Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Etikett: rådgivningsförbud Sida 2 av 6

EU går sin egen väg

Nu har det kommit fram lite mer information om vad ministerrådet enades om 4 oktober 2013 avseende revisionspaketet. Uppgifterna är ännu inte bekräftade, men för revisionen i företag av allmänt intresse (noterade företag och finansiella företag) talas det bl.a. om:

  • byrårotation på maximalt 20 år (15 år för systemviktiga finansiella företag). Upphandling krävs efter de första 10 åren. Enskilda länder får besluta om kortare perioder
  • rådgivningen på revisionsuppdrag begränsas enligt en förbudslista (”black list”). De förbjudna rådgivningstjänsterna får inte lämnas året före eller sex månader efter revisionsuppdraget. Rådgivningen får över en treårsperiod inte överstiga 70% av revisionsarvodet
  • utvidgad rapportering i revisionsberättelsen om risker för väsentliga fel i räkenskaperna respektive osäkerhet kring förutsättningar för ”going concern”
  • tillsynen samordnas genom ett nytt organ – Committee of European Oversight Bodies (CEOB)

Att uppnå harmonisering verkar vara svårt. Jag får känslan att det rent av har blivit svårare. Som nämns ovan kommer ju enskilda länder att kunna ha olika regler för byrårotation. Det är inte så lämpligt i gränsöverskridande koncernrevision. EU går också sin egen väg när det gäller rådgivningen och inför detaljerade förbudsregler istället för att hålla fast vid IESBAs etikkod som ju ligger till grund för den goda yrkesseden i bl.a. Sverige. Av allt att döma inför EU även en egen revisionsberättelse, och då blir det svårare för den globala marknaden att tolka och dra nytta av revisorns rapportering. En rysare är att det mesta av EUs nya revisionsberättelse sannolikt ska komma att tillämpas på samtliga revisionsuppdrag, även de allra minsta. Det beror på att bestämmelserna om revisionsberättelsen läggs i ett direktiv istället för i en tvingande förordning.

Harmonisering? Nej, om det blir som ministerrådet föreslår blir det totalt sett snarare ”disharmonisering” av den internationella revisionen. Jag ser detta som ytterligare en påminnelse om att branschen måste sätta sig i förarsätet och ta ansvar för utvecklingen av revisionstjänsten.

Nästa steg blir alltså att ordförandelandet Litauen påbörjar förhandlingarna med EU-parlamentet och EU-kommissionen. Siktet är inställt på att parlamentet ska kunna rösta om hela paketet 4 februari 2014. Och om allt inte är på plats före parlamentsvalet i maj 2014 blir det ytterligare förseningar i beslutsprocessen.

Ja, än är inget klart och därför fortsätter FAR oförtrutet att påverka. Och utgångspunkten för våra argument finns, nu liksom tidigare, här.

Följ EU-processen i realtid

Imorgon onsdag (29 maj) sammanträder det s.k. Konkurrenskraftrådet (del av Ministerrådets process). Då ska EUs medlemsstater besvara frågor som ordförandelandet Irland har ställt med anledning av EU-paketet om revision i noterade och finansiella företag.

De centrala frågeställningarna avser:

  • byrårotation – Irland föreslår rotation om 7 år med möjlighet att förlänga till 14 år, förutsatt att vissa kriterier är uppfyllda
  • rådgivning – ordförandelandets förslag innebär att rådgivningen begränsas till 70% av revisionsarvodet över en treårsperiod
  • tillsyn – Irland förordar att revisorstillsynen sker inom ramen för ESMA som även utövar tillsyn över de finansiella företagen

FAR har helt nyligen varit i kontakt med den svenska regeringen om de här frågorna. Utgångspunkten för FAR återfinns i detta position paper.

Den som vill följa den inledande diskussionen i Bryssel – och se vad Sverige faktiskt tycker – kan göra det live från kl. 10.00 via den här länken, dvs. om internet klarar anstormningen …

Om Irland får med sig medlemsländerna kring ett kompromissförslag kan sedan ”trilogen” mellan Ministerrådet, EU-kommissionen och EU-parlamentet påbörjas.

Jag återkommer efter hand med ny information om EU-processen här på bloggen. Om du verkligen vill hänga med i branschfrågorna kan du följa mig på twitter – det är enkelt att starta ett twitterkonto.

En framtid bortom 3:12 och grönboken

Trender_diskuteras_450x217px
Mia Larsson, Hans Bredberg och Helena Dale diskuterar trender

Jag tror inte att någon har lyckats undgå debatten om regeringens förslag till nya 3:12-regler. Remissinstanserna – i form av företag, branschorganisationer, myndigheter och universitet –  är starkt kritiska. Dessutom har personer som Sven-Olof Lodin och Niclas Virin också framfört kritiska synpunkter.

Från FARs sida arbetar vi oförtrutet med att uppvakta politiker för att visa på de negativa konsekvenser som 3:12-förslaget medför, inte minst för tillväxt och sysselsättning inom den viktiga tjänstesektorn. Här kan du för övrigt läsa FARs remissvar.

Samtidigt ökar dramatiken i Bryssel kring EUs revisionspaket avseende revision i företag av allmänt intresse (noterade och finansiella företag). Ordförandelandet Irland har nu skissat på ett kompromissförslag, allt i syfte att kunna slutföra beslutsprocessen före halvårsskiftet. Även på detta område fortsätter FAR att idogt framföra viktiga synpunkter och argument. Jag vill i sammanhanget tipsa om intervjun med Olle Schmidt, EU-parlamentariker (FP) på FARs poddradio Rakt med Rakel.

Erik Emilsson, Anna-Clara af Ekenstam och Roland Dansell tecknar framtidsbilden
Erik Emilsson, Anna-Clara af Ekenstam och Roland Dansell tecknar framtidsbilden

Men – och det är viktigt att framhålla – det finns en spännande framtid bortom 3:12 och grönboken. Som jag har bloggat om tidigare jobbar FAR tillsammans med Kairos Future med att göra en framtidsstudie som siktar på 2025. Under veckan genomförde vi ytterligare en framtidsdag där vi diskuterade trender och utfallet av alla intervjuer och enkäter.

Hela framtidsstudien kommer att presenteras på Branschdagarna i höst, men vi kommer också att göra utspel löpande. FAR arrangerar även ett seminarium under Almedalsveckan som bygger på framtidsstudien.

Jag vill inte avslöja för mycket än av alla intressanta resultat, men en sak framstår klart: branschen har nöjda medarbetare.

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén