Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Etikett: redovisning i realtid

Behövs årsredovisningen?

”Jag tror inte på digitaliseringen, det är bara något som Dan Brännström snackar om”. Ungefär så sa en kollega i samband med en akademisk studie. Och jag måste erkänna att ibland känns det som att jag ropar ”vargen kommer”.

I senaste FAR-podden gästas vi av Annika Stenberg, Bolagsverkets nya generaldirektör, och Mattias Segerbrand, auktoriserad redovisningskonsult vid Saldo Redovisning. Det är ett spännande samtal om hur digital rapportering förändrar spelplanen för branschen. För Bolagsverket och dess motsvarigheter i de nordiska länderna undersöker nu hur företag ska kunna rapportera i realtid till en enda myndighet som sedan delar informationen med andra. ”Smart government”, kallas projektet.

Detta väcker naturligtvis en rad frågor. Vad händer med årsredovisningen, behövs den överhuvudtaget? En annan handlar förstås om hur branschens affärsmodell påverkas. Eller är detta bara ännu ett rop om att ”vargen kommer”?

2 kommentarer

Auktoriserad visionär – hen är redan här

”Vad är motsatsen till en auktoriserad revisor? En auktoriserad visionär?” Den frågan ställer sig Michael Engström, Ahrens, i ett inlägg som han fruktar ska få landets revisorer att vända sig mot honom.

Jag gillar Engströms ansats. Självklart ska revisionen tillföra värde, också när det gäller att planera för framtiden. Revision ska innehålla både re och vision. Detta blir ännu tydligare när all redovisning och rapportering sker i realtid (och där är vi förr än vi anar). Vad som är redovisat är då redan känt och analyserat. Därför blir spaningen på framtiden desto intressantare.

Förresten förekommer redan redovisning i realtid kombinerad med framåtriktad rådgivning. Så de auktoriserade visionärerna är redan här, men de kan bli betydligt fler. Faktum är att Engströms auktoriserade visionär dessutom stämmer väl överens med det paradigmskifte som FAR:s senaste framtidsrapport – Nyckeln till framtiden – beskriver. Rapportering i realtid, tillgång till Big data och nya analysverktyg gör ju att kikarsiktet ställs om från historien till framtiden.

2 kommentarer

Powered by lovecraft Anders Norén