Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Etikett: personlig tränare Sida 2 av 5

En annorlunda slottsmeny

FARs ordförande Jonas Svensson diskuterar aktuella branschfrågor.

FARs ordförande Jonas Svensson diskuterar aktuella branschfrågor.

Bjertorp Slott dukas ett generöst julbord fram. I konferensrummet nära matsalen erbjuds en annorlunda meny, för där träffar FARs ordförande Jonas Svensson och jag redovisningskonsulter och revisorer för traditionsenlig dialog inom ramen för FARs lokala verksamhet.

Vi diskuterar senaste nytt kring EUs revisionspaket. Tidsplanen innebär att lagrådsremissen kommer runt månadsskiftet januari-februari 2016. Sedan måste regeringen lägga en proposition på riksdagens bord senast 22 mars för att beslut ska kunna fattas inför implementeringen 17 juni.

Ett område som röner stort intresse gäller Nordisk standard för revision i mindre företag (Nordiska standarden). Utfallet av remissvaren i de nordiska länderna ger en splittrad bild. Flertalet externa intressenter ställer sig, liksom mindre och medelstora revisionsbyråer samt byrånätverk, positiva till Nordiska standarden. De större byråerna är däremot negativa, även om det finns lokala avvikelser. Vidare avstyrker Revisorsnämnden i sitt remissvar att Nordiska standarden tillämpas för lagstadgad revision (inklusive frivillig revision i exempelvis aktiebolag). För närvarande pågår ett arbete med att ta tillvara många av de förbättringsförslag som framkommit i remissvaren samtidigt som vi från nordiskt håll söker samverkan med den globala standardsättaren IAASB. FAR-medlemmarna som är samlade på Bjertorp Slott uttrycker hursomhelst intresse av att processen kring Nordiska standarden fortsätter.

En annan diskussion gäller hur FAR tillgodoser olika medlemskategoriers behov av medlemsnytta. Här har styrgrupperna inom respektive sektion – Redovisning, Revision och Skatt – nyckelroller. Inom sektion Revision finns numera två referensgrupper med FAR-medlemmar (en för ”Mindre företag” och en för ”Företag av allmänt intresse”) för att optimera nyttan.

Jonas Svensson och jag berättar vidare om utbildningen av auktoriserade redovisningskonsulter till Personliga tränare (PT) och andra initiativ för yrkesrollen som redovisningskonsult. Vi informerar även om att FAR från och med 1 maj 2016 välkomnar lönekonsulter som medlemmar.

Branschens möjligheter att bidra i olika samhällsutmaningar är också uppe för diskussion. Det handlar om kampen mot korruption, integrationen av nyanlända, socialt ansvarstagande och hållbarhetsfrågor. Det råder ingen tvekan om att branschen kan göra stor skillnad inom dessa områden.

Jonas Svensson visar på FARs arbete med att utveckla redovisningen i bostadsrättsföreningar och hans egna medverkan i utredningen Skärpt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden. Från FARs sida är siktet inställt på att årsredovisningen i en bostadsrättsförening ska bli ett bra beslutsunderlag för exempelvis köpare av bostadsrätter.

Jag tar vid och beskriver ett annat utvecklingsprojekt. FAR har nämligen startat upp en förstudie kring hur branschen kan medverka till kvalitetssäkring i välfärdsföretagen och därigenom lösa några av de knutar som uppkommit i den politiska debatten kring vinster m.m. i sådana företag.

Jag nämner också om hur vi tar arbetet med framtidsfrågorna vidare, bland annat att vi har beställt en studie från Kairos Future om hur det digitala landskapet kommer att utvecklas för mindre och medelstora företag. Den nya studien ska utformas så att den blir ett konkret stöd i en byrås förändringsarbete.

Avslutningsvis efterfrågar vi önskemål och synpunkter på FARs arbete. Jonas Svensson kommenterar även de fokusområden som FAR arbetar med strategiskt, allt för att hjälpa branschen att göra nytta för näringsliv och samhälle.

Bakom varje siffra döljer sig ett människoöde

Vi är mitt i en flyktingkatastrof. På kort tid har krigen och oroligheterna i främst Irak och Syrien lett till de största flyktingströmmarna sedan andra världskriget.

Jag är stolt över att Sverige hör till de generösa länderna. Jag är också imponerad av det sätt på vilket svenska myndigheter försöker att hjälpa människor, barn och vuxna, som tvingats att lämna sina hemländer. Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson är värd en särskild eloge för sitt ledarskap i en situation som snabbt har blivit en stor utmaning för samhället.

Som aldrig förr har också civilsamhället med alla dess ideella organisationer aktiverats. Det mesta får inga rubriker, men här gör många anonyma hjältar extraordinära och osjälviska insatser. Dag efter dag. Det är faktiskt en förmån att få leva i ett land som präglas av så mycket solidaritet och omsorg om medmänniskan.

Sedan gläds jag åt att ett stort antal företag tar ansvar. Näringslivets insatser och resurser är, tror jag, avgörande för en lyckosam integration. Jag blir naturligtvis extra glad när jag hör om revisions- och redovisningsbyråers engagemang, för att inte tala om alla enskilda medarbetares. I förra numret av Balans fanns några goda exempel. Jag noterade bland annat att medarbetare inom en byrå får avsätta tid för samhällsengagemang genom volontärsinsatser i ideella organisationer.

Uppgifterna varierar, men det tycks som om det kommer ca 2 000 flyktingar till Sverige varje dag. Varje gång jag hör all statistik kring flyktingkatastrofen tänker jag att det inte bara får bli siffror. För bakom varje siffra döljer sig ett människoöde, ofta med inslag av ofattbar dramatik. Egentligen går det inte, men jag försöker tänka att det är du och jag som snabbt måste lämna precis allt – hem, familj, släkt och vänner för att söka trygghet långt borta, i en annan del av världen.

Ingen kan hjälpa alla, men alla kan hjälpa någon. Och sätten att hjälpa är många. Du kan bli språkvän eller god man till ensamkommande barn eller något annat som passar dig. Eller stötta en ideell verksamhet med praktiskt arbete eller pengar.

FARs uppdrag är att hjälpa branschen att göra nytta för näringsliv och samhälle. Det förpliktar, även i den här situationen. Men finns det något speciellt som FAR och branschen borde göra? Några områden där vi har särskild kompetens?

Jag ser att vi kan göra stor skillnad när det gäller utbildning och aktiv support kring hur man startar och driver företag i Sverige. Från FAR:s sida tar vi därför fram anpassade program som alla i branschen kan erbjuda personer som vill återuppta företagandet men nu i sitt nya land.

FAR kan även erbjuda e-utbildning inom en rad ämnesområden som kan vara av intresse för nyanlända personer, bland annat inom redovisning och ekonomisk styrning. Till e-utbildningarna finns tester som möjliggör validering av kompetensen, något som kan vara till stor hjälp i jobbsökandet.

Vårt koncept Personlig tränare (PT) för företagare kommer också, tror jag, att kunna bli till stor nytta. Behovet av handfast rådgivning och hjälp med att öppna dörrar till det svenska samhället kommer att vara oändligt stort under överskådlig tid.

Det finns säkert mycket annat som vi kan och ska göra, och alldeles säkert kommer oväntade samarbeten och allianser att uppstå som i sin tur genererar nya möjligheter att utveckla näringsliv och samhälle. Det är så jag ser på detta – som en enda stor möjlighet att konkret få bidra till samhällsbygget.

Stora ord. Visst, men nu måste vi faktiskt utmana den egna trygghetszonen, lämna gamla hjulspår och köra in på en ny väg – till det hållbara samhället med mångfald och öppenhet som givna fundament. Jag säger inte att det blir en enkel resa, men det är den enda rätta.

Nu har du fått läsa mina tankar. Vad tänker du om flyktingsituationen – känner du oro eller ser du möjligheter? Vad gör du, vad ska branschen göra? Och FAR? Det är många frågor, men nu behöver vi lyssna på varandra, inspirera och utmana varandra att våga resan. Vilken möjlighet!

Ledare i Balans #9/2015

En ovanligt vanlig vecka i branschens tjänst

EYs auktoriserade redovisningskonsulter samlade på Tylösand.

EYs auktoriserade redovisningskonsulter samlade på Tylösand.

Det är måndag morgon. Jag anar det redan när jag dirigeras till Explosive Trace Detection-personalen vid säkerhetskontrollen på Landvetter flygplats. Vecka 38 blir spännande.

Planet lyfter mot Köpenhamn och Revisordøgnet i danska systerorganisationen FSR:s regi. Temat kretsar kring digitaliseringen och hur den förväntas påverka näringsliv och samhälle, men också branschen förstås. Jag tar med mig kommentaren att ”allt som går att digitalisera kommer att digitaliseras, men det som inte går att digitalisera blir särskilt värdefullt”.

Jag flyger tillbaka till Göteborg samma dag och beger mig till Ackordscentralen för att debattera revisorsansvar med Prosolvias konkursförvaltare Lars Zetterberg. Auditoriet består av unga obeståndsjurister från advokatbyråer i Göteborg som haft modet att bjuda in Lars och mig som gäster till deras första erfarenhetsutbyte. Diskussionen är spänstig, men vi är i alla fall överens om en sak; i tider med minusränta är det orimligt att beräkna dröjsmålsränta med en delkomponent om åtta procent.

Vid den efterföljande måltiden läser Lars hälsningen i sin lyckokaka: ”Dina argument övertygar och du får framgång” och tar det som intäkt för att han har rätt. Lätt snopen läser jag mitt eget meddelande: ”Harmoni och balans väntar dig” men ställer mig sedan frågan: Vad är viktigast – framgång eller harmoni och balans?

Tisdag förmiddag präglas av uppmärksamheten kring debattartikeln ”Problemen med EU:s nya revisionspaket” i Dagens Industri, signerad FAR:s ordförande Jonas Svensson och undertecknad. Och jag bloggar om de personliga sanktionsavgifterna som kan skrämma bort alla från revisorsyrket. Slutorden i inlägget känns givna: Det finns en smärtgräns som inte får passeras.

På eftermiddagen reser jag mot Halmstad och Tylösand. FAR-kollegan Sofia Wallebom och jag får där möjlighet att diskutera aktuella frågor med 140 auktoriserade redovisningskonsulter inom EY. Sofia fokuserar på Reko och bokslutsrapporten medan jag belyser FAR:s framtidsarbete och ambitioner för medlemsnyttan. Jag berättar om att vi nu sätter upp utbildningar av redovisningskonsulter till personliga tränare (PT) för företagare. Att tillsammans med så många FAR-medlemmar dessutom få se Malmö FF spela mot Zlatans Paris Saint-Germain i Champions League senare på kvällen är bonus för en generalsekreterare.

Det blir ett (alldeles för) tidigt morgonflyg till Stockholm på onsdag för möte med projektgruppen för Branschdagarna 2015. Projektledaren Anna Nord följer upp att alla förberedelser är på plats, och vi gläds över deltagarantalet som innebär all time high. Huset måste vara fullt när branschen tar ut färdriktningen!

Så blir det dags för ett telefonmöte med FEE, branschens europeiska samarbetsorgan. I konferensrummet på FAR sitter även Göran Krafft från Kairos Future. På linjen är också två tyska professorer som tagit fram en framtidsrapport. För veckan därpå ska både tyskarna och vi presentera våra respektive framtidsstudier under en FEE-konferens i Amsterdam med branschföreträdare från hela Europa.

Stormen Petra gör vad hon kan för att jag inte ska nå Oslo på torsdagen. Men det blir ändå ett heldagsmöte hos Den norske Revisorforening med kollegorna från hela Norden. Vi lägger fast hur vi ska positionera oss i det internationella påverkansarbetet under hösten. Självklart är även ”Nordisk standard för revision i mindre företag” högt på agendan. Vi är överens om att pusha för att få in så många synpunkter som möjligt före deadline 19 oktober, allt för att underlätta den fortsatta processen.

Fredagen inleds ute på Lidingö. Riksrevisionen har samlat sina medarbetare till konferens, och jag talar på temat ”Revision i snabb förändring”. Det är både enkelt och svårt. Enkelt för att det händer så mycket – EU:s revisionspaket, ny revisionsberättelse och Nordiska standarden. Svårt för att vi kan förvänta oss oväntade och omvälvande förändringar till följd av digitaliseringen.

Men först är det dags att ta helg. Jag pustar ut på tåget hem till Göteborg och skriver en ledare till Balans … Det är fredag kväll.

Ledare i Balans #8/2015

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén