Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Etikett: rättssäkerhet Sida 3 av 4

Tydligt, enkelt och förutsägbart?

Förslaget till skärpta regler för avdragsrätt för räntor (s.k. räntesnurror) väckte starka känslor. FAR avstyrkte förslaget med hänvisning till bristande rättssäkerhet eftersom Skatteverket självständigt och i efterhand skulle få avgöra om ett låneförhållande var betingat av affärsmässiga skäl eller inte.

Den kraftiga kritiken fick regeringen att backa, men Finansdepartementet ska komma tillbaka med ett nytt förslag. Det är viktigt att den nya lösningen inte ger utrymme för skönsmässiga bedömningar från Skatteverkets sida. För osäkerheten handlar inte bara om förhållandet mellan företaget och Skatteverket. Företagets ägare, leverantörer, kunder, långivare och andra intressenter kommer också att lida av osäkerheten. De måste ju kunna förlita sig på den finansiella informationen om företaget när de fattar sina beslut. Och det är inte rimligt att revisorn – och alla andra – ska försöka prognostisera utfallet av Skatteverkets prövning, särskilt som den kan ske retroaktivt upp till sex år bakåt i tiden. Det hinner dessutom bli fråga om mycket stora belopp.

Den som vill argumentera kan säga att företaget och revisorn samt de olika intressenterna kan finna sätt att hantera osäkerheten i skatteberäkningarna. Jovisst, men varför ska vi med öppna ögon dra på oss stora och onödiga kostnader som osäkerhet i finansiell rapportering alltid medför?

Nej, vi får aldrig ge upp ambitionen att skattesystemet ska vara tydligt, enkelt och förutsägbart. Det är också utifrån de kriterierna vi ska bedöma Finansdepartementets nästa förslag om räntesnurror.

Alltför snurrigt, sa FAR

Regeringen svänger efter FARs kritik av förslaget att begränsa skatteplanering med hjälp av s.k. räntesnurror.

I FARs remissvar klargörs att förslaget hade för stora brister för att kunna ligga till grund för lagstiftning.

Jag tycker det är glädjande att regeringen nu tar till sig kritiken och försöker finna en bättre och mer rättssäker lösning.

Kungens ord väger tungt också i HQ

Kungen är kanske inte känd för att vara en djup tänkare, men vid ett tillfälle överraskar Elvis Presley. På frågan om han är nöjd med sin image blir svaret: »En image är en sak, en människa är något annat«.

När en image eller en bild väl är etablerad sitter den kvar länge. I Elvis fall tror ju fortfarande en och annan att han lever. Musiken lever i alla fall vidare.

HQ får mig att fundera på detta med bilder och perception. Jag ser likheter med Skandiafallet för tio år sedan. Tidigt i förloppet kablades bilden ut att personer i Skandias företagsledning hade sprängt taken i Sharetracker och Wealthbuilder – de omtalade incitamentsprogrammen.

Jag menar med bestämdhet att detta var frågor som låg på styrelsens bord, inte hos ledningen. Men tyvärr förlorade den allmänna bilden kontakten med fakta, och ingen – var det ens någon som försökte? – lyckades vrida bilden rätt. Därför blev det rättsliga efterspelet också nästan helt resultatlöst. I domstolarna läser man ju fortfarande lagen, och där gick ledningen fri.

Det finns en bild också i HQ-affären. Den är starkt präglad av Finans­inspektionens (FI) kraftfulla åtgärder och uttalanden. I Sverige gör myndigheter inte fel, och därför är det naturligtvis rätt av FI att stänga banken. Sedan anmäler FI även HQ-revisorn till Revisorsnämnden (RN) med hänvisning till påstådd övervärdering av tradingportföljen.

Bilden är nu tydlig, de flesta springer åt samma håll och skuldfrågan är sedan länge avgjord. Och styrelsen och revisorn klär skott när aktie­ägarna förlorar pengar.

På Karlavägen i Stockholm bryr man sig inte om bilden av HQ. Där sitter RN och nagelfar revisorns granskning och dokumentation under mer än ett år. Det blir till slut en erinran för bristande dokumentation på någon punkt men i övrigt beröm(!) för en bra granskning.

Det är ingen överdrift att påstå att de två myndigheterna – FI och RN – gör helt olika bedömningar. Men det finns ingen tredje myndighet som säger vem som har rätt. För båda kan inte ha rätt, en har gjort fel. Punkt.

Mycket står på spel: förtroendet för myndigheter och rättssäkerheten. Det handlar också om revisionens relevans. Men värst av allt är att människor har kommit i kläm. Vi måste därför få veta om det är FI eller RN som är ute och cyklar. Någon ordning ska det vara i en rättsstat.

När tillsätter regeringen HQ-kommissionen?

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén