Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Etikett: NRF Sida 1 av 2

Framtiden är snart historia

FARs ordförande Jonas Svensson leder NRF-mötet

FARs ordförande Jonas Svensson leder NRF-mötet

Oändliga vidder och dramatiska nivåskillnader ger alltid nya perspektiv. Därför var Snæfellsnes på Island en utmärkt plats för Nordiska Revisorsförbundets (NRF) årsmöte i helgen med FARs ordförande Jonas Svensson vid klubban. På plats var även ledande företrädare för branschens europeiska och globala organisationer – FEE och IFAC inklusive standardsättaren IAASB.

Den snabba förändringen utanför och i branschen präglade agendan. Ledarskap, förändring och innovation är inte längre buzzwords utan duggar tätt i dialogen om branschens möjligheter och utmaningar. Till listan kan överraskning läggas, för vi kan räkna med oväntade och disruptiva förändringar som snabbt förändrar förutsättningarna för branschen. Eller som någon uttryckte det under mötet: Framtiden är snart historia.

Det blev extra glöd i dialogen när vi kom in på NRFs utkast till Nordisk standard för revision i mindre företag (Standard for Audits of Small Entities, SASE). Utkastet har tagits fram som en direkt respons på IAASBs ovilja att utveckla en standard anpassad för de mindre företagens behov och förhållanden. IAASB tog inte bollen den här gången heller. Så nu blir nästa steg att ta del av vad medlemmarna i FAR och de andra nordiska branschorganisationerna tycker om det nordiska förslaget. En lång rad externa intressenter har självklart också bjudits in att lämna synpunkter. Ytterst måste det ju vara marknadens behov som avgör hur revisionstjänsten utvecklas. Deadline för alla synpunkter är 19 oktober.

Jag vill även berätta om det unika tillfället att diskutera Nordiska standarden på Branschdagarna 24–25 september. Riktigt spännande, tycker jag! Och det blir naturligtvis mycket mer om branschens möjligheter och utmaningar på Branschdagarna som i år har temat Nya tidens tjänster, så välkommen att anmäla dig!

Tyck till om Nordiska standarden

Idag går Nordisk standard för revision i mindre företag (Nordiska standarden) ut på remiss. Hela remissförfarandet är gemensamt för de nordiska länderna och sker parallellt inom ramen för Nordiska Revisorsförbundet (NRF).

Som jag har bloggat om tidigare ger Nordiska standarden ett tydligt uppdrag till revisorn utan att i detalj tala om hur själva granskningen ska utföras. Det får revisorn avgöra själv, och det är också en av avsikterna med den nya principbaserade standarden. Det professionella omdömet får stor plats. Nordiska standarden är vidare anpassad till förväntningar, förutsättningar och behov hos mindre företag.

FARs alla medlemmar har nu fått standarden för synpunkter, och med dagens post går den till en lång rad intressenter till revisionen.

Jag hoppas att så många som möjligt nu tar chansen och ger oss synpunkter. Att införa en ny revisionsstandard är ett stort beslut som förutsätter ett bra beslutsunderlag. Här kommer alla remissvaren in i bilden. Det är därför angeläget att såväl möjligheter som risker med standarden blir ordentligt belysta. Och även annat av betydelse inför en eventuell implementering. Sista svarsdag är 19 oktober.

Under Branschdagarna 24-25 september kommer ett av de parallella seminarierna att handla om Nordiska standarden. Det blir bästa tillfället till direktdialog om standarden!

Än en gång: ta chansen och tyck till om standarden!

Sammanlänkade så in i Norden

FARs Anna-Clara af Ekenstam (i mitten) med övriga ordförande i NRFs medlemsorganisationer.

FARs Anna-Clara af Ekenstam (i mitten) med övriga ordförande i NRFs medlemsorganisationer.

Vi må vara duktiga och kaxiga, men Sverige är ett litet land. För att kunna påverka den internationella utvecklingen för branschen behöver vi därför en större plattform. En sådan har vi genom FARs engagemang i Nordiska Revisorsförbundet eller NRF som vi oftast säger. Tack vare NRF har den nordiska branschen väl framskjutna positioner i såväl  FEE som IFAC, branschens europeiska respektive globala samarbetsorgan.

Under helgen som gick var FAR värd för ett årsmöte i NRF, som för övrigt är världens äldsta internationella organisation för branschen. Vi höll till på Ystad Saltsjöbad och passade på att visa en glimt av vackra Österlen för våra internationella gäster. Förutom representanter för FARs systerorganisationer i de nordiska länderna hade vi gäster från FEE (CEO Olivier Boutellis-Taft) och IFAC (Deputy President Olivia Kirtley och Executive Director Russel Guthrie).

Vid årsmötet utbytte vi många värdefulla erfarenheter och idéer för branschen. Jag noterade den starka framtidstron, för branschen kan göra så mycket nytta för näringsliv och samhälle. Också imorgon!

Årsmötet innebar även ett tillfälle att informera om det nordiska projekt som syftar till en helt ny standard för revision i mindre företag – The Nordic Audit Approach. Avsikten är att designa en revision som är bättre anpassad till behoven hos dessa företag. Det verkar som att alla förstår varför vi gör det, och de gillar det också. Faktum är att projektet redan har rönt stort intresse på många håll runt om på vår jord, till och med så långt bort som i Australien.

Det är ingen lätt uppgift att ta fram en ny revisionsstandard, men det måste göras. Och vi kommer att lyckas, för vi är så sammanlänkade med kollegorna i Norden.

Sida 1 av 2

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén