Regeringen svänger efter FARs kritik av förslaget att begränsa skatteplanering med hjälp av s.k. räntesnurror.

I FARs remissvar klargörs att förslaget hade för stora brister för att kunna ligga till grund för lagstiftning.

Jag tycker det är glädjande att regeringen nu tar till sig kritiken och försöker finna en bättre och mer rättssäker lösning.