Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Etikett: personlig tränare Sida 1 av 5

Är intimitet din framgångsformel?

Efter Branschdagarna förra året konstaterade jag att branschen hade blivit modigare och yngre. I år var känslan att branschen faktiskt gillar förändring. Det är bra, för det kommer att bli åka av.

I nya framtidsrapporten ”Nyckeln till framtiden” beskrivs det pågående teknikskiftet och de branschtrender som väntas följa i spåren. Det är en spännande läsning som jag hoppas ska inspirera och hjälpa till i byråernas förändringsarbete. Särskilt intressant blir det att se hur affärsmodellerna kommer att förändras successivt. I dag ser byråerna i branschen ganska lika ut, men här pekar rapporten på nya scenarier. Eller vad sägs om affärsmodeller som snabba följare och legotillverkare? Kittlande, tycker jag.

På Branschdagarna i september visade vi också hur FAR vill stötta branschen med utbildning av ledare och erbjuda digitalt stöd i affärsutvecklingen. Att supporta allt vad ledarskap heter är vårt bästa bidrag i det paradigmskifte som digitaliseringen och automatiseringen medför.

Framtiden handlar inte bara om teknik. I en av paneldebatterna konstaterade EY:s vd Hamish Mabon att kundmöten aldrig kan automatiseras. Så sant, för ”all business is human”. Och jag tror att mjuka faktorer som ledarskap, kultur och etik är och förblir oumbärlig hårdvara för den som vill vara vinnare på marknaden.

I samma debatt plockade professor Bino Catasús upp det kanske allra viktigaste i framtidsrapporten, nämligen värdet av ”financial intimacy”. Jag använder här uttrycket ”finansiell intimitet”, även om orden kan tyckas vara omaka.

Vad är då finansiell intimitet? Det kan säkert beskrivas på olika sätt, men jag tror att det bottnar i en lång och förtrolig affärsrelation som gör att kunden känner trygghet och öppnar sig om det som är väsentligt i företaget. Redovisningskonsulten, revisorn eller rådgivaren måste samtidigt ha djup kunskap om företaget för att kunna vara proaktiv. Att ha tillgång till och kunna samverka med modern teknik är också en förutsättning för den som vill bli vad framtidsrapporten kallar en kentaur, cyborg eller hubot för sin kund. Auktoriserad hubot vore väl något!?

Under augusti genomförde Aalund Nordic en webbenkät bland landets revisions- och redovisningsbyråer där resultaten ställdes i relation till vad kunderna säger. Av sammanfattningen framgår att byråerna anser sig vara proaktiva, men det är de inte enligt kunderna. Hela 35 procent av kunderna efterfrågar mer rådgivning än vad som levereras. Vilken potential! Det är samtidigt en utmaning eftersom kunderna rankar just proaktivitet som den allra viktigaste faktorn för lojaliteten i affärsrelationen.

Enkäten visar även att byråerna inte betraktar sig själva som en strategisk samarbetspartner som i någon större utsträckning ökar sina kunders intjäning, utan de har en tillbakalutad position som ”enbart” revisor eller redovisningskonsult. Jag blir både förvånad och orolig. En bransch som vill vara relevant i det framväxande affärslandskapet måste vara framåtlutad. Jag tror för egen del att branschens relevans, tillväxt och lönsamhet avgörs av förmågan att skapa finansiell intimitet.

När jag skriver detta kan jag inte låta bli att koppla till den utbildning av personliga tränare (PT) i ekonomiska frågor som vi sjösatte i augusti. Jag tänker särskilt på när affärscoachen Kicki Westerberg vid Gävle Dala Revision i kursstarten berättade om hur hon nyligen hade förändrat sitt arbetssätt. Hon är nu ekonomisk PT för många av sina kunder. Att PT-rollen är rolig framgick tydligt. När den framåtriktade rådgivningen hjälper kunderna att våga ta nästa steg och utveckla affären är den även värdeskapande.

Branschens potential att göra ännu större nytta för näringsliv och samhälle är som sagt stor. Mot slutet av framtidsrapporten står det, apropå finansiell intimitet, att den som tar till sig det nya arbetssättet och utvidgar sitt erbjudande till nya tjänsteområden kan ”bli en ännu mer betydelsefull leverantör till framgångsrika företag och organisationer. Och det är verklig samhällsnytta.”

Ledare i Balans #9/2016

PT gör större nytta för kunden

Konsulter som vill bli PT och skapa ännu större kundnytta.

Konsulter som vill bli PT och skapa ännu större kundnytta.

Jag vandrar genom ett somrigt Stockholm. På vägen tillbaka till FAR på Kungsbron vill jag nästan berätta för alla i turistvimlet vad jag just har varit med om.

Idag startade FAR upp utbildningen av personliga tränare (PT) i ekonomiska frågor. Det känns så rätt och så kul! Kunderna vill ju se en mer proaktiv bransch. Och framtidsstudien lyfter också möjligheten till ökad rådgivning när automatiseringen gör att gamla arbetsuppgifter minskar eller försvinner.

Detta är särskilt påtagligt för redovisningskonsulterna, och därför riktar FAR de första PT-utbildningarna till auktoriserade redovisningskonsulter som vill göra ännu större nytta för kunden. När redovisningskonsulten kombinerar hårda kunskaper med mjuka egenskaper och går bredvid kunden i sin PT-roll händer det nya saker. Jag är helt säker.

Det blir nu otroligt intressant att följa hur satsningen på PT påverkar såväl redovisningskonsultens roll som kundnyttan.

Ljusnande framtid för redovisningskonsulten

Deltagare på Redovisningskonsultens dagar.

Deltagare på Redovisningskonsultens dagar.

För några dagar sedan medverkade jag vid upptakten till kursen ”Redovisningskonsultens dagar”. På vägen tillbaka till FAR kunde jag inte låta bli att reflektera över kursnamnet och att det finns de som säger att redovisningskonsultens dagar är räknade.

I rapporter om hur automatiseringen kommer att påverka olika branscher och yrken nämns ofta redovisningskonsulten som en av de yrkeskategorier som påverkas mest. Stiftelsen för Strategisk Forskning skriver i den omtalade rapporten ”Vartannat jobb automatiseras inom 20 år – utmaningar för Sverige” från 2014 att sannolikheten för att redovisningskonsulten har ersatts av datorer om 20 år är 97 procent.

Jag utmanar gärna den prognosen, för jag tror tvärtom på en ljus framtid. Med digitaliseringen följer förväntningar på redovisning i realtid som i sin tur ställer krav på att allt är rätt från början. Det måste därför finnas rutiner som gör att siffrorna stämmer. Här kommer det alltid att finnas en uppgift för redovisningskonsulten.

Visst kommer arbetsinnehållet att förändras när robotar och smarta program utför traditionella arbetsuppgifter som registrering av verifikationer. Men det skapar samtidigt utrymme för analys och rådgivning – väl så utmanande och inspirerande arbetsuppgifter som skapar stor kundnytta.

En föraning av morgondagens roll för redovisningskonsulten går att utläsa i Kundmonitorn 2015. När jag tog del av utfallet i mätningen noterade jag särskilt att marknaden efterlyser proaktiv rådgivning samt mer av innovation och nyskapande från redovisningskonsulten.

Det är också därför som FAR under 2016 sjösätter utbildningen till personliga tränare (PT) för företagare. Första omgångarna av PT-utbildningen syftar till att rusta just redovisningskonsulten att i högre grad kunna ta sig an rådgivarrollen. För jag är övertygad om att många företagare är i stort behov av en PT som proaktivt medverkar till att nå de uppsatta målen.

Redovisningskonsulten kommer att kunna erbjuda rådgivning inom många nischer och områden. Här gäller det att fånga kundernas behov och tänka utanför lådan, för möjligheterna är många. Ett område med stor potential är hållbarhet. Allt talar för att hållbarhetsfrågorna över tiden får en allt större påverkan på allt vad företagande, och därmed också redovisning, heter.

Hållbarhet behöver inte vara så stort och komplext som det först låter. En bra start kan vara att börja med ett hållbarhetsprojekt i den egna byrån. Det ger kompetens och skapar trovärdighet.

Vi har även bett Kairos Future att komplettera framtidsstudien från 2013 med en ny rapport. I den ska digitaliseringens påverkan på främst mindre och medelstora företag beskrivas. En central del blir självklart att visa på vägen framåt för branschen och FARs medlemmar.

Rapporten kommer att presenteras och diskuteras under Branschdagarna 22-23 september 2016. Målsättningen är att ytterligare ett stort antal byråer ska starta upp det angelägna förändringsarbetet. Här har alla med ledaruppgifter i branschen ett särskilt ansvar. För varje dag som går står det alltmer klart vilken avgörande betydelse ledarskapet har för att anpassa verksamheter till en omvärld i ständig förändring.

Vi planerar också att tillsammans med Srf konsulterna stanna upp och fundera över hur auktorisationen av redovisningskonsulter kan utvecklas för att underlätta stegen in i framtiden. Svensk standard för redovisningstjänster, Reko är naturligtvis en viktig pusselbit.

Det är också angeläget att synliggöra redovisningskonsultens arbete. Nya och bättre kryss i deklarationen för att visa på medverkan från proffs kan vara en idé. Hör gärna av dig med dina egna förslag för att profilera redovisningskonsulten!

Jag brukar säga att framtiden blir inte som vi tror utan vad vi gör den till. Det gäller i högsta grad utvecklingen för redovisningskonsulten. Om vi spanar på framtiden och utvecklar nya kompetenser och tjänster kan branschen i morgon göra ännu större nytta för näringsliv och samhälle.

Det gäller bara att våga, att våga förändringen!

Ledare i Balans #3/2016

Sida 1 av 5

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén