Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Etikett: Nederländerna

Pris för bästa revisionsberättelse?

Jag kan förstå om en och annan som läser rubriken undrar om jag skojar. För fram tills nu har ju revisionsberättelserna – i vart fall i noterande bolag – sällan innehållit någon avvikande eller spännande information. Men snart blir det annorlunda. För implementeringen av IAASBs nya revisionsberättelse respektive reglerna i EUs revisionspaket innebär ju att revisorn ska öppna svarta lådan och berätta mycket mer än idag. I klartext handlar det om att revisorn ska ange ”särskilt betydelsefulla områden” (IAASB) och de ”viktigaste bedömda riskerna för väsentliga felaktigheter” (EU), dvs. sådant som revisorn oroat sig för och därför ägnat särskild uppmärksamhet.

Detta kommer alltså att gälla alla revisionsberättelser för företag av allmänt intresse (noterade och finansiella företag). Om räkenskapsåret överensstämmer med kalenderår blir 2016 första räkenskapsåret. Det innebär i sin tur att den nya revisionsberättelsen kommer att läggas fram inför stämmorna våren 2017. Beroende på vad regering och riksdag beslutar kan det bli så att revisionsberättelser som avges redan från och med 17 juni 2016 kan komma att omfattas av de nya reglerna.

I länder som Nederländerna och Storbritannien har man redan tjuvstartat. Och där har marknaden välkomnat den transparenta rapporteringen från revisorn. I Storbritannien har man till och med inrättat ett pris för bästa revisionsberättelse. I en av klasserna vann KPMG med den kanske mest uppmärksammade revisionsberättelsen, nämligen den för Rolls-Royce avseende 2013 (se sidorna 130-135). Revisionsberättelsen för 2014 innehåller till och med diagram (se sidorna 154-159).

Om en liten stund ska kollegan Lennart Iredahl och jag gå till Aktiespararna och presentera den nya revisionsberättelsen för organisationens bolagsstämmobevakare. Jag hoppas och tror att de kommer att uppskatta den. Och kanske kan ett pris för bästa revisionsberättelse även här i Sverige bidra till att revisorerna utvecklar rapporteringen. Vilken möjlighet att öka revisionens relevans!

Innovation på 60 minuter

Byråerna inom EGIAN diskuterar innovation i praktiken.

Byråerna inom EGIAN diskuterar innovation i praktiken.

Jag var ombedd att tala om behovet av förnyelse och innovation i branschen under 30 minuter, men jag blev så inspirerad att jag höll på i hela 60 minuter. Det var EGIAN – ett europeiskt samarbetsorgan för ca 25 byråer under Big 4 i storlek – som förra veckan hade ”Innovation in the Profession” på sin mötesagenda i Bryssel.

Vi förväntar ju oss att framtiden blir annorlunda, inte minst kommer automatiseringen att medföra stor påverkan på hur branschen arbetar och tar betalt. Därför måste branschen satsa på förnyelse och innovation. Här kunde jag stolt berätta att ett antal byråer i Sverige redan har låtit sig utmanas och inspireras av FARs framtidsstudie och påbörjat översynen av affärsmodeller när ”business as usual is not an option”. Intresset för framtidsstudien är för övrigt så stort internationellt att vi nu ska översätta den till engelska.

Framtidsstudien pekar även på differentiering av branschens tjänster. På det temat ville många höra om det nordiska projektet med att ta fram en helt ny standard för revision i mindre företag. Jag berättade att ett första utkast är tänkt att presenteras under första kvartalet nästa år. En ny standard måste naturligtvis testas i praktiken och förankras ordentligt innan den implementeras. Det är kul att se vilket stort intresse som omvärlden har för vårt projekt!

Jag berättade också för de utländska kollegorna hur vi från FARs sida vill uppmuntra byråerna till proaktivt framtidsarbete. Ett sätt är att visa på goda exempel, bl.a. genom priset Årets framtidsbyrå (eller ”Firm of the Future” som jag kallade det på engelska).

Ibland tog jag i, för det är ytterst angeläget att branschen samlar ihop sig och aktivt tar ansvar för sin egen förnyelse och innovation. Det måste även omfatta hur vi arbetar med kvalitet och oberoende, annars kan vi inte återerövra förarplatsen som nu är fylld av regleringsivriga politiker. Ett aktuellt exempel är Nederländerna där ny lagstiftning i ett slag förändrar branschens spelplan. I en byrå med revisionsuppdrag i företag av allmänt intresse får det framöver endast finnas en intern styrelseledamot, de övriga ska alltså rekryteras utanför byrån. Och det är styrelsen som sätter ramarna för bl.a. vinstdelning där kriteriet i Nederländerna nu blir kvalitet.

Tillsammans med byråerna inom EGIAN diskuterade jag även några av alla de möjligheter som ligger framför oss, bl.a. redovisnings- och revisionstjänster i realtid inom såväl privat som offentlig sektor. En annan spännande diskussion var vilka punkter en byråagenda för förnyelse och innovation kan innehålla. Även om innovation ofta sker på marknaden när en aktör (t.ex. en redovisningskonsult, revisor eller rådgivare) vågar göra något på ett nytt sätt tillsammans med kunden måste varje byrå faktiskt ha en sådan förändringsagenda. Så tycker jag.

Tjuvstart åt fel håll

Nederländerna inför krav på byrårotation om åtta år i företag av allmänt intresse. Samtidigt förbjuder man revisionsbyråerna att ägna sig åt rådgivning hos revisionskunder inom denna kundkategori. Byrårotationen införs 2016 medan rådgivningsförbudet införs redan 2013.

Så beslutade den nederländska senaten igår. Det ska sägas att revisionen i Nederländerna ofta är föremål för debatt, men det är ändå märkligt att man inte avvaktar EU-beslutet om revision i företag av allmänt intresse. För när EU-beslutet väl kommer får (hoppas jag) Nederländerna anledning att anpassa sin lagstiftning.

Dessvärre är jag rädd att den nederländska tjuvstarten påverkar den pågående EU-processen i fel riktning. Det blir ett för starkt fokus på konkurrens- och oberoendefrågor. Istället borde fokus ligga på revisionens innehåll och kvalitet.

Tyvärr tycks ytan vara viktigare än djupet. Men vi ger aldrig upp, jag ger aldrig upp. Det måste gå att vända utvecklingen åt rätt håll.

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén