Sverev är Fångarna på Älvsborg.

Sverev är Fångarna på Älvsborg.

Jag har inlett min höstturné på temat ”Framtiden blir inte som vi tror utan vad vi gör den till”. Igår träffade jag ett hundratal medarbetare inom byrånätverket Sverev som konfererar i Hindås utanför Göteborg.

Jag fick möjlighet att diskutera hur omvärldsfaktorer påverkar branschen och pekade samtidigt på framtidsstudien för rådgivning, redovisning och revision. Jag kommenterade också några frågor som FAR fokuserar på just nu. Här tryckte jag särskilt på behovet att profilera den auktoriserade redovisningskonsulten och arbetet med att ta fram en ny standard för revision i mindre företag. Det sistnämnda sker i nordisk regi (The Nordic Audit Approach) och syftar till en revision som är direkt anpassad till de mindre företagens behov.

Till slut kom också frågan: Vilken byrå kommer att klara sig bäst i framtiden? Den lilla, medelstora eller stora? Mitt svar är alltid att det är den byrå som har förmågan att anpassa sig till ändrade förutsättningar. Då är tajmingen i utvecklingen av tjänster och kompetens viktig.

Likaså måste medarbetarna vara orädda, nyfikna och flexibla. De här egenskaperna sattes på prov när Sverev senare på eftermiddagen tävlade i ”Fångarna på Älvsborg” ute på Nya Älvsborgs fästning. Jag blev imponerad – vilken glöd och iver att vinna!

Men det som gjorde störst intryck under dagen var ändå den starka framtidstron och viljan att fortsatt göra nytta för företagare runt om i landet.