Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Etikett: offentlig revision Sida 1 av 2

Kommuner har 1800-talsrevision

”Öppenhet, insyn och granskning är omistliga inslag i vår demokrati. Därför är det oroande när traditionella medier drar ned på sin lokala närvaro. För behovet av granskning av hur kommuner och landsting sköter sina uppdrag åt medborgarna har inte minskat, snarare tvärtom. Den ökande insikten om risken för korruption bidrar till det, och tveklöst fyller medier även här en viktig granskande funktion. Att den kommunala redovisningen och revisionen inte håller måttet gör knappast saken bättre.”

Så inleder FARs ordförande Jonas Svensson och jag debattartikeln ”Kommuner har 1800-talsrevision” i Dagens Industri.

Såväl redovisningen som revisionen i kommunerna behöver moderniseras – allt i medborgarnas intresse!

Vad tycker du?

Mer ordning och reda i välfärden

Vi vill alla leva ett i ett bra samhälle. En väl fungerande välfärdssektor är då helt avgörande, och områden som skola, sjukvård och omsorg måste uppfylla krav på kvalitet och effektivitet.

Jag är övertygad om att branschen kan hjälpa till med granskning av både kvaliteten och effektiviteten i välfärdssektorn i långt större utsträckning än vad som sker idag. Och därigenom faktiskt lyfta välfärden mer än vi anar.

Därför är jag så glad över det utspel som bl.a. finansminister Anders Borg gör i dagens GP. Under rubriken ”Vi behöver mer ordning och reda i välfärden” argumenterar Anders Borg m.fl. moderater för ett utvidgat inslag av professionell revision i kommunerna och välfärdssektorn. Ett citat: ”Med en professionell revision får medborgarna ett kraftfullare verktyg för att utkräva ansvar från de förtroendevalda politikerna. Det stärker också förutsättningarna att kombinera valfrihet och mångfald med tillit och likvärdighet”.

Branschen vill gärna medverka till en bättre och effektivare välfärdssektor. Det är naturligtvis utmärkt om samhället vill dra nytta av branschens kompetens och arbetsmetodik. Och detta passar också in i den framtidsstudie vi gör just nu tillsammans med Kairos future. För det finns så mycket mer branschen kan göra.

Lösningen på Europas problem

Jag har just kommit tillbaka från SNS Tylösandskonferens som i år handlade om Europa. Vi var där för att lösa Europas kris. Inga problem, på plats fanns ju ekonomer, experter på Europa och politiska bedömare. För att inte tala om den starka representationen från näringslivet.

Men jag kom på det för sent. Det finns ju en fantastiskt bra lösning … som i vart fall motverkar att vi en gång till får en onödig finanskris med en, minst sagt, darrig euro. Det som behövs är en offentlig redovisning värd namnet! Självfallet ska alla EU-länder redovisa sina nationalräkenskaper efter enhetliga standarder. Och exemplet Grekland visar att det dessutom krävs en oberoende revision av redovisningen.

För mig är det därför en gåta att frågan om enhetlig redovisning och revision av ländernas räkenskaper inte ligger högst på agendan. Är det för enkelt? Så självklart att man inte ser det? Är det kanske politiskt omöjligt?

Eller har jag helt fel?

Jag längtar i alla fall efter att Riksrevisionen i sin revisionsberättelse avseende Sveriges räkenskaper ska kunna hänvisa till internationella redovisningsstandarder som t.ex. IPSAS. Och inte – som nu – till budgetlagen!

Men det räcker inte att Sverige lyfter redovisningen. Alla EU-länder måste göra det!

Sida 1 av 2

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén