Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Etikett: revision (Sida 2 av 15)

#AuditorProud Day

Det är dags igen. Över hela världen uppmärksammas idag, 28 september, revisorn och nyttan med revision.

Alla stolta revisorer och alla andra som gillar revision uppmanas att visa det på sociala medier under hashtaggen #AuditorProud.

Så berätta varför du tycker att revision är kul. Eller beskriv den nytta du gör som revisor. Hoppas också att olika intressenter till revisionen vill ansluta med lovord.

Det blir roligt att ta del av alla berättelser, och förhoppningsvis sprids det glada budskapet alla dagar framöver – inte bara på #AuditorProud Day!

Kommentera

Alla behöver en revisor

Gunilla Svedberg är president i Rotary Göteborg-Kungsporten.

Gunilla Svedberg är president i Rotary Göteborg-Kungsporten.

Det blev ett annorlunda fredagsmys för rotarianerna i disponentvillan vid Lyckholms gamla fabriker. Jag var nämligen inbjuden att hålla ett föredrag hos Rotary Göteborg-Kungsporten. Till bilden hör att FAR-medlemmen Gunilla Svedberg är president i klubben.

Jag inledde med att påstå att alla behöver en revisor. Inte bara för trygghet och effektivitet i företagandet, utan också för förtroende och tillit i ett bredare perspektiv.

Uppgifter och data har aldrig tidigare varit så lättillgängliga som nu. Ändå förekommer desinformation, fake news och alternativa fakta som många tycks gå på. Det är därför alla behöver en revisor. Någon som tar reda på fakta och pedagogiskt visar på sanningen. För det finns väl bara en sanning!?

Och föremålet för revision behöver inte vara redovisning. Det kan vara något annat som går att mäta. Insikten att allt faktiskt går att mäta gör revisionens räckvidd oändlig. Frågestunden efter föredraget bekräftar att behovet av revision är stort. Lika stort som behovet av sanning.

Kommentera

Revision är samhällsnytta

Riksdagen uppmanar nu regeringen att överväga om fler företag kan undantas från revisionsplikten. Det är inte någon särskilt kraftfull uppmaning. Jag kan ana en tvekan i skrivningarna om huruvida detta verkligen är en bra idé, och för regeringen finns det en uppenbar uppförsbacke i frågan. Det har ju framkommit kritiska synpunkter från bland andra Ekobrottsmyndigheten och Bolagsverket i spåren av det första steget för slopad revisionsplikt. Aktiebolaget kan lättare användas som verktyg i ekonomisk brottslighet. Och när proffs som redovisningskonsulter eller revisorer inte anlitas går kvaliteten i årsredovisningarna ner. Därigenom sjunker tilltron till aktiebolaget som traditionellt åtnjutit ett mycket högt förtroende och som därför haft stor betydelse för utvecklingen av näringsliv och samhälle.

Förutom att vara till nytta för enskilda företag är revision alltså samhällsnytta. Den faktorn måste väga tungt när regeringen gör sina överväganden. I bedömningsunderlaget bör regeringen även inkludera vad Riksrevisionen kommer fram till i sin granskning av konsekvenserna av avskaffandet av revisionsplikten. Riksrevisionens rapport ska publiceras i oktober 2017.

Är det en bra idé att höja gränsvärdena för revisionsplikt? Vad tycker du?

6 kommentarer

Powered by lovecraft Anders Norén