Det är ett år sedan branschen träffade finansmarknadsminister Peter Norman och Finansinspektionens (FI) Martin Andersson. Därför är det hög tid att sjösätta allt vi kom överens om för att lyfta revisionen i finansiella företag.

Från Fars sida har vi beslutat om en ny licensiering av revisorer i finansiella företag. Kraven är betydligt tuffare än tidigare, för revisionen i finansiella företag måste vara på topp. Vi har också bestämt hur revisorns rapportering till FI ska snabbas upp.

Men den riktigt stora pusselbiten är en helt ny rekommendation för revision i finansiella företag. Den innebär en ökad granskning av företagets interna styrning och kontroll, utan att komma i närheten av en SOX-granskning. Revisionen blir också mer transparent genom två årliga ”long form reports” till styrelse och ledning. Rapporterna behöver inte bli så långa som namnet antyder, men förhoppningsvis ska de bidra till företagets ständiga förbättringsarbete.

Visst har vi sneglat på internationella förebilder, men upplägget är anpassat till den svenska miljön och FI har löpande lämnat konstruktiva synpunkter. Under våren ska rekommendationen ut på remiss för att kunna implementeras redan i år om FI så beslutar.

Jag menar att åtgärderna lyfter revisionen på det sätt som regeringen, FI och vi från branschen var och är överens om. Det känns bra.