Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Etikett: Regelrådet

Svårt att göra enkelt?

Mitt i semestertider lanserade näringsminister Mikael Damberg ett förenklingspaket för företag. Bland annat får Tillväxtverket i uppdrag att utreda dels hur ny teknik kan nyttjas för att skapa bättre informationsutbyten mellan myndigheter, dels hur olika handläggningstider kan kortas.

Detta är lovvärt, men jag har mina dubier. När det gäller informationsutbytet mellan myndigheter fick Bolagsverket m.fl. ett liknande uppdrag hösten 2011 av den dåvarande regeringen. Visionen om ett förenklat uppgiftslämnande till myndigheter och ”En uppgift en gång” (eller ”One Stop Shop”) har därför funnits länge nog. För att detta ska bli verklighet måste vi dessutom tillämpa elektronisk ingivning av årsredovisningar, men alla försök och utredningar till trots är detta ännu inte på plats i Sverige. Det tycks vara svårt att göra det enkelt, men enkelt att göra det svårt …

Sedan funderar jag på om vi verkligen behöver fler utredningar på samma tema. Det som krävs är beslut, inte mer information. Jag har sagt det förut och jag säger det igen: Sätt ner foten, Mikael Damberg.

FAR:s branschdagar tar vi självfallet upp behovet av förenkling, bland annat genom en spännande dialog med Regelrådets ordförande Pernilla Lundqvist och näringsdepartementets statssekreterare Niklas Johansson. Här behövs din röst, så missa inte att anmäla dig!

Regelvidrigt inte nog

Varannan regel får underkänt skriver Regelrådets ordförande Stig von Bahr, som bl.a. uppmärksammar riskerna med EU-förslaget om revision. Och i Regelrådets publikation ”Regelrätt” får jag kommentera både positiva och negativa inslag i EU-förslaget.

Det är utmärkt att statliga Regelrådet tar ton i debatten, och att riksdagen slår fast att förslaget strider mot EU:s egna regler. Men det krävs mycket mer för att stoppa EU-kommissionens framfart. Branschen har sin givna roll men måste bli mer proaktiv.

Allra största möjligheten att påverka har företagen och ett samlat näringsliv, men ropen måste eka ända till Bryssel. Och det kräver att man tar i ordentligt.

För slutresultatet måste bara bli bättre än det dåligt underbyggda förslaget!

Det krävs mer glöd i förenklingsarbetet

För några år sedan pratade alla politiker – både här hemma och i Bryssel – om vikten av att förenkla, framför allt för de mindre företagen. Var finns förenklingsglöden nu? Istället framförs förslag till ny reglering i spåren av finanskrisen. EU-kommissionens regleringsiver kommer till uttryck i grönböcker som siktar på de stora bolagen, men jag är rädd att det spiller över på alla.

Vid utgången av 2010 hade regeringen uppnått en inbesparing på endast 7 % av de administrativa kostnaderna, att jämföras med målet på 25 %. Det mesta återstår alltså att göra. Och det är inte svårt att finna regler som behöver förenklas. Det räcker att nämna skatter och moms.

Regelrådet har en viktig uppgift att hålla nere svensk regleringsiver. Men det är också angeläget att ta bort regler som har överlevt sig själva. Ett exempel är bestämmelserna om kontrollbalansräkning. När kravet på aktiekapital förra året sattes till 50 tkr skulle man naturligtvis tagit bort kontrollbalansräkningen, som tar tid och kostar pengar i lägen när det är ont om just tid och pengar. Nej, det behövs ett nytt borgenärsskydd kopplat till likviditeten istället för aktiekapitalet. Det fanns en idé i ett av regeringens utredningsdirektiv att kopiera det brittiska upplägget ”wrongful trading”, men det föll tyvärr bort i hanteringen.

Det är mycket bättre att uppmärksamma likviditeten istället för aktiekapitalet. Ett företag utan pengar överlever inte hur stort aktiekapitalet än är. Jag tror dessutom att ett ökat fokus på likviditet är till nytta för såväl det enskilda företaget som för näringslivet i stort.

Det vore kul att få se många förenklingsförslag här på bloggen. Inget är för litet och inget är för stort. Och kanske kan just ditt förslag ge ny glöd i förenklingsarbetet.

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén