Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Etikett: Peter Malmqvist

Vad ska revisorn göra?

I ljuset av EU-kommissionens revisionspaket är det just nu starkt fokus på frågor som byrårotation och rådgivningsförbud. Men den allra viktigaste frågan lyser nästan helt med sin frånvaro: Vad ska revisorn göra?

Om vi ska ha revision måste revisorns uppgift vara tydlig i såväl små som stora företag. Idag är revisorns främsta uppgift att medverka till förtroendet för ett företags finansiella rapportering. Men om marknaden och olika aktörer runt de större företagen fäster allt större vikt vid företagens sociala ansvarstagande och hållbarhetsarbete borde väl detta omfattas av revisorns granskning!? Sedan har vi utvecklingen mot integrerad rapportering – vilken blir revisorns roll här? Och hur ska revisorn rapportera sina slutsatser?

Många frågor och inga givna svar. Men på Finforum 4 december kommer de här frågorna upp. Jag ska själv leda den debatten mellan Anna-Clara af Ekenstam, Peter Malmqvist och Carl Rosén. Men du måste också göra din röst hörd!

En ensam röst i HQ-öknen

Så är HQ åter förstasidesstoff. Dagens Industri hänger idag ut HQs styrelse på förstasidan. Och på debattsidan skriver finansanalytikern Peter Malmqvist att HQ-styrelsen lurade placerarna. Precis som tidigare är tradingportföljen i fokus, men något nytt framkommer inte.

Det är lätt att tro att Peter Malmqvist har rätt. Mot det står bl.a. den bedömning som Revisorsnämnden (RN) gjorde efter ett års (!!) utredning avseende revisionen i HQ. Så här skriver RN i sitt beslut:

RN har också ansett att Johan Dyrefors har haft grund för sin bedömning att HQ Banks definition av aktiv marknad kunde godtas och för sin bedömning att bankens tolkning och användning av observerbara marknadsdata rymdes inom ramarna för redovisningsstandarden IAS 39. RN konstaterar också att Johan Dyrefors kompletterande granskningsåtgärder avseende tradinglagret var tillräckliga.

RN har också konstaterat att bankens redovisning av det s.k. dag 1-resultatet inte var förenligt med redovisningsbestämmelsen i IAS 39, men att man får godta Johan Dyrefors bedömning att detta inte gav upphov till något väsentligt fel i bankens redovisning.

Det har enligt RN:s mening inte framkommit några andra skäl för att rikta någon kritik mot Johan Dyrefors granskning av värderingen av tradinglagret och redovisning av dag 1-resultat. Med hänsyn till detta har utredningen inte visat att Johan Dyrefors kan anses ha brutit mot god revisionssed när han godtog HQ Banks tillämpning av IAS 39 och tillstyrkte fastställande av bankens resultat- och balansräkningar.

Vi som har haft med RN att göra genom åren vet att nämnden besitter hög kompetens och att den är mycket noggrann, för att inte säga petig, i sina utredningar. Allt detta gör att besluten är mycket väl underbyggda.

Vem har då rätt – den som gräver på ytan eller den som gräver på djupet?

Det viktigaste är dock: Vad är rätt?

Jag må vara den enda rösten i HQ-öknen som ropar efter en oberoende HQ-kommission. Men nog hade det varit intressant om personer utan intressen i HQ-affären eller alltför tidigt uttalade uppfattningar gjorde en grundlig analys, särskilt som två myndigheter – Finansinspektionen och RN – kom till två olika slutsatser. Jag är rädd att vi annars inte lär oss något av HQ-affären. Det vore bedrövligt!

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén