Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Etikett: personlig tränare Sida 3 av 5

Förändringen sker i mötet

Nästa destination är Snæfellsjökull på Island. Jag läser på Wikipedia att det är en 1 446 meter hög glaciärtäckt stratovulkan, den vulkansort som orsakar de farligaste utbrotten … Väderprognosen talar om en temperatur runt nollstrecket, men jag tror att det ändå kommer att bli hett. Jag tänker inte på magma och lava utan på den dialog som de nordiska branschorganisationerna ska föra med branschens globala respektive europeiska organ, IFAC och FEE.

Det brukar bli spänstiga och konstruktiva erfarenhetsutbyten om utmaningar och möjligheter. Upptakten till att vi nu har tagit fram ett utkast till nordisk standard för revision i mindre företag ägde för övrigt rum på motsvarande möte för två år sedan. Det var ingen beredd på innan det plötsligt skedde.

Så det är viktigt att mötas, det är i mötet förändringen sker. Mina tankar går naturligtvis till våra egna Branschdagar 24-25 september, i år med temat ”Nya tidens tjänster”. Vi har inte längre något särskilt forum för idéer eller ”påverkanstorg”, för vem vet när bra förslag och idéer kläcks. Det kan vara på något av utbildningspassen eller i minglet. Vi måste därför lyssna uppmärksamt på varandra, och jag lovar att vi tar med oss sådant som FAR kan ta tag i. Ett exempel är förra årets spontana kommentar om behovet av personliga tränare (PT) för företagare. På FAR förbereder vi nu vassa PT-utbildningar för redovisningskonsulter.

Utmaningar, inspiration och lärande – det är mycket du får med dig från årets Branschdagar, både hård- och mjukvara. Vi skulle blunda för morgondagens verklighet om vi inte uppmärksammade automatiseringen av branschens tjänster. FAR vill att branschen ska bli vinnare i digitaliseringen. Tillsammans med konsultföretaget Kairos Future har vi därför påbörjat en komplettering av framtidsstudien från 2013. Den nya studien inriktas på hur det digitala landskapet kommer att utvecklas för mindre och medelstora företag. Men det handlar inte bara om teknik. Den stora utmaningen gäller ledarskapet, det gäller att navigera rätt i det nya landskapet. Och att många vill följa med.

Branschdagarna är mötesplatsen där du kan utveckla ditt kollegiala nätverk och samtidigt få inspiration och energi i arbetet, som ju är en stor del av livet. Det bjuds även på intressanta seminarier om nya redovisningsregler inklusive införande av mikroföretag, redovisning i bostadsrättsföreningar och hur man säljer in redovisningstjänster. Är det på något av dessa seminarier som årets idé om nya tjänster kommer upp eller blir det när utkastet till den nordiska revisionsstandarden presenteras och diskuteras? Jag har ingen aning, det är också lite av tjusningen.

Jag tror att många värdesätter att vi under Branschdagarna vidgar perspektiven och förmedlar en helhetssyn som ger kundnytta. Vad händer i omvärlden och på marknaden? Vad är det för ny lagstiftning på gång?  Här vill vi särskilt uppmärksamma hur lagar och regler måste ändras för att branschen ska kunna jobba modernt och ta tillvara ny teknik. Sedan vill vi på FAR berätta och visa vad vi håller på med. Det är också viktigt att vi får höra hur vi kan jobba ännu bättre, allt för att hjälpa branschen att göra nytta för näringsliv och samhälle.

Viktigast av allt är ändå att de här frågorna besvaras: Vad behöver du som redovisningskonsult, revisor eller rådgivare göra för att kunna leverera de tjänster som efterfrågas imorgon? Och din byrå – hur kan den möta framtiden på ett proaktivt sätt? Några konkreta steg på framtidsvägen kommer Deskjockeys, som ju var Årets framtidsbyrå 2014, att visa på. Och vad den byrån gör kan alla göra. Så säger de själva.

Som du anar hoppas jag på stort deltagande, och att vi överträffar fjolårets ”all time high” på 400 deltagare. Jag har sagt det förut men säger det igen: Det är genom möten och dialog över byrågränser som en profession tar ansvar. Huset måste därför vara fullt när vi på Branschdagarna gemensamt tar ut färdriktningen.

Väl mött på Branschdagarna!

Ledare i Balans #7/2015

Vem är det som kör egentligen?

DFK samlar branschen från jordens alla hörn

DFK samlar branschen från jordens alla hörn

Så var det dags för ytterligare ett internationellt byrånätverk att konferera i Sverige. Förra veckan arrangerade DFK en global konferens i Stockholm med svenskt deltagande i form av företrädare för byråer knutna till Sverev.

Jag var inbjuden att hålla det avslutande anförandet och gav mig själv rubriken: ”The future of the profession is what we make of it”.

Med utgångspunkt i vår framtidsstudie talade jag om automatiseringen och hur vi möter den. Här nämnde jag bl.a. att redovisningskonsulter kan bli personliga tränare – PT som går bredvid kunden. Jag diskuterade också vikten av att branschen differentierar revisionstjänsten till olika behov på marknaden. Den nordiska standarden för revision i mindre företag är ett tydligt exempel.

Till min stora glädje hade innovation varit på agendan tidigare under veckan. Därför var det ovanligt lätt att tala om nya tidens tjänster (som ju är temat för årets Branschdagar) och om ledarskapets betydelse för att den nödvändiga innovationsloopen i en byrå ska komma i funktion.

Mot slutet tryckte jag på att branschen måste återta initiativet när det gäller att utveckla spelplanen och tjänsterna. För vem är det som nu sitter i förarstolen, vem är det som kör egentligen? Musse Pigg och Kalle Anka är lika frågande varje julafton när Janne Långben uppenbarligen inte sitter i förarstolen under deras berömda campingtur. Men hur är det i vårt fall? Min bild är att efter Enron så befolkas förarstolen av det politiska systemet. EUs revisionspaket och EUs påverkan på nya revisionsberättelsen från IAASB är aktuella bekräftelser på detta.

Det är hög tid att branschen kravlar sig tillbaka till förarstolen. Men det förutsätter att vi visar hur vi tar ansvar för att tjäna både näringsliv och samhälle, och att vi åtnjuter tillräckligt förtroende.

Så frågan är: Är förtroendet för branschen tillräckligt starkt? Om inte, hur kan det stärkas?

Nya tidens tjänster i fokus under årets Branschdagar

Vad ser du framför dig när du hör ord som automatisering, digitalisering och robotisering? För mig har bilden varit lite diffus, men häromdagen lyssnade jag till professor Gunnar Karlsson, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, som beskrev robotens närmast mänskliga egenskaper.

Att roboten har god motorik har vi sett prov på i industriella sammanhang, men när egenskaper som kommunikativ förmåga, sinnen och tankekapacitet beskrivs anar jag hur även tjänstesektorn kommer att förändras. För roboten kommer att kunna göra det mesta, och den jobbar dessutom 24/7 utan att vare sig äta eller vila.

Med skräckblandad förtjusning tog jag till mig denna insikt och viskade till min bänkgranne på seminariet att etiska dilemman måste väl ändå människan få behålla monopol på att lösa. Den omedelbara repliken blev: Ja, etiska dilemman blir människans sista utpost.

Nu blir ju inte framtiden som vi tror utan vad vi gör den till. Och därför är framtiden egentligen bara en enda stor möjlighet. Vi ska som bransch självfallet dra nytta av ny teknik och till och med påskynda utvecklingen. För när roboten sitter bredvid oss eller svävar i molnet kan vi skapa ännu större kundnytta.

På förra årets Branschdagar föddes några tankar som också medverkar till kundnytta. Ett exempel är att branschen kan erbjuda proaktiva personliga tränare (PT) till företagare som behöver hjälp att utveckla sin verksamhet. På FAR förbereder vi nu den första PT-utbildningen. Vi börjar med att erbjuda den för redovisningskonsulter som i takt med tilltagande automatisering kan och måste öka inslaget av analys och rådgivning.

Jag glömmer heller inte den spontana applåden på Friends Arena när jag berättade att vi på nordisk basis tar fram en ny standard för revision i mindre företag. Behovet av ”Standard for Audits of Small Entities” (SASE), som den kommit att kallas, är stort och ett uttryck för den differentiering av tjänster som framtidsstudien pekar på. Under årets Branschdagar kommer vi självfallet att belysa och utmana den nya standarden. Jag är för egen del övertygad om att den genererar ökad kundnytta.

På tal om framtidsstudien kan jag utläsa i vårens medlemsundersökning att hälften av FARs medlemmar har tagit del av rapporten från Kairos Future som ju beskriver branschens resa fram till år 2025. Det är en hög andel, men jag vill ändå rekommendera alla som ingår i andra hälften att låta framtidsstudien ingå i sommarlektyren. För den ger insikter, mod och inspiration till förändring och utveckling av såväl små som stora byråer. Jag vågar säga det eftersom så många byråer vitsordar detta.

Från FARs sida vill vi oförtrutet och på alla sätt hjälpa branschen att göra ännu större nytta för näringsliv och samhälle. I affärsplanen för innevarande räkenskapsår läggs fokus på områdena förtroende, framtid och medlemsnytta. Med ambitionen att förstärka positionen som förtroendebransch ska vi utveckla proaktiv opinionsbildning, öppna upp branschen och arbeta nära branschens intressenter. Under rubriken framtid ska vi hjälpa branschen att bli vinnare i digitaliseringen. Det handlar konkret om att utnyttja automatiseringen, utveckla nya tjänster och pusha för modernare och bättre regler på branschens spelplan. När det gäller medlemsnyttan är målsättningen att leverera en medlemsnytta som lockar fler. Och här har vi en lång lista på konkreta initiativ som kommer att presenteras under Branschdagarna.

Temat för branschdagarna i år är Nya tidens tjänster, och 24–25 september på Friends Arena blir två dagar fyllda med utmaningar, inspiration och lärande. Vi hoppas även på ”all time high” i deltagande, minst 500 personer. För det är när vi träffas över byrågränser och gemensamt tar ut färdriktningen som vi tar det ansvar som följer av att vara en profession. Att det dessutom sker under trevliga former är en bonus.

Jag måste erkänna att jag längtar till Branschdagarna. Men först ska vi unna oss en fin sommar med avkopplande och välbehövlig ledighet.

Trevlig sommar!

Ledare i Balans #6/2015

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén