Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Etikett: Pensionsbomb i kommunerna

EU lyfter offentlig redovisning

EU har bestämt sig för att lyfta kvaliteten på EU-staternas redovisning. Det berättar Alexandre Makaronidis, ansvarig för offentlig redovisning inom Eurostat, på ett FEE-möte i Bryssel.

En färsk undersökning visar att endast hälften av EUs 27 medlemsstater upprättar sina nationalräkenskaper på bokföringsmässiga grunder. Kontantmetoden förekommer fortfarande här och där. Tyvärr hör Sverige till de länder som uppvisar brister vad gäller skuldföring av pensionsskulder. Och det är bara nio länder som baserar sin redovisning på IPSAS, som är de internationella standarderna för offentlig redovisning.

Siktet är nu inställt på att utveckla IPSAS till EPSAS (European Public Sector Accounting System). På frågan om tidsplanen svarar Alexandre Makaronidis att EPSAS ska kunna implementeras i EU-länderna inom 3−5 år.

Jag tror att den tidsplanen är väl optimistisk med tanke på det motstånd som politiker kan förväntas uppvisa när alla skulder ska bokföras. Det blir en tuff match, men det är mycket viktiga steg som tas nu. För utan en transparent och rättvisande offentlig redovisning är det svårt att verkligen lösa Europas problem och förhindra uppkomsten av nya skuldkriser.

Revisions- och rådgivningsbranschen ska självfallet bidra med kompetens i processen. Det är stora ord, men vi måste ta vårt ansvar för finansiell stabilitet.

Pensionsbomb i kommunerna

FARs nya ordförande Anna-Clara af Ekenstam och jag skriver i Dagens Industri om pensionsbomben i kommunerna.

Bakgrunden är kommunernas bristfälliga redovisning av pensionsåtaganden. Dessa redovisas till stor del som ansvarsförbindelser och inte som skulder, vilket i sin tur påverkar nyckeltalen och försämrar transparensen för både politiker och medborgare. Pengar som borde sättas av för pensionerna hamnar nu i simhallen, och när bomben väl briserar om några år kommer kommuner med minskande befolkning och redan höga skatter att drabbas värst av skattehöjningar eller nedskärning av välfärden.

Det låter dystert, men det går att göra något konstruktivt. Därför skickar FAR idag en hemställan där vi begär att regeringen utreder hur transparensen i kommunernas pensionsredovisning kan förbättras. För vi är övertygade om att en bättre redovisning också leder till att problemet åtgärdas i tid.

En viktig utgångspunkt är naturligtvis att den goda redovisningsseden ska gälla även i kommunerna. En skuld är faktiskt en skuld.

Sida 2 av 2

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén