igenom sina förslag i riksdagen. Men så fungerar det inte i Bryssel. Därför är det viktigt att träffa både svenska och utländska EU-parlamentariker från olika block. På agendan finns även ett möte med den svenska representationen i Bryssel, dvs. regeringens förlängda arm.

Den inre marknaden är i fokus. Jag lär mig att 80 miljoner EU-medborgare bor och jobbar i ett annat EU-land. Och att den potentiella inbesparingen är hela 330 miljarder euro om alla länder implementerar tjänstedirektivet fullt ut. Vi diskuterar även möjligheterna för små och medelstora företag om vi får bättre regler för offentlig upphandling. Jodå, debatten om vinster i välfärden finns också i Bryssel. Jag kan förstå att förluster är ett problem, men vinster … Nej, därför är det befriande att höra en svensk EU-parlamentariker säga: ”Vägen till vinst är smal”. Orden bottnar i lång erfarenhet från företagandets villkor och manar till eftertanke.

Talet om vinster och förluster för mig in på Europas konkurrenskraft. Jag försitter inte något tillfälle att varna för kommissionären Michel Barniers regleringsiver, bl.a. inom bolagsstyrning och revision. Ambitionen att förenkla försvann tyvärr med finanskrisen. Och jag är rädd att vi alldeles för sent kommer att upptäcka hur de långtgående förslagspaketen påverkar företagens konkurrenskraft på den tuffa globala marknaden – den ”yttre marknaden”.

All regleringsiver till trots finns det nya visioner. Det talas om att göra den inre marknaden mer digital. Det låter inte så roligt men innehåller säkert en rad lovvärda initiativ som börjar på ”e-”.

Den digitala utvecklingen kan belysas på olika sätt. Här följer ett exempel, som för övrigt är en sann historia.

En person säger till några ungdomar: ”När jag var i er ålder hade varken jag eller någon i min närhet en dator”, varpå en av ungdomarna replikerar: ”Hur kom ni då ut på nätet”?

Trevlig helg!

4 kommentarer

Styrelsen tvingas ned i båten

Idag publicerar Kollegiet för svensk bolagsstyrning (Kollegiet) årsrapporten 2012. I ett pressmeddelande skriver Kollegiet om arbetet med att stå emot regleringsivern i Bryssel. Det är lovvärt, men det finns en lurig sak att se upp med. Eftersom harmoniseringen inte har kommit så långt på bolagsstyrningens område ser det ut som om EU-kommissionen går fram lite försiktigt. Det ska tas fram en handlingsplan under hösten 2012, och man hoppas att det kanske stannar vid en rekommendation från EUs sida.

Men, och nu kommer det luriga. Det är mycket lättare för det politiska systemet att reglera ett område som redan är harmoniserat och dessutom ingående reglerat. Ett sådant område är revisionen. Och i sitt revisionspaket föreslår EU-kommissionen saker som får stor betydelse för bolagsstyrningen, inte minst för styrelsens uppgift och ansvar. Jag tänker bl.a. på att revisorn i ett företag av allmänt intresse ska uttala sig om den interna kontrollen (SOX-nivå? Ingen vet!) och om förutsättningarna för fortsatt drift (”going concern” – även här finns oklarheter om vad som avses), och detta enligt en bindande förordning. Alternativet rekommendation finns inte på kommissionären Michel Barniers karta.

Hittills har ingen sagt hur företaget styrelse ska uttala sig om den interna kontrollen eller den fortsatt driften. Det verkar som att ingen ens har tänkt på frågan, men en sak är säker – revisorn vill inte sitta ensam i båten, utan styrelsen kommer att tvingas göra egna uttalanden om intern kontroll och fortsatt drift.

Se upp med EU-kommissionen, det är mitt råd till Kollegiet!

Kommentera

Kommissionen under press

Igår eftermiddag följde jag en ”public hearing” i EU-parlamentet om kommissionens förslagspaket om revision. Kommissionen fick inte särskilt stort stöd för sina förslag, snarare tvärtom. Några parlamentariker sa dessutom att detta var det svåraste de hade varit med om i sin politiska gärning(!). Det kommer med andra ord att ta flera år att processa fram ett EU-beslut om revision.

Jag noterade med höjda ögonbryn kommissionens problem med branschens intensiva lobbyverksamhet. Det känns lite märkligt att kritisera aktörer som i demokratisk anda vill påverka viktiga processer och beslut. Sedan kan jag tycka att branschen borde ha samordnat lobbyarbetet bättre och framför allt kommit upp med konkreta förslag till lösningar.

Det var dock glädjande att den engelske parlamentarikern Sajjad Karim, som har en nyckelroll som ”rapporteur” i utskottet för rättsliga frågor, i sina slutord uttryckte att han välkomnar alla synpunkter. ”Möjligheternas fönster” är alltså öppet, och det ska vi på FAR utnyttja genom att oförtrutet hjälpa till och lämna konstruktiva förslag.

Här kan du ta del av debatten som fördes under rubriken ”Improving audit quality across the European Union”. Då får du också se inlägget från den eldige spanjoren Masip Hidalgo, men jag hoppas att du inte håller med honom …

Kommentera

Powered by lovecraft Anders Norén