Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Etikett: revisionsberättelsen

Den bästa berättelsen?

Från och med räkenskapsåret 2011 tillämpas den internationella standarden ISA vid revision i Sverige.

Imorgon är jag inbjuden till en revisionsbyrå. Jag anar av inbjudan att det finns synpunkter på ISA, och hur den kan tillämpas på små företag. Man vill också diskutera den nya revisionsberättelsen med mig.

Om revision ska göra skillnad är det viktigt att revisorns rapportering kan förstås och uppskattas av revisionens alla intressenter. Och därför är utformningen av revisionsberättelsen av största betydelse.

Vad tycker du om den nya revisionsberättelsen – är den bra eller dålig? Passar den för små företag?

Om du är kritisk får du gärna komma med goda idéer om vad vi ska göra. Hör jag inget så är väl allt OK …

Vem vill läsa detta?

Branschen är stadd på en resa mot nya mål och höjdpunkter. ”Vart är vi på väg?” är temat för min skildring av resan.

EU-kommissionen pekar ut en färdriktning i sitt revisionspaket. Men det vägvalet leder fel. Det ser vi tydligt när vi försöker tillämpa bestämmelserna om revisionsberättelsen för ett större företag. I nummer 3/2012 av Balans visar min kollega Lennart Iredahl och jag hur vi uppfattar kommissionens förslag. Vi pekar också på några av de frågetecken man snabbt snubblar över vid utformningen av revisionsberättelsen.

Det råder ingen tvekan om att revisionsberättelsen à la EU blir mycket komplex och inte särskilt användbar. Detta kan omöjligt vara framtiden.

Nej, det finns bättre lösningar. Om några dagar ska jag medverka vid en IFAC-konferens. Där ska jag visa på ett annat vägval, ett sätt att göra revisionen nyttigare och mer relevant. Mot slutet av anförandet kommer jag att ställa frågan om det räcker med fortsatt utveckling av revisionen. Eller om det nu krävs stora förändringar, eller rentav innovation. En annan fråga är om revision i små respektive stora företag kan vara samma sak imorgon.

Vad tycker du?

Om du hänger med på resan så får du mina svar. Nästa anhalt är The Big Apple.

Tag plats, var god stäng dörrarna!

Revisorns roll uppe för diskussion

Aktiespararna vill att revisorn ska lämna en fylligare rapportering och informera mer om exempelvis risker. Revisionsberättelsens ”till- eller avstyrker” räcker inte. Motsvarande debatt förs i andra länder, och EU-kommissionen efterlyser i sin grönbok från oktober 2010 också en mer nyanserad rapportering från revisorn.

Senaste nytt från den globala organisationen för revisorer och redovisare – IFAC – pekar på att det kan komma en ny revisionsberättelse som matchar ökade förväntningar. Jag har själv argumenterat för att revisorn ska sätta betyg. Det tycker en del är att gå för långt …

Innan vi har en ny revisionsberättelse på plats kan Aktiespararna glädjas åt att den svenska revisorn deltar på årsstämman. Det är inte lika vanligt utomlands. Att revisorn kommenterar upplägget av revisionen och viktiga slutsatser från densamma är, menar jag, en viktig komponent i den svenska modellen för bolagsstyrning.

Revisionen måste vara relevant och göra skillnad. Därför välkomnar jag alltid en debatt om revisorns roll.

Sida 2 av 2

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén