Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Etikett: offentlig redovisning Sida 2 av 5

Omdöme viktigare än regler

Vid ett chefsmöte inom Riksrevisionen debatterades idag förtroendefrågor mot bakgrund av uppmärksamheten kring myndigheters interna representation med Tillväxtverket som ett exempel. Förutom de tre riksrevisorerna och jag själv diskuterade även Birgitta Böhlin, Tillväxtverket och Ulf Bengtsson, Arbetsgivarverket vad vi kan lära av det som hände.

Vi var rörande ense om att det inte behövs fler regler, snarare en ansvarsfull tillämpning av redan befintliga regelsystem. Helt enkelt ett gott omdöme. Här tryckte jag på att revisorn kan göra skillnad genom att följa upp att alla policys verkligen tillämpas i beslutsfattandet. Revisorn måste samtidigt ägna större uppmärksamhet åt den interna kontrollmiljön och den kultur och de värderingar som finns hos styrelse och ledning. Detta är viktigt även i den privata sfären, men omsorgen om skattepengarna gör att intern kontroll och god etik är helt avgörande i den offentliga världen. Om man vill behålla förtroendet.

Transparens och tydlig ansvarsfödelning är viktiga grundbultar i det vi kallar förtroende, men det går inte att reglera fram ett starkt förtroende. Det krävs alltid att människor tar ansvar och visar gott omdöme.

Pensionsbomb i kommunerna

FARs nya ordförande Anna-Clara af Ekenstam och jag skriver i Dagens Industri om pensionsbomben i kommunerna.

Bakgrunden är kommunernas bristfälliga redovisning av pensionsåtaganden. Dessa redovisas till stor del som ansvarsförbindelser och inte som skulder, vilket i sin tur påverkar nyckeltalen och försämrar transparensen för både politiker och medborgare. Pengar som borde sättas av för pensionerna hamnar nu i simhallen, och när bomben väl briserar om några år kommer kommuner med minskande befolkning och redan höga skatter att drabbas värst av skattehöjningar eller nedskärning av välfärden.

Det låter dystert, men det går att göra något konstruktivt. Därför skickar FAR idag en hemställan där vi begär att regeringen utreder hur transparensen i kommunernas pensionsredovisning kan förbättras. För vi är övertygade om att en bättre redovisning också leder till att problemet åtgärdas i tid.

En viktig utgångspunkt är naturligtvis att den goda redovisningsseden ska gälla även i kommunerna. En skuld är faktiskt en skuld.

Lösningen på Europas problem

Jag har just kommit tillbaka från SNS Tylösandskonferens som i år handlade om Europa. Vi var där för att lösa Europas kris. Inga problem, på plats fanns ju ekonomer, experter på Europa och politiska bedömare. För att inte tala om den starka representationen från näringslivet.

Men jag kom på det för sent. Det finns ju en fantastiskt bra lösning … som i vart fall motverkar att vi en gång till får en onödig finanskris med en, minst sagt, darrig euro. Det som behövs är en offentlig redovisning värd namnet! Självfallet ska alla EU-länder redovisa sina nationalräkenskaper efter enhetliga standarder. Och exemplet Grekland visar att det dessutom krävs en oberoende revision av redovisningen.

För mig är det därför en gåta att frågan om enhetlig redovisning och revision av ländernas räkenskaper inte ligger högst på agendan. Är det för enkelt? Så självklart att man inte ser det? Är det kanske politiskt omöjligt?

Eller har jag helt fel?

Jag längtar i alla fall efter att Riksrevisionen i sin revisionsberättelse avseende Sveriges räkenskaper ska kunna hänvisa till internationella redovisningsstandarder som t.ex. IPSAS. Och inte – som nu – till budgetlagen!

Men det räcker inte att Sverige lyfter redovisningen. Alla EU-länder måste göra det!

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén