Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Etikett: revisionsberättelse Sida 2 av 7

Det är en välsignad bransch som bygger sin framtid

Påve Franciskus talar till branschen.

Påve Franciskus talar till branschen.

På något sätt kändes det som att den intensiva veckan aldrig ville ta slut. Men så kallas ju Rom för ”Den eviga staden”, och det var där som branschens världskongress – World Congress of Accountants 2014 – hölls i mitten av november med uppemot 4 000 deltagare från 140 länder.

Under världskongressen diskuterades branschens hetaste frågor och vägval. Årets tema ”learning from the past, building the future” kändes extra spännande med tanke på vår framtidsstudie och det förändringsarbete som många svenska byråer nu genomför för att skapa sin egen framtid.

Jag har för övrigt svårt att tänka mig en bättre inramning för det temat. Med sina otaliga ruiner påminner Rom om flydda tider. Samtidigt är det en modern storstad som sjuder av liv och som lockar besökare från hela världen. Alla vägar tycks faktiskt bära till Rom. Att påve Franciskus dessutom beviljade branschen audiens blev till en oslagbar final.

Om branschen ska kunna återta platsen i förarsätet, där ju politikerna nu trängs, och ta ansvar för sin utveckling och bygga sin framtid är det faktiskt nödvändigt att vi träffas över gränserna och gemensamt tar ut färdriktningen. För framtiden blir inte som vi tror utan vad vi gör den till. En av paneldeltagarna pekade obarmhärtigt på alternativen: ”make history” eller ”made by history”.

Seminarierna under kongressen erbjöd en bred meny om frågor som redovisning, revision och finansiering i mindre företag men också om hur revisionsutskottens roll i större företag förändras. Den nya revisionsberättelsen, som publiceras i januari 2015, var ett annat populärt ämne. För att inte tala om offentlig redovisning som ju är så avgörande för världsekonomin. Jag valde även att gå på seminarier om framtidens redovisning – integrerad rapportering.

I ett seminarium presenterade norske kollegan Per Hanstad det nordiska arbetet med att ta fram en ny standard för revision i mindre företag. Det möttes av en spontan applåd och efteråt var intresset stort från många håll runt vår jord. För det är hög tid att differentiera revisionen och anpassa den till företag av olika storlek och komplexitet.

Att revisorn i företag av allmänt intresse ska öppna ”svarta lådan” och berätta mer i den nya revisionsberättelsen mottogs positivt. Här kunde britterna, som har tjuvstartat, visa på positiv respons från marknaden. Revisionsberättelsens läsvärde ökar om det alltid finns företagsspecifika kommentarer. Att revison blir mer transparent gör också att företagens rapportering och riskhantering förbättras. Så tror i alla fall många.

Men det som dröjer sig kvar allra starkast är diskussionerna om framtidens redovisning – integrerad rapportering. Det var under kongressen i Kuala Lumpur 2010 som jag först hörde om tankarna på integrerad rapportering. Behovet ökar nu att finna ett sätt att i både små och stora företag integrera den finansiella rapporteringen med annan information så att det går att förstå hur företaget hållbart kan skapa värde. Pilotföretagen säger att en förutsättning är en annorlunda och integrerad styrning av företaget.

I Rom fick vi bevis på hur den integrerade rapporteringen vinner terräng. Det var också uppmuntrande att höra hur ett företag kunde gå från en årsredovisning på 660 sidor(!) till en integrerad rapport på 55 sidor.

Ett företags redovisning ska inte bara vara korrekt utan också begriplig och användbar. På den punkten konstaterades att branschen proaktivt måste medverka till att finansiella rapporter verkligen blir bra beslutsunderlag. Här fladdrade mina tankar till vårt arbete med att utveckla redovisningen för de svenska bostadsrättsföreningarna. Den som vill köpa en bostadsrätt har rätt att förvänta sig att årsredovisningen är ett bra beslutsunderlag. Varför ska den annars ligga framme på visningen?

Det går alltid att önska mer, men jag tycker att den globala branschen har blivit öppen för förnyelse och innovation. Det bådar gott och stärker min framtidstro. Att påven dessutom har välsignat oss kan bara vara en fördel.

Ledare i Balans #10/2014

Revisorn öppnar svarta lådan

Finforums moderatorer - Peter Malmqvist (EQR) och Patricia Hedelius (SvD).

Finforums moderatorer – Peter Malmqvist (EQR) och Patricia Hedelius (SvD).

Alla ser fram emot att revisorn ska öppna sin svarta låda och bli mer transparent i sin rapportering. Det framkom vid ett seminarium med CFOs, finansanalytiker, kommunikatörer och revisorer under Finforum igår.

Som bekant ingår nya regler för revisorns rapportering i noterade och finansiella företag (företag av allmänt intresse) i EUs revisionspaket. Parallellt har globala standardsättaren IAASB arbetat fram en ny revisionsberättelse. Den lanseras i januari nästa år och ska tillämpas på revisionsberättelser som upprättas efter 15 december 2016. FARs policygrupp för revision har därför fullt upp med att mejsla fram en ny svensk revisionsberättelse för dels företag av allmänt intresse, dels övriga företag.

Den stora nyheten är att revisorn i företag av allmänt intresse ska lyfta fram särskilt betydelsefulla områden, dvs. sådant som påverkar revisorns nattsömn. I EU-förordningen beskrivs det som att revisorn ska ange ”de viktigaste bedömda riskerna för väsentliga felaktigheter”. Detta inkluderar risker relaterade till bedrägeri. Revisorn ska även presentera sina åtgärder till följd av dessa risker. Av det följer att vi aldrig mer kan tala om ”rena” eller ”orena” revisionsberättelser i dessa företag eftersom de ju kommer att innehålla företagsspecifika kommentarer.

På seminariet diskuterade vi vad den nya revisionsberättelsen faktiskt leder till. Allt talar för att kundföretagets rapportering kommer att påverkas positivt. På något sätt blir ju företagets respektive revisorns rapportering – i högre grad än idag – två kommunicerande kärl. Dessutom ökar revisionens relevans och revisionsberättelsen får ett betydligt högre läsvärde. Detta backas upp av erfarenheter från Storbritannien som har tjuvstartat med ny revisorsrapportering. I diskussionen på Finforum drog vi också slutsatsen att revisionens kvalitet kommer att lyfta. En transparent rapportering utmanar revisionsteamet att verkligen fokusera på rätt saker.

En sak är helt säker. Revisorns professionella omdöme kommer väl till pass, för det är inte alltid så självklart vilka områden som ska tas upp och hur de ska beskrivas. Vi diskuterade några förhållanden som kan göra en revisor bekymrad:
• attestrutinerna för inköp är bristfälliga
• kompetensen dräneras när nyckelpersoner lämnar
• likviditeten är ständigt svag

Så kan det se ut, men hur ska punkterna belysas i den nya revisionsberättelsen?

Lärdom 3 – Utveckla revisorns rapportering

Jag vill även idag uppmärksamma FARs förtroendearbete ”Så stärker vi förtroendet” och de lärdomar vi har sammanställt i vår ”vitbok”. Förhoppningen är att lärdomarna ska utgöra en bra grund för fortsatta diskussioner men framför allt för konkret förtroendearbete. Det har blivit dags att uppmärksamma lärdom nr 3 här på bloggen. Så här skriver vi i ”vitboken”:

Utveckla revisorns rapportering 
Revisorns rapportering måste alltid utvecklas, och nu ökar förväntningarna på att den ska bli mer nyanserad. Det handlar både om hur revisorn kommunicerar i revisionsberättelsen men också på bolagsstämman.

Från branschen fortsätter vi att påverka den internationella processen med att utveckla revisionsberättelsen. Och på hemmaplan kan vi ta fram en vägledning med exempel för revisorns rapportering på bolagsstämman.”

Vid möten med revisionens olika intressenter får jag ofta höra att revisionsberättelsen är för digital eller svartvit – ”tillstyrker eller avstyrker”. Några efterlyser därför revisorns ”gråskala”. En sådan är nu på väg genom förslagen från både EU och IAASB. Inom EU kommer revisorn i noterade och finansiella företag att alltid belysa de mest betydande riskerna för väsentliga fel i företagets rapportering. Därmed får vi en ”gråskala” som jag tror kan öka läsvärdet för revisionsberättelsen men också relevansen för revisionen. De nya EU-reglerna innebär även att revisorn på samtliga revisionsuppdrag ska uttala sig om huruvida det finns betydande tvivel om förutsättningarna för fortsatt drift (going concern).

På FAR jobbar vi nu med att ta fram en vägledning för revisorns muntliga rapportering vid stämman. Rapporteringen ska inkludera revisorns egna bedömning av sin opartiskhet och självständighet. Revisorn ska dessutom kommentera innehållet i lämnad rådgivning och arvodesuppgifter – allt för öka transparensen.

Vad tycker du kan förändras i revisorns rapportering?

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén