Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Etikett: oegentligheter

Revisionsplikten i valrörelsen

Centerpartiet lanserar nu ett konkret nästa steg i avregleringen av revisionsplikten för aktiebolag. Förslaget innebär att företag med färre än 50 anställda ska undantas från plikten. Syftet är att företagen ska få resurser att skapa jobb istället för att betala för revisionen. Här kan du höra inslaget på ekot där näringsminister Annie Lööf och jag kommenterar utspelet.

Jag är i grunden positiv till att revisionen, precis som alla andra tjänster, är efterfrågestyrd. Revision ska utföras där den är önskad och gör skillnad, men revisionen är samtidigt speciell eftersom den sänker transaktionskostnaden i näringslivet (kostnaden för att göra affärer och låna pengar) och skapar trygghet för intressenter som kunder, leverantörer, konkurrenter, kreditgivare, anställda m.fl – ja till och med staten. Revisionen har tveklöst stor betydelse för både näringsliv och samhälle. Därför är det angeläget med en bra process när den frivilliga revisionen utvidgas till att omfatta fler företag.

Först och främst måste det första steget för slopad revisionsplikt från 1 november 2010 utvärderas ordentligt. Det handlar om hur kvaliteten på årsredovisningar har påverkats, för det är inte alla företag som anlitar en auktoriserad redovisningskonsult eller revisor vid upprättande av årsredovisningen. Och vi får inte glömma att årsredovisningen är ett viktigt beslutsunderlag för många intressenter. Det handlar också om att bedöma den ökade risken för oegentligheter och att aktiebolag används i rent brottslig verksamhet. Sedan menar jag att det krävs en djup analys av hur statens skatteintäkter har påverkats.

Att förändra revisionsplikten förutsätter alltså en ansvarsfull process, för det går inte att backa bandet!

Avslutningsvis kan jag inte låta bli att tänka tanken att det är politiskt enkelt att förändra revisionsplikten men politiskt svårt att ge sig på de områden där man kan uppnå verklig förenkling och betydligt större besparing. Det räcker med att nämna exemplet moms!

Vad tycker du?

Du kan lita på revisorn

Säkerhetsexperten Dick Malmlund refererar under rubriken ”Vilka revisorer kan småföretagare lita på?” till Skop-undersökningen om förtroendet för revisions- och rådgivningsbranschen. Undersökningen visar bland annat att nio av tio företagsledare har stort förtroende för sin revisor. Detta oroar Dick Malmlund som menar att många småföretagare har för stark tilltro till sin revisor. Själv har han varje dag ”kontakt med småföretagare som drabbats av intern brottslighet”, men det är sällan revisorn som slår larm. Dick Malmlund säger också att revisorerna måste ”fånga upp kritiken och leva upp till det förtroende som företagare, politiker och allmänhet påstås ha för revisorn”.

Det är självfallet viktigt att det finns ett högt förtroende för såväl revisorn som hela revisions- och rådgivningsbranschen. Därför tar vi till oss kritik och synpunkter. Vi försöker också att utveckla tjänsterna i takt med förändrade förväntningar.

När det gäller risken för oegentligheter eller, för att använda Dick Malmlunds nomenklatur, ”intern brottslighet” är det viktigt att komma ihåg att revisionen inte har som huvudsyfte att vare sig förebygga eller upptäcka oegentligheter. Men revisorn måste i sin revision naturligtvis beakta risken för egentligheter och rapportera om bristfälliga rutiner eller konstaterade förskingringar, bedrägerier m.m. Sedan är jag övertygad om att revisionen har en stor preventiv effekt som är svår att kvantifiera.

Men inget är så bra att det inte kan bli bättre. Det gäller också förtroendet för revisorn. Därför fortsätter vi idogt att arbeta med bland annat kompetensutveckling och kvalitetssäkring av utförda revisioner och andra tjänster från revisions- och rådgivningsbranschen.

Om man inte kan lita på revisorn – vem ska man då lita på?

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén