Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Etikett: revisor Sida 1 av 8

Alla behöver en revisor

Gunilla Svedberg är president i Rotary Göteborg-Kungsporten.

Gunilla Svedberg är president i Rotary Göteborg-Kungsporten.

Det blev ett annorlunda fredagsmys för rotarianerna i disponentvillan vid Lyckholms gamla fabriker. Jag var nämligen inbjuden att hålla ett föredrag hos Rotary Göteborg-Kungsporten. Till bilden hör att FAR-medlemmen Gunilla Svedberg är president i klubben.

Jag inledde med att påstå att alla behöver en revisor. Inte bara för trygghet och effektivitet i företagandet, utan också för förtroende och tillit i ett bredare perspektiv.

Uppgifter och data har aldrig tidigare varit så lättillgängliga som nu. Ändå förekommer desinformation, fake news och alternativa fakta som många tycks gå på. Det är därför alla behöver en revisor. Någon som tar reda på fakta och pedagogiskt visar på sanningen. För det finns väl bara en sanning!?

Och föremålet för revision behöver inte vara redovisning. Det kan vara något annat som går att mäta. Insikten att allt faktiskt går att mäta gör revisionens räckvidd oändlig. Frågestunden efter föredraget bekräftar att behovet av revision är stort. Lika stort som behovet av sanning.

Vem får kalla sig revisor?

Vem får kalla sig brandman eller polis? Eller läkare eller präst?

Vem får kalla sig revisor? Förra veckan presenterade Konstitutionsutskottet (KU) sitt förslag till nya riksrevisorer. Ingen av dem är revisor.

Uppmärksamheten kring Riksrevisionen förra året handlade bland annat om bristande revisorsetik. Det är ett starkt skäl till att åtminstone en av de tre riksrevisorerna borde ha en bakgrund som yrkesrevisor. Att gedigen kunskap om och erfarenhet av revision saknas hos ledningen i en myndighet – vars uppgift är revision – kan jag bara inte förstå. Det måste rimligen vara en allvarlig brist i själva ledningsuppgiften inom myndigheten men även i det internationella arbetet för professionens utveckling och status. KU har kanske inte klart för sig att revisor är en profession.

Men det är inte bara hos Riksrevisionen jag saknar revisorer. Det finns fler sammanhang där jag menar att den som utger sig för att vara revisor också borde vara det. Jag tänker bland annat på ekonomiska föreningar där i stort sett vem som helst får vara revisor i ganska så stora föreningar. Redovisningen kan här vara väl så komplex, för att inte tala om de delikata frågorna om ansvarsfrihet. Frågan om revisionen i ekonomiska föreningar ligger just nu hos regeringen och den måste få ett bra svar.

Det är ingen hemlighet att jag också har bekymmer med revisionen i kommunerna. Är det verkligen meningsfullt att politiker granskar politiker? Revisionsberättelsen avseende kommunens finansiella rapportering borde självklart bara få undertecknas av yrkesrevisorer under Revisorsnämndens tillsyn.  Även här har regeringen bollen.

Det är dags att lyfta revisionen! Kan begreppen ”revisor” och ”revision” skyddas? Vad mer behöver göras?

Synen på revisorn

Ansvarets sköna börda.

Ansvarets sköna börda.

Förra veckan uppmärksammade jag en ny bok om den framgångsrika nordiska modellen för bolagsstyrning. Och nu kan jag inte låta bli att citera nestorn i svensk bolagsstyrning, nämligen Hans Dalborg. I boken ”Ansvarets sköna börda” berättar Hans Dalborg om Nordeas utveckling under de 20 år han var Vd respektive styrelseordförande. På en sida ger Hans Dalborg också sin syn på revisorn, och han har tillåtit mig att återge följande:

”Revisorn har en väsentlig roll i att skapa god bolagsstyrning. En god revisor är värdefull inte enbart för ägarna utan också för styrelse och ledning. En dålig revisor är inte bara dålig utan kan vara en katastrof. Revisorn ska ha hög integritet, gott omdöme, hög teknisk kompetens och vara tillförlitlig. En god revisor ska kunna samarbeta och stimulera ledningen till produktivitet, inte vara alltför kompromissvillig utan stå för sin uppfattning. Det gagnar kunden, som till syvende och sist är ägarna. Detta hindrar inte att revisorn är idérik och konstruktiv, med förmåga att lyssna och förstå kunden och kundens omvärld, särskilt om kunden verkar i flera länder.

Förmågan att skilja på stor och smått, på väsentligt och oväsentligt, är avgörande för kundens förtroende för revisorn. Jag tycker också att revisorn ska vara ett föredöme, och inte för egen del använda det mest tveksamma skatteupplägget.”

Hur stämmer detta med din syn på revisorn?

Sida 1 av 8

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén