Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Etikett: Panaxia Sida 1 av 2

Tio år av skandaler – detta måste vi göra

”En bransch i kris. Revisorer som sitter på dubbla stolar och som inte har dragit i larmklockan i ”företagsskandaler” som Carnegie, HQ Bank, Kraft&Kultur, Panaxia, Prosolvia, Skandia och TeliaSonera. Det är den bild som medierna har förmedlat av revisionsbranschen.”

Så inleds den debattartikel som FARs ordförande Anna-Clara af Ekenstam och jag skriver på DI Debatt idag.

Som framgår av artikeln går FAR nu vidare i det angelägna förtroendearbetet kring revisionen och inbjuder bl.a. till seminarier. Samtidigt startar vi upp en rad projekt och aktiviteter. Allt för att stärka förtroendet.

Viktiga utgångspunkter i förtroendearbetet är de tio lärdomar som framkommer i skriften ”Revisionsberättelsen – startskottet för ett angeläget lärande”. Jag kommer därför att här på bloggen belysa var och en av lärdomarna.

Angeläget lärande i Almedalen

Almedalsveckan är inte över, men jag vill ändå summera ”det viktigaste” från dagarna i Visby. Först och främst tänker jag på den energi och det enorma lärande som de över 2 000 seminarierna innebär. Fantastiskt att få vara en del av det!

Carola_Lemne_Mats_Pertoft_Mats Odell_300x300

Praktikertjänsts VD Carola Lemne, Mats Pertoft (MP) och Mats Odell (KD) efter 3:12-seminariet

Jag tänker naturligtvis också på våra egna seminarier. I måndags arrangerade vi på FAR en het debatt om nya entreprenörsskatten 3:12. Seminariet ger fortfarande eko, och det knyts nya kontakter i arbetet med att påverka regeringens förslag i rätt riktning. Via den här länken finner du ett referat men också röster från minglet, eftersnack i Sveriges mäktigaste podcast – Rakt med Rakel – liksom seminariet på webb-tv.Du kan också höra vad de olika partierna tycker genom utfrågningarna hos Rakt med Rakel. Dag för dag släpps nya intervjuer.

Hans_Peter_Larsson_Anna_Clara_Ekestam_Fredrik_Schulte300X170PX

Hans Peter Larsson och Anna-Clara af Ekenstam diskuterar 3:12 med Fredrik Schulte (M)

Senare under veckan gick startskottet för ett mycket angeläget lärande. För då genomförde FAR seminariet ”Tio år av företagsskandaler – vad har vi lärt oss?”. Fall som HQ och Panaxia får stor uppmärksamhet och det fälls hårda domar i media. Utfallet av de långa rättsliga efterspelen blir däremot ofta något helt annat och gör inte alls samma avtryck. Dessutom saknas det ett samlat lärande. Det vill vi på FAR ändra på – för förtroendets skull. Vad kan revisorn göra bättre? Här måste vi våga vara självkritiska. Vad kan de andra bolagsorganen göra bättre? Och hur är det med myndigheternas kompetens och ledtider?

Den här länken tar dig till ett referat och eftersnack med Rakt med Rakel. Även detta seminarium finns på webben – lyssna här på röster om tysta revisorer, okritiska journalister och halvdana åklagare.

Men som sagt, det stannar inte med detta. Från FARs sida återkommer vi efter sommaren till det angelägna lärandet och de viktiga förtroendefrågorna.

Revisorn måste sticka ut

Det är bara information som sticker ut som väcker intresse. Det är säkert en förklaring till att revisionsberättelser inte alltid får så stor läsekrets. Majoriteten av revisionsberättelserna ser ju likadana ut, och då ökar risken att ingen eller för få upptäcker när revisorn skriver något som avviker från standardutformningen.

I det aktuella Panaxia-fallet varnade revisorn i revisionsberättelserna avseende både 2010 och 2011 för den ansträngda likviditeten och osäkerheten kring företagets möjligheter att fortsätta sin verksamhet. Vem läste det?

Men snart kommer revisionsberättelsen att bli mer transparent. I somras skickade IAASB ut ett förslag till ny revisionsberättelse som innehåller vad jag kallar ”revisorns kommentarsfält”. Revisorn ska nämligen kommentera väsentliga risker som har uppmärksammats under revisionen. Här kommer vi att få se information som sticker ut!

I FARs respons på förslaget välkomnar vi att revisorn lämnar en öppnare rapportering och att revisionsberättelsen blir mer användarvänlig. Ett exempel på det sistnämnda är att revisorn inleder med att presentera sina slutsatser (uttalanden) – det viktigaste först. Revisorn ska bland annat uttala sig om förutsättningarna för att företaget kan fortsätta sin verksamhet, ”dvs. going concern”. En sak som FAR trycker på i sitt svar är att revisionsberättelsen för de mindre företagen måste förenklas och kortas ned.

Jag hoppas att det blir IAASBs revisionsberättelse som ska gälla också inom EU. För hur IAASB än slutligen utformar revisionsberättelsen kommer den att vara betydligt bättre än den som EU-kommissionen föreslog. Det är jag helt säker på.

Sida 1 av 2

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén