Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Etikett: rådgivningsförbud Sida 3 av 6

Byrårotation upp till 25 år

EU-parlamentets juridiska utskott, JURI, har idag satt ner foten avseende revisionspaketet som ju omfattar revision i företag av allmänt intresse (noterade och finansiella företag). Och just nu presenteras JURIs beslut i Bryssel. I korthet innebär JURIs beslut följande:

  • byrårotation införs på 14 år, men enskilda medlemsstater kan besluta om ett utvidgat intervall om 25 år om det görs en upphandlig eller om revisionsutskottet gör en ordentlig utvärdering eller om det är gemensam revision
  • tillåtna rådgivningstjänster blir i allt väsentligt i linje med vad som gäller idag
  • all rådgivning ska upphandlas och godkännas av revisionsutskottet
  • gränsen för tillkommande granskningstjänster om 10% av revisionsarvodet är borta
  • krav på införande av internationella revisionsstandarder, ISA, i alla länder
  • utökad dialog mellan revisorn och tillsynsmyndigheter

Vidare är kravet på totalt rådgivningsförbud för revisionsbyråer med stora marknadsandelar liksom kravet på gemensam revision borta från processen.

JURIs beslut kommer nu att ligga till grund för hela parlamentets omröstning i frågan. Det definitiva beslutet kommer sedan att förhandlas fram mellan kommissionen, parlamentet och ministerrådet. Som jag informerat om tidigare siktar ordförandelandet Irland på att gå i mål med hela processen redan före halvårsskiftet.

Jag återkommer naturligtvis med ytterligare kommentarer och analyser.

Revision under stark förändring

Två positiva saker och en mycket oroande – så kan jag sammanfatta senaste nytt från den politiska processen kring revisionspaketet.

FARs ordförande Anna-Clara af Ekenstam debatterar revisorns framtid.

FARs ordförande Anna-Clara af Ekenstam debatterar revisorns framtid.

Vid ett FEE-möte på Irland, som ju är EUs ordförandeland, gick debattens vågor höga om revisionens framtid. Hur kan revisorn på bästa sätt medverka till förtroende och effektivitet? Men också till finansiell stabilitet på makronivå!? Vad ska revisorn i så fall granska? Och till vem ska revisorn rapportera? Min enkla slutsats är att revisionen är under stark förändring.

När det så gäller de pågående förhandlingarna om revisionspaketet framkom några saker från ansvarigt håll i Irlands regering. Förslagen om gemensam revision, dvs. två revisionsbyråer på ett och samma uppdrag, respektive totalt rådgivningsförbud är båda ute ur bilden. Det är positivt.

En annan sak är däremot minst sagt oroande. Det handlar om EU-kommissionens respons på de många kraven att paketet måste införas genom direktiv och inte genom en direkt tvingande EU-förordning. Nu säger kommissionen att om det ”bara” blir ett direktiv ska reglerna omfatta all revision, alltså även revisionen i de minsta företagen.

För mig är det obegripligt att kommissionen, ens i det politiska spelet, vill föreslå något som så tydligt är tvärtemot allt vad förenkling heter. De krångliga reglerna i EU-paketet är ju avsedda för revisionen i noterade och finansiella företag. Och så måste det förbli!!

Arbetet med att påverka detta i rätt riktning fortsätter nu med oförminskad styrka! Men jag tvingas upprepa vad jag redan har sagt: Det hade varit enklare om revisionen inte alls var lagstadgad.

Det är förfärligt dåligt

Nu är det långt över ett år sedan EU-kommissionen presenterade sitt förslagspaket om revision. Men vi har aldrig varit längre från en lösning.

Irland, som leder förhandlingarna inom ministerrådet, verkar inte lyssna på de andra länderna. Samtidigt skjuter utskotten inom EU-parlamentet på sina respektive beslut. Gång på gång. Detta beror främst på att uppfattningarna svänger, t.ex. om byrårotation, men också – tror jag – på att det inte kommer någon vägledning från det oeniga ministerrådet.

I sommar tar så Litauen över ordförandeklubban. Och redan signalerar Litauen att man inte tänker prioritera revisionsfrågorna. Märkligt …

Det värsta är att medan politikerna drar ut på processen sker det tjuvstarter runt om i Europa. Jag har tidigare pekat på Nederländerna och Storbritannien/Irland där man tjuvstartar med byrårotation och rådgivningsförbud respektive utvidgad revisionsberättelse. Idag kom dessutom ett uttalande från det brittiska ”konkurrensverket” som argumenterar för byrårotation och krav på upphandling av revision. Om det fortsätter så här kommer marknaden och de olika ländernas parlament att ta saken i egna händer.

Det är förfärligt dåligt!! Var finns det politiska ledarskapet?? Är processerna i Bryssel rätt designade?? Det är i sådana här lägen jag tänker att revisionen inte alls ska vara lagstadgad. Det politiska systemet kan ju förstöra en förtroende- och värdeskapande tjänst. Det får bara inte ske!

Nu har jag skrivit av mig!

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén