Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Etikett: opartiskhet och självständighet Sida 2 av 5

Det finns inga ”oberoende” revisorer

I dagens SvD finns en artikel där SCAs revisor Anna-Clara af Ekenstam uppges ha ”familjekopplingar till SCA”. Jag kommenterar ogärna enskilda fall, men här tycker jag att hela resonemanget är långsökt. Det går långt tillbaka i tiden och berör en person som revisorn aldrig har träffat. Jag kan därför inte se att förhållandet påverkar revisorns opartiskhet och självständighet.

Kan det vara så att det är kraven på ”oberoende” som spökar? I debatten används ju begreppet ”oberoende” istället för ”självständighet” som ju bättre matchar engelskans ”independence”. Bara en ordlek tycker säkert någon, men jag är rädd att ”oberoende” får många att förvänta sig ett närmast kliniskt tillstånd av ”oberoende”. Något sådant uppnås aldrig, för ingen är ”oberoende”. Och därför finns det heller inga ”oberoende” revisorer.

Revisorslagen talar inte om ”oberoende” utan säger att revisorn ska ”utföra sina uppdrag med opartiskhet och självständighet samt vara objektiv i sina ställningstaganden”. Det är det som gäller!

Om vi ska ha ”oberoende” revisorer får de hämtas från en annan planet.

Om älgjakt och oberoende

Den senaste tiden har det stått mycket att läsa om SCA. I tisdags skrev Dagens Industri att de seminarier som SCAs revisorer från PwC deltagit i var rena jaktresor. Och igår intervjuades jag av samma tidning om hur medverkan vid älgjakt generellt kan hota revisorns oberoende. Jag tryckte på att det ställs särskilt höga krav på revisorns opartiskhet och självständighet i noterade bolag. Jag efterlyste samtidigt att PwC gick ut och gav sin beskrivning av de ifrågasatta seminarierna.

Det är därför utmärkt att PwC i dagens tidning beskriver upplägget av seminarierna som kombinerades med jakt. Det är också bra att SCAs revisor Anna-Clara af Ekenstam redogör för hur hon, i linje med revisorslagens bestämmelser, prövade sitt oberoende inför seminarierna. En sådan oberoendeprövning innebär att revisorn gör en bedömning av omständigheterna i det specifika fallet. Som framgår av dagens artikel beaktades faktorer som nyttan för revisionen, vilka som bjöd in och vilka som skulle delta vid seminarierna.

Öppenhet och dialog är alltid vägen till förtroende.

Nu ska hela paketet implementeras

Regeringen har utsett justitierådet Kristina Ståhl att leda utredningen om hur EUs revisionspaket ska implementeras. Regelpaketet tar främst sikte på revision i börsnoterade och finansiella företag. Uppdraget, som ska redovisas senast 1 april 2015, finns sammanfattat i ett kommittédirektiv.

Jag noterar att utredningen särskilt ska överväga revisorns opartiskhet och självständighet i finansiella företag. Tuffare regler för byrårotation nämns här som en möjlighet. Annars är regeringens ambition att de svenska reglerna inte ska bli strängare än vad som följer av EU-reglerna. Det är bra. Vidare ska den svenska modellen för bolagsstyrning värnas och möjligheten till självreglering tillvaratas. Det är också bra, och något som FAR har tryckt på i processen.

Jag välkomnar även att utredningen ska överväga om ansvarsfördelningen mellan styrelse, vd och revisor bör förtydligas. Bakgrunden uppges vara att revisionsberättelsen nu får ett utökat innehåll. Revisorn ska nämligen flagga upp för de mest betydande riskerna för fel i företagets rapportering. Debatten i spåren av bl.a. Prosolvia-fallet finns naturligtvis också med i bilden.

Regelpaketet innehåller sammanlagt ett 100-tal artiklar. Det är med andra ord ett mycket omfattande och komplext utredningsuppdrag som Kristina Ståhl nu tar sig an. FAR kommer självfallet att bidra konstruktivt till lösningar som passar den svenska miljön.

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén