Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Etikett: progressiv avskrivning Sida 1 av 2

Brf-projektet löper enligt plan

Som jag bloggat om tidigare samverkar FAR med borättsorganisationerna HSB, Bostadsrätterna, Sveriges BostadsrättsCentrum och Riksbyggen i frågor rörande ansvar och redovisning i en bostadsrättsförening (brf). Bakgrunden är Bokföringsnämndens beslut från i våras att förbjuda möjligheten till progressiv avskrivning av byggnad vid tillämpning av regelverket K2.

Allra först ville vi bringa klarhet kring ansvaret när en brf redovisar underskott, exempelvis till följd av förändrade avskrivningar. Därför uppdrog FAR, tillsammans med de fyra borättsorganisationerna, åt professor Daniel Stattin och advokaten, tillika adjungerade professorn, Carl Svernlöv att ta fram ett rättsutlåtande. På förekommen anledning vill jag påpeka att uppdraget vilade på affärsmässig grund. Daniel Stattin och Carl Svernlöv kunde presentera sina slutsatser i anslutning till FARs Branschdagar i september, se bland annat FARs pressmeddelande.

Projektet med att utveckla redovisningen i en brf fortsätter enligt plan. Nästa milstolpe blir lanseringen av ett malldokument för en årsredovisning för brf inom rådande regelverk. Tidsplanen säger att detta ska ske i december 2014.

Parallellt arbetar vi tillsammans med borättsorganisationerna med att skissa på en helt ny normgivning för redovisning i brf. Motivet är dels det stora allmänintresset kring brf som boendeform, dels behovet av att göra årsredovisningarna till relevanta och bra beslutsunderlag för bl.a. köpare av bostadsrätter. Uppgiften är inte enkel, så på den här punkten får jag återkomma om tidsplanen.

Följ vårt brf-arbete i det särskilda rummet på webben.

Redovisning i bostadsrättsföreningar

Måste en bostadsrättsförening (brf) höja avgifterna på grund av de nya avskrivningsreglerna? Vilket ansvar har styrelseledamöterna i en brf om föreningen nu tvingas att redovisa stora underskott? Är dagens årsredovisning för en brf relevant som beslutsunderlag för en köpare av en bostadsrätt?

Ja, det är några av de frågetecken som restes i samband med att Bokföringsnämnden beslutade att förbjuda progressiv avskrivning av byggnad vid tillämpning av redovisningsregelverket K2.

Det har nu blivit dags att räta ut alla frågetecken kring ansvar och redovisning i en brf. Därför arrangerar vi på FAR en särskild utbildningsdag 19 september om brf i anslutning till Branschdagarna. Under ledning av FARs vice ordförande Jonas Svensson belyses allt från nyproduktion och ekonomiska planer till redovisning och revision i en brf.

Dessutom kommer resultatet från en utredning om ansvar vid underskott i brf att presenteras under utbildningsdagen. Det är FAR som tillsammans med HSB, Bostadsrätterna, SBC och Riksbyggen har bett professor Daniel Stattin och advokaten, tillika adjungerade professorn, Carl Svernlöv att utreda vad som faktiskt gäller. Högintressant, inte minst med tanke på kopplingen till avgifterna i en brf!

Den som sitter i en styrelse i en brf eller arbetar med redovisning eller revision i en brf vill därför knappast missa utbildningen 19 september. Här kan du anmäla dig.

Dagens chatt om bostadsrätter

Kollegan Lennart Iredahl ger fingervisningar.

Kollegan Lennart Iredahl ger fingervisningar.

Idag chattade jag med Dagens Nyheters läsare om bostadsrätter. Vid min sida satt kollegan Lennart Iredahl och lämnade ovärderliga fingervisningar.

Bakgrunden är naturligtvis Bokföringsnämndens beslut att förbjuda progressiv avskrivning av byggnad vid tillämpning av K2-regelverket. Det råder ingen tvekan om att frågorna kring bostadsrättsföreningarnas redovisning angår många, och det finns en stor oro. Därför har FAR, tillsammans med de organisationer som företräder bostadsrättsföreningarna, initierat ett antal projekt. Ett handlar om vad som gäller (bland annat från ansvarssynpunkt) om det uppkommer underskott år efter år i en bostadsrättsförening. Ett annat handlar om hur informationsgivningen egentligen bör se ut för att årsredovisningen i en bostadsrättsförening ska bli ett riktigt bra beslutsunderlag för bland annat köpare av av bostadsrätter.

Här kan du så länge läsa frågorna och svaren från dagens chatt om bostadsrätter. Kommentera gärna på bloggen ifall du inte håller med!

Sida 1 av 2

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén