Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Etikett: public interest

En ödesdag för revisorn

Det är exakt en månad kvar. Revisionens aktörer och intressenter har fram till 12 september på sig att ge input till IAASB om vägen framåt för revision i mindre företag. Ska den få utföras enligt en egen och anpassad standard eller även fortsättningsvis vara inlåst i ISA-buren?

Alla som följt frågan vet att det är mycket som står på spel. Därför är det ytterst angeläget att Sverige och de övriga nordiska länderna ger ett kraftfullt stöd för en egen standard. Det handlar om trovärdighet, för det var vi som redan 2007 började trycka på i frågan. Men det handlar framför allt om ett strategiskt grepp som gör att revisorsprofessionen kan utveckla sin huvudtjänst i takt med förändrade behov inom olika marknadssegment. Erfarenheten i många länder visar att detta är svårt att klara inom ramen för ISA. Till det ska läggas de varierande förväntningarna på att revisionen i det lilla familjeföretaget respektive det stora börsföretaget ska ske ”in the public interest”. Att hantera allt detta i en och samma standard är dömt att misslyckas.

För mig står det klart att anpassade revisionsstandarder leder till ökad nytta för såväl det enskilda företaget som för näringslivet och samhället i stort. I ett längre perspektiv är den förnyelse av revisionstjänsten som IAASB äntligen öppnar för avgörande för optimering av revisionens kvalitet och relevans. Mot den bakgrunden är 12 september en ödesdag för revisorn.

Om tunga remissinstanser gör tummen ner tror jag dessvärre att det är kört under all överskådlig tid. Som jag känner IAASB och den tungrodda internationella normgivningen kan vi inte räkna med att en liknande propå återkommer.

Måtte inte de stora byråerna och kortsiktiga ekonomiska intressen försöka att ställa sig i vägen för revisionens utveckling. När utkastet till en nordisk standard för revision i mindre företag lanserades 2015 sa de svenska storbyråerna nej. De menade att en sådan normgivning måste komma från IAASB eller åtminstone vara sanktionerad av den internationella standardsättaren. Det argumentet håller inte den här gången, så jag borde kunna vara lugn. Det är jag inte.

Det mesta är uppåt

"The sky is the limit" på Lexington Avenue, New York

Visst står branschen inför stora utmaningar, men framtidstron är påtaglig under IFAC-mötet i New York. Företrädare för branschen från jordens alla hörn utbyter här erfarenheter om olika sätt att lyfta tjänsterna så att de bättre motsvarar förväntningar från marknaden och det allmänna.

Jag är glad att mitt anförande om den svenska utvecklingen och behovet av innovation på revisionsområdet faller i god jord. Plötsligt hör jag många säga att branschen måste vara steget före (hur översätter man ”ahead of the curve”?).

En kollega från Storbritannien påminner om det självklara – att alltid sätta fokus på företagens behov att utvecklas och växa, inte på branschens standardiserade tjänster. Rätt, verklig innovation uppstår dessutom ofta på marknaden.

The Empire State Building

Vi får också höra hur den brittiska branschen medverkar till att få bättre fart på Storbritanniens ekonomi. För att hjälpa små företag att växa erbjuder 2 000 brittiska byråer gratis rådgivning vid första träffen med företagen, något som uppskattas även från politiskt håll.

Så, det mesta är uppåt!

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén