Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Etikett: professionellt omdöme Sida 1 av 2

På turné med framtidsstudien

Jag är på turné med vår framtidsstudie. Förra veckan träffade jag ledande företrädare för Praxity Alliance, där bl.a. Mazars ingår, för en dialog om branschens möjligheter och utmaningar. Och igår höll jag ett anförande på samma tema för nätverket BKR International. Det är kul att framtidsstudien väcker så stort intresse internationellt. Och jag är naturligtvis glad att kunna berätta hur svenska byråer låter sig utmanas och inspireras av den.

Jag trycker alltid på hur förväntningar på öppenhet och transparens från branschens sida ökar. Möjligen skakar jag om en och annan kollega, men för att klara förtroendet måste vi öppna upp branschen.

Jag säger också att vi som bransch måste återta positionen i förarsätet och målmedvetet arbeta med utveckling och innovation. För det är inte politikerna som ska utveckla branschens tjänster. Här är EUs revisionspaket ett avskräckande exempel. Verklig innovation uppkommer när modiga redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare gör saker på nytt sätt i kundarbetet. Men mycket är vunnet om varje byrå har en egen ”innovationsloop” på plats. På samma sätt måste vi som profession även på det globala planet skapa utrymme och processer för det angelägna utvecklingsarbetet.

Vi kommer även in på att det är hög tid att överge timmarna som bas för arvodesdebitering. I takt med tilltagande automatisering måste värdet av tjänsterna baseras på nytta, kvalitet och faktisk leverans.

Med stor glädje berättar jag att FAR nu startar upp en utbildning av personliga tränare (PT) till företagare. Vi börjar med de auktoriserade redovisningskonsulterna som ju står inför den största omställningen.

Lika kul är det att presentera att vi lanserar en ny nordisk standard för revision i mindre företag (Standard for Audits of Small Entities – SASE). Många huvuden nickar bifall, och det ser jag som tecken på att vi är på rätt väg. Det är många som längtar efter att få använda hela spektrat av sitt professionella omdöme snarare än checklistor.

Om någon vecka fortsätter framtidsstudien och jag vår turné …

Revision har aldrig varit roligare

Glada nordiska kollegor på möte i Oslo. (foto: Alf Asklund, DnR)

Glada nordiska kollegor på möte i Oslo. (foto: Alf Asklund, DnR)

Den är rakt på, bara cirka 20 sidor. Den ger revisorn ett tydligt uppdrag, men den talar inte om hur själva granskningen ska utföras. Det får revisorn avgöra själv. Och det är också en av poängerna – det professionella omdömet får mycket stort utrymme!

Jag talar alltså om den nya nordiska standarden för revision i mindre företag där verksamheten inte är alldeles för komplex.

Mina kollegor i Nordiska Revisorsförbundet och jag träffade igår delar av den projektgrupp som har utvecklat standarden. Vi fick en bra introduktion till tänket bakom utformningen och sedan diskuterade vi olika avsnitt för att bedöma hur revisionen kommer att påverkas. Det var mycket inspirerande, och jag hörde mig själv säga spontant: Revision har aldrig varit roligare! Och under hela resan hem från Oslo hade jag ett saligt leende på läpparna.

Revisionen blir inte bara roligare. Det är också bra för kvaliteten och effektiviteten när varje revision verkligen måste designas utifrån riskerna i den verksamhet som är föremål för revision.

Vi är naturligtvis ivriga att få synpunkter på standarden. Ett viktigt inslag i lanseringen är att jobba med fokusgrupper bestående av 10-20 medlemmar i varje land. Det momentet är tänkt att ske i april-maj, och sedan görs ett större utskick i juni. Självklart kommer FARs alla medlemmar få möjlighet att lämna synpunkter på standarden. I processen ligger också avstämningar med tillsynsmyndigheter och internationella samarbetsorgan som FEE och IFAC. Till bilden hör att vårt projekt har rönt stor uppmärksamhet runt vår jord. Målsättningen är att alla remissrundor och avstämningar ska vara slutförda senast 15 september.

Så det kommer att bli några intensiva månader men också fantastiskt kul! Och vill du vara med tidigt och medverka i fokusgruppen får du gärna höra av dig!

Lita på att jag återkommer i ämnet!

Revision med glöd och inspiration

Här är ISA - Kåre Rödssäteren, EY i Oslo.

Här är ISA – Kåre Rödssäteren, EY i Oslo.

Revisionen i mindre företag diskuteras över hela världen. En fråga handlar om huruvida den globala standarden ISA är bästa lösningen för sådan revision.

Under flera år har vi från svenskt och nordiskt håll utmanat normgivaren IAASB och efterlyst en specialdesignad revisionsstandard för mindre företag. Tyvärr har något sådant ännu inte kommit upp på IAASBs agenda. Men vi kan inte låta tiden gå, utan något måste göras.

Hemma i Sverige har vi nyligen lanserat Revisionshandboken och utbildningar som resultat av projektet ”K2-revision”. Syftet är att öka både kvaliteten och effektiviteten i revisionen. Men går det att göra mer? Ja, det gör det alltid …

Igår träffade FAR sina nordiska systerorganisationer vid ett möte i Köpenhamn. FAR företräddes av John Osser, BDO och undertecknad. Huvudpunkten var brainstorming kring möjligheten att ta fram en nordisk standard för revision i mindre företag – en revision som bygger på god kunskap om kundens verksamhet och stort utrymme för det professionella omdömet, en mer värdeskapande revision som inte tyngs av dokumentation.

Rummet fylldes av glöd och inspiration, och alla fick en hemläxa inför nästa möte som äger rum på FAR i april. Vi har för övrigt redan informerat IAASB som vill följa vårt arbete med stort intresse.

Visst finns det hinder på vägen, men möjligheterna är större.

Sida 1 av 2

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén