Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Etikett: PT Sida 1 av 6

AB light

Det finns några frågor som har följt mig under åren på FAR. Revisionsplikten är en av dem, och igår hölls ett seminarium i riksdagen på temat ”Revisionsplikten – är en höjning eller sänkning av gränsen bäst för landets företagsamhet?”. Nu blev det inte så mycket dialog om just den frågeställningen utan en oväntat konstruktiv dialog med utgångspunkt i Riksrevisionens larmrapport om konsekvenserna av avskaffandet av revisionsplikten.

Jag framförde åsikten att det ska vara revision i vårt gamla fina aktiebolag, som ju är designat för att inrymma revisorn som ett av bolagsorganen. Bara sådana saker som begränsat betalningsansvar för aktieägarna och prövning av ansvarsfrihet talar för detta. Revisionens samhällsnytta måste också tas tillvara – en företagsform som åtnjuter särskilt högt förtroende har stor betydelse för effektivitet och tillväxt i näringsliv och samhälle. Ytterligare ett argument är konkurrensneutraliteten, det måste vara ”fair play” och ekonomisk brottslighet får det inte ens vara tal om.

Men, i mindre och okomplicerade verksamheter behövs inte alltid revision. Framför allt är alla regler i aktiebolagslagen inte relevanta. Därför bör det tas fram en alternativ företagsform – AB light med lågt aktiekapital (en krona), annorlunda borgenärsskydd (fokus på likviditeten, inte kapitalet) och konkurrenskraftiga skatteregler. Samtidigt kan enskild firma utmönstras.

Det är inte så lätt att ersätta en plikt med en annan, men jag nämnde ändå att nyföretagaren i AB light måste anlita en auktoriserad redovisningskonsult under de två första åren. I en komplex regelvärld kan redovisningskonsulten vara en oumbärlig PT, och om verksamheten ska utvecklas positivt måste det vara ordning och reda i ekonomin. Redan från början.

Vad tycker du?

Är intimitet din framgångsformel?

Efter Branschdagarna förra året konstaterade jag att branschen hade blivit modigare och yngre. I år var känslan att branschen faktiskt gillar förändring. Det är bra, för det kommer att bli åka av.

I nya framtidsrapporten ”Nyckeln till framtiden” beskrivs det pågående teknikskiftet och de branschtrender som väntas följa i spåren. Det är en spännande läsning som jag hoppas ska inspirera och hjälpa till i byråernas förändringsarbete. Särskilt intressant blir det att se hur affärsmodellerna kommer att förändras successivt. I dag ser byråerna i branschen ganska lika ut, men här pekar rapporten på nya scenarier. Eller vad sägs om affärsmodeller som snabba följare och legotillverkare? Kittlande, tycker jag.

På Branschdagarna i september visade vi också hur FAR vill stötta branschen med utbildning av ledare och erbjuda digitalt stöd i affärsutvecklingen. Att supporta allt vad ledarskap heter är vårt bästa bidrag i det paradigmskifte som digitaliseringen och automatiseringen medför.

Framtiden handlar inte bara om teknik. I en av paneldebatterna konstaterade EY:s vd Hamish Mabon att kundmöten aldrig kan automatiseras. Så sant, för ”all business is human”. Och jag tror att mjuka faktorer som ledarskap, kultur och etik är och förblir oumbärlig hårdvara för den som vill vara vinnare på marknaden.

I samma debatt plockade professor Bino Catasús upp det kanske allra viktigaste i framtidsrapporten, nämligen värdet av ”financial intimacy”. Jag använder här uttrycket ”finansiell intimitet”, även om orden kan tyckas vara omaka.

Vad är då finansiell intimitet? Det kan säkert beskrivas på olika sätt, men jag tror att det bottnar i en lång och förtrolig affärsrelation som gör att kunden känner trygghet och öppnar sig om det som är väsentligt i företaget. Redovisningskonsulten, revisorn eller rådgivaren måste samtidigt ha djup kunskap om företaget för att kunna vara proaktiv. Att ha tillgång till och kunna samverka med modern teknik är också en förutsättning för den som vill bli vad framtidsrapporten kallar en kentaur, cyborg eller hubot för sin kund. Auktoriserad hubot vore väl något!?

Under augusti genomförde Aalund Nordic en webbenkät bland landets revisions- och redovisningsbyråer där resultaten ställdes i relation till vad kunderna säger. Av sammanfattningen framgår att byråerna anser sig vara proaktiva, men det är de inte enligt kunderna. Hela 35 procent av kunderna efterfrågar mer rådgivning än vad som levereras. Vilken potential! Det är samtidigt en utmaning eftersom kunderna rankar just proaktivitet som den allra viktigaste faktorn för lojaliteten i affärsrelationen.

Enkäten visar även att byråerna inte betraktar sig själva som en strategisk samarbetspartner som i någon större utsträckning ökar sina kunders intjäning, utan de har en tillbakalutad position som ”enbart” revisor eller redovisningskonsult. Jag blir både förvånad och orolig. En bransch som vill vara relevant i det framväxande affärslandskapet måste vara framåtlutad. Jag tror för egen del att branschens relevans, tillväxt och lönsamhet avgörs av förmågan att skapa finansiell intimitet.

När jag skriver detta kan jag inte låta bli att koppla till den utbildning av personliga tränare (PT) i ekonomiska frågor som vi sjösatte i augusti. Jag tänker särskilt på när affärscoachen Kicki Westerberg vid Gävle Dala Revision i kursstarten berättade om hur hon nyligen hade förändrat sitt arbetssätt. Hon är nu ekonomisk PT för många av sina kunder. Att PT-rollen är rolig framgick tydligt. När den framåtriktade rådgivningen hjälper kunderna att våga ta nästa steg och utveckla affären är den även värdeskapande.

Branschens potential att göra ännu större nytta för näringsliv och samhälle är som sagt stor. Mot slutet av framtidsrapporten står det, apropå finansiell intimitet, att den som tar till sig det nya arbetssättet och utvidgar sitt erbjudande till nya tjänsteområden kan ”bli en ännu mer betydelsefull leverantör till framgångsrika företag och organisationer. Och det är verklig samhällsnytta.”

Ledare i Balans #9/2016

En arbetsvecka i förändringens tecken

Det är måndag morgon vecka 37. Jag träffar revisorer i börsföretag och finansiella företag vid ett möte på FAR. Under en stund flödar dialogen fritt. Vi stannar upp inför hur digitaliseringen förändrar arbetsinnehållet i branschen. Några av möjligheterna och utmaningarna som framkommer i nya framtidsrapporten – Nyckeln till framtiden – kommer på tal. Alla är överens om att förändringarna bidrar till branschens attraktionskraft eller som någon uttrycker det: ”Jobbet kommer att bli intressantare.”

Ännu en spännande arbetsvecka i branschens tjänst inleds med positiva förtecken. På måndag eftermiddag filmas jag inför en konferens om Standard Business Reporting och XBRL 4 oktober i Stockholm. Sedan är det dags att ladda inför ett besök hos Riksrevisionen dagen därpå. För flera månader sedan fick jag en inbjudan att tala om trender samt revisionens möjligheter och utmaningar vid myndighetens tisdagsmöte.

Jag måste erkänna att det känns lite pirrigt. Jag har ju varit aktiv i debatten och tydligt deklarerat att samtliga riksrevisorer måste avgå till följd av vad som framkommit genom Dagens Nyheters granskning. Som jag ser det har riksrevisorerna brustit i grundläggande revisorsetik samtidigt som förtroendetappet kan påverka allt vad revision heter negativt. Det blir ett mycket konstruktivt samtal hos Riksrevisionen kring områden som revisionens relevans, nya revisionsberättelsen, digitalisering och etik, och jag har nog aldrig fått så bra frågor. Jag tror det är angeläget att dialogen mellan FAR och Riksrevisionen fortsätter. Vi har ett gemensamt intresse av att revisionen i landet utvecklas på bästa sätt.

Under onsdagen diskuterar jag konsekvenser av EU:s revisionspaket med Företagsekonomiska Föreningen som förlagt sitt lunchmöte till Deloitte i Stockholm. En hand viftar och Edward Waller, som var min vd i dåvarande Hagströms Revisionsbyrå när jag började i branschen, säger med övertygelse: ”Jag hade hellre jobbat under de nya reglerna. De ställer större krav på kunskap om kundföretaget, och det gör jobbet intressantare.”

Torsdagen blir intensiv med förberedelser inför de innehållsrika Branschdagarna, bland annat en avstämning med inspirationsföreläsaren Milad Mohammadi som brinner för mångfald och hur vi gemensamt kan skapa ett hållbart samhälle. Mitt i allt detta kommer nyheten att den tredje riksrevisorn avgår, och tidningen Balans vill genast få en kommentar.

Det är fredag, och jag får göra det som är allra roligast i mitt jobb – att träffa medlemmar ute i landet. Den här gången är det baks & co som konfererar på Vildmarkshotellet intill Kolmårdens djurpark. Det märks att redovisningskonsulterna och revisorerna har varit på safari och stått öga mot öga med lejon. De är inte rädda för någonting. Tvärtom, de diskuterar redan redovisning och revision i realtid. Ur Nyckeln till framtiden hämtar jag inspiration och fyller på med hur tillgången till Big data och nya analysverktyg kommer göra att vi vänder kikarsiktet från historia till framtid. Och jag berättar hur artificiell intelligens (AI) blir ett oslagbart stöd i kundarbetet.

Jag diskuterar även FAR:s PT-utbildning för redovisningskonsulter som hjälper till i omställningen från traditionella redovisningstjänster till ett mer proaktivt kundarbete. Den positiva vändningen kring revisionen i mindre företag måste jag också berätta om. Den globala standardsättaren IAASB har ju äntligen frågan högt upp på agendan.

Vi kommer till sist in på hållbarhet – en given följeslagare under branschens fortsatta förändringsresa. När stort hopp sätts till att det främst är företagen som ska rädda världen har vår bransch en fantastisk möjlighet att bidra. I smått och stort. Som rådgivare och revisorer men också genom ideella insatser.

Arbetsveckan avslutas med att Yvonne Jansson, Mazars, och jag diskuterar hennes medverkan på ett hållbarhetsseminarium under Branschdagarna.

På tåget hem till Göteborg reflekterar jag över hur positiva alla är till att bidra till förändringen.

Ledare i Balans #8/2016

Sida 1 av 6

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén