Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Etikett: revisorns rapportering Sida 1 av 4

Lärdom 3 – Utveckla revisorns rapportering

Jag vill även idag uppmärksamma FARs förtroendearbete ”Så stärker vi förtroendet” och de lärdomar vi har sammanställt i vår ”vitbok”. Förhoppningen är att lärdomarna ska utgöra en bra grund för fortsatta diskussioner men framför allt för konkret förtroendearbete. Det har blivit dags att uppmärksamma lärdom nr 3 här på bloggen. Så här skriver vi i ”vitboken”:

Utveckla revisorns rapportering 
Revisorns rapportering måste alltid utvecklas, och nu ökar förväntningarna på att den ska bli mer nyanserad. Det handlar både om hur revisorn kommunicerar i revisionsberättelsen men också på bolagsstämman.

Från branschen fortsätter vi att påverka den internationella processen med att utveckla revisionsberättelsen. Och på hemmaplan kan vi ta fram en vägledning med exempel för revisorns rapportering på bolagsstämman.”

Vid möten med revisionens olika intressenter får jag ofta höra att revisionsberättelsen är för digital eller svartvit – ”tillstyrker eller avstyrker”. Några efterlyser därför revisorns ”gråskala”. En sådan är nu på väg genom förslagen från både EU och IAASB. Inom EU kommer revisorn i noterade och finansiella företag att alltid belysa de mest betydande riskerna för väsentliga fel i företagets rapportering. Därmed får vi en ”gråskala” som jag tror kan öka läsvärdet för revisionsberättelsen men också relevansen för revisionen. De nya EU-reglerna innebär även att revisorn på samtliga revisionsuppdrag ska uttala sig om huruvida det finns betydande tvivel om förutsättningarna för fortsatt drift (going concern).

På FAR jobbar vi nu med att ta fram en vägledning för revisorns muntliga rapportering vid stämman. Rapporteringen ska inkludera revisorns egna bedömning av sin opartiskhet och självständighet. Revisorn ska dessutom kommentera innehållet i lämnad rådgivning och arvodesuppgifter – allt för öka transparensen.

Vad tycker du kan förändras i revisorns rapportering?

Alla dessa tjuvstarter

Tjuvstarter fungerar inte.

Nederländerna försöker tjuvstarta med byrårotation och rådgivningsförbud. Det skapar bara förvirring, särskilt som det slutliga beslutet om EUs revisionspaket ju också ska gälla i Nederländerna.

Och nu vill Storbritannien och Irland tjuvstarta med en utvidgad revisionsberättelse. Det är Financial Reporting Council, FRC, som i dagarna har remitterat ett förslag till ny revisionsberättelse i större företag. Förslaget hämtar visserligen inspiration från både EU-paketet och IAASBs arbete med att mejsla fram en ny revisorsrapportering, men plötsligt får vi nu ytterligare en variant på revisionsberättelse för företag som uppträder på den globala marknaden. Effektivt?

Låt oss kika lite närmare på vad FRC förslår (se exemplet på sidorna 27-28). Avsnittet om risker är ok eftersom det utgår från revisorns perspektiv och inget annat. Men sedan kommer ett avsnitt om väsentlighet (”materiality”). Oj vad tekniskt – vem har nytta av det? Hur många icke-revisorer förstår vad ”planning materiality” respektive ”performance materiality” är och hur de används? Visst ska revisorn uppmärksamma läsaren på att revisionen styrs av principerna om väsentlighet och risk, men det måste göras på ett begripligt sätt. Annars minskar läsekretsen drastiskt i storlek. Allra sist kommer stycket om revisionens omfattning och inriktning (”audit scope”). Här borde man kunna se kopplingen mellan revisorns strategi utifrån vad som framgått om risker och väsentlighet i de föregående styckena. Det gör man inte.

Förlåt, men det är tröttsamt med alla dessa tjuvstarter. När det gäller revisionsberättelsen måste vi faktiskt avvakta vad IAASB kommer fram till, och det påpekar vi så ofta vi kan i processen om EU-paketet. Nu har jag gjort det igen.

Det viktigaste först

Aldrig mer ”rena” revisionsberättelser – så lyder rubriken när kollegan Lennart Iredahl och jag i Balans nr 5/2012 visar hur revisionsberättelsen bör se ut om tre år.

Eftersom det måste bli lättare att hitta det viktigaste – slutsatserna från revisionen – placerar vi revisorns uttalanden allra först. En nyhet är att revisorn uttalar sig om ”going concern”. Jag har förstått att EU-kommissionen aldrig någonsin kommer att släppa den tanken.

Sedan följer ett avsnitt där revisorn får skriva fritt om bl.a. riskbedömningar. Därför kan vi inte längre tala om en ”ren” revisionsberättelse.

Sist kommer ett nedbantat avsnitt om ansvar. Det borde egentligen inte behövas, men okunskapen om ansvars- och rollfördelningen styrelse/VD – revisor är tyvärr alltför stor.

Lennart och jag ska skicka vårt förslag till IAASB, som just nu arbetar på en ny revisionsberättelse. Igen.

Är revisionsberättelsen tillräckligt överskådlig? Fortfarande för lång? Något som saknas? Vilka anpassningar behöver göras till det mindre företaget?

Kort sagt: Vad tycker du om vårt förslag?

Sida 1 av 4

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén